gnome-terminal (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-02 13:00:08

>   #: src/gnome-terminal.glade2.h:29
> N msgid "E_ncodings shown in menu:"
> N msgstr "_Kodningar som visas i menyn:"

Har du kollat om det är en lista av "kodningar som visas i menyn"?
Eller om det istället är en av/på-knapp för att "kodningar visas i
menyn"?  Det bör översättas på de olika sätten beroende på.

>   #: src/simple-x-font-selector.c:659 src/x-font-selector.c:1964
> N msgid "roman"
> N msgstr "romersk"

Jag antar att det är i motsats till kursiv och liknande här.  Då tror
jag det heter "rak stil" på svenska.

>   #: src/simple-x-font-selector.c:661 src/x-font-selector.c:1214
>   #: src/x-font-selector.c:1966
> N msgid "oblique"
> N msgstr "lutande"

Det där har också ett svenskt namn: "falsk kursiv".  Men det kanske
känns för mycket fackterm för din smak?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.