gnome-terminal (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 01:18:31

HÀr Àr de 414 meddelandena i gnome-terminal. Ta gÀrna en titt.

Filen finns Àven pÄ
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/gnome-terminal.HEAD.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for profterm.
 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.35 2003/01/10 05:09:08 hp Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: profterm\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-02-26 18:41+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-02-26 18:41+0100\n"
N "Project-Id-Version: gnome-terminal\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:09+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-12-17 21:18+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
G msgid "Black on light yellow"
G msgstr "Svart pÄ ljusgult"
 #: gnome-terminal.desktop.in.h:1
N msgid "Command line"
N msgstr "Kommandorad"
 
G msgid "White on black"
G msgstr "Vitt pÄ svart"
 #: gnome-terminal.desktop.in.h:2 src/terminal-accels.c:172
 #: src/terminal-profile.c:275 src/terminal-window.c:651 src/terminal.c:1076
N msgid "Terminal"
N msgstr "Terminal"
 
G msgid "Black on white"
G msgstr "Svart pÄ vitt"
 #: src/eggcellrendererkeys.c:160 src/eggcellrendererkeys.c:161
N msgid "Accelerator key"
N msgstr "Snabbtangent"
N 
 #: src/eggcellrendererkeys.c:170 src/eggcellrendererkeys.c:171
N msgid "Accelerator modifiers"
N msgstr "Snabbtangentsmodifierare"
N 
 #: src/eggcellrendererkeys.c:180
N msgid "Accelerator Mode"
N msgstr "SnabbtangentslÀge"
N 
 #: src/eggcellrendererkeys.c:181
N msgid "The type of accelerator."
N msgstr "Typen av snabbtangent."
 
G msgid "Green on black"
G msgstr "Grönt pÄ svart"
 #: src/eggcellrendererkeys.c:219 src/gnome-terminal.glade2.h:28
 #: src/terminal-accels.c:717
N msgid "Disabled"
N msgstr "Inaktiverad"
 
G msgid "Linux console"
G msgstr "Linux-konsoll"
 #: src/eggcellrendererkeys.c:330 src/eggcellrendererkeys.c:564
N msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
N msgstr "Tryck en ny snabbtangent eller tryck backsteg för att tömma"
 
G msgid "XTerm"
G msgstr "XTerm"
 #: src/eggcellrendererkeys.c:567
N msgid "Type a new accelerator"
N msgstr "Tryck en ny snabbtangent"
 
G msgid "Rxvt"
G msgstr "Rxvt"
 #: src/encoding.c:57
N msgid "Current Locale"
N msgstr "Aktuell lokal"
 
G msgid "Choose a font"
G msgstr "VĂ€lj ett typsnitt"
 #: src/encoding.c:60 src/encoding.c:86 src/encoding.c:129 src/encoding.c:177
 #: src/encoding.c:201
N msgid "Western"
N msgstr "VÀsterlÀndsk"
 
G msgid "Custom"
G msgstr "Anpassad"
 #: src/encoding.c:62 src/encoding.c:131 src/encoding.c:157 src/encoding.c:197
N msgid "Central European"
N msgstr "Centraleuropeisk"
 
G msgid ""
G "The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is installed "
G "incorrectly, so the profile editor can't be displayed."
G msgstr ""
G "Filen \"%s\" saknas. Detta betyder att programmet inte installerades "
G "korrekt, vilket gör att profilredigeraren inte kan visas."
 #: src/encoding.c:64
N msgid "South European"
N msgstr "Sydeuropeisk"
 
G msgid "Editing profile \"%s\""
G msgstr "Redigerar profilen \"%s\""
 #: src/encoding.c:66 src/encoding.c:82 src/encoding.c:211
N msgid "Baltic"
N msgstr "Baltisk"
 
G msgid "Profile Editor"
G msgstr "Profilredigerare"
 #: src/encoding.c:68 src/encoding.c:133 src/encoding.c:146 src/encoding.c:150
 #: src/encoding.c:161 src/encoding.c:199
N msgid "Cyrillic"
N msgstr "Kyrillisk"
 
G msgid "_Profile name:"
G msgstr "_Profilnamn:"
 #: src/encoding.c:70 src/encoding.c:139 src/encoding.c:155 src/encoding.c:209
N msgid "Arabic"
N msgstr "Arabisk"
 
G msgid "_Font:"
G msgstr "_Typsnitt:"
 #: src/encoding.c:72 src/encoding.c:167 src/encoding.c:203
N msgid "Greek"
N msgstr "Grekisk"
 
G msgid "fixed"
G msgstr "fixed"
 #: src/encoding.c:74
N msgid "Hebrew Visual"
N msgstr "Synlig hebreisk"
 
