Re: gnome-session (GNOME2.2)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-02-02 12:06:39

 > > N "ports. This option will allow connections from (authorized)
 > >   remote hosts. "

 > > N "alternativ tillåter anslutningar från auktoriserade fjärrvärdar.

 > Orginalet har en parentes runt "auktoriserade".  Avsiktlig ändring,
 > eller en miss?

Jag tycker inte ens att "auktoriserade" passar här, jag tänker på
auktoriserade revisorer och liknande. Vore inte helt enkelt "godkända"
bättre i detta sammanhang?

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.