G msgid "Select-by-_word characters:"
G msgstr "Tecken för _vÀlj-per-ord:"
 #: src/encoding.c:76 src/encoding.c:137 src/encoding.c:173 src/encoding.c:207
N msgid "Hebrew"
N msgstr "Hebreisk"
 
G msgid "Allow _bold text"
G msgstr "TillÄt _fet text"
 #: src/encoding.c:78 src/encoding.c:135 src/encoding.c:181 src/encoding.c:205
N msgid "Turkish"
N msgstr "Turkisk"
 
G msgid "Show _menu bar by default in new terminals"
G msgstr "Visa _menyrad som standard i nya terminalfönster"
 #: src/encoding.c:80
N msgid "Nordic"
N msgstr "Nordisk"
 
G msgid "Blink c_ursor"
G msgstr "Blinkande mark_ör"
G 
G msgid "Silence _terminal bell"
G msgstr "Tysta _terminalljud"
 #: src/encoding.c:84
N msgid "Celtic"
N msgstr "Keltisk"
 
G msgid "Scrolling"
G msgstr "Rullning"
 #: src/encoding.c:88 src/encoding.c:179
N msgid "Romanian"
N msgstr "RumÀnsk"
 
G msgid "Scrollback:"
G msgstr "Rullningshistorik:"
 #: src/encoding.c:91 src/encoding.c:93 src/encoding.c:95 src/encoding.c:97
 #: src/encoding.c:99
N msgid "Unicode"
N msgstr "Unicode"
 
G msgid "_Scrollbar is:"
G msgstr "_Rullningslisten Àr:"
 #: src/encoding.c:102
N msgid "Armenian"
N msgstr "Armensk"
 
G msgid "On the left side"
G msgstr "pÄ vÀnster sida"
 #: src/encoding.c:104 src/encoding.c:106 src/encoding.c:115
N msgid "Chinese Traditional"
N msgstr "Traditionell kinesisk"
 
G msgid "On the right side"
G msgstr "pÄ höger sida"
 #: src/encoding.c:108
N msgid "Cyrillic/Russian"
N msgstr "Kyrillisk/Rysk"
 
G msgid "Disabled"
G msgstr "inaktiverad"
 #: src/encoding.c:111 src/encoding.c:142 src/encoding.c:186
N msgid "Japanese"
N msgstr "Japansk"
 
G msgid "Scroll on _output"
G msgstr "Rulla vid _utdata"
 #: src/encoding.c:113 src/encoding.c:144 src/encoding.c:148 src/encoding.c:192
N msgid "Korean"
N msgstr "Koreansk"
 
G msgid "Scroll on ke_ystroke"
G msgstr "Rulla vid _tangentnedtryckning"
 #: src/encoding.c:118 src/encoding.c:120 src/encoding.c:122 src/encoding.c:126
N msgid "Chinese Simplified"
N msgstr "Förenklad kinesisk"
 
G msgid "_lines"
G msgstr "_rader"
 #: src/encoding.c:124
N msgid "Georgian"
N msgstr "Georgisk"
 
G msgid "kilobytes"
G msgstr "kilobyte"
 #: src/encoding.c:152 src/encoding.c:183
N msgid "Cyrillic/Ukrainian"
N msgstr "Kyrillisk/Ukrainsk"
 
G msgid "_kilobytes"
G msgstr "_kilobyte"
 #: src/encoding.c:159
N msgid "Croatian"
N msgstr "Kroatisk"
 
G msgid "General"
G msgstr "AllmÀnt"
 #: src/encoding.c:163
N msgid "Hindi"
N msgstr "Hindi"
 
G msgid "Title"
G msgstr "Titel"
 #: src/encoding.c:165
N msgid "Farsi"
N msgstr "Farsi"
 
G msgid "Initial _title:"
G msgstr "Start_titel:"
 #: src/encoding.c:169
N msgid "Gujarati"
N msgstr "Gujarati"
 
G msgid "_Dynamically-set title:"
G msgstr "_Dynamiskt instÀlld titel:"
 #: src/encoding.c:171
N msgid "Gurmukhi"
N msgstr "Gurmukhi"
N 
 #: src/encoding.c:175
N msgid "Icelandic"
N msgstr "IslÀndsk"
N 
 #: src/encoding.c:188 src/encoding.c:194 src/encoding.c:213
N msgid "Vietnamese"
N msgstr "Vietnamesisk"
N 
 #: src/encoding.c:190
N msgid "Thai"
N msgstr "Thai"
N 
 #: src/encoding.c:379
N msgid "User Defined"
N msgstr "AvÀndardefinierad"
N 
 #: src/encoding.c:442 src/profile-editor.c:889 src/terminal-window.c:2510
 #: src/terminal.c:2699
 #, c-format
N msgid "There was an error displaying help: %s"
N msgstr "Ett fel uppstod vid visning av hjÀlp: %s"
N 
 #: src/encoding.c:764 src/encoding.c:828
N msgid "_Description"
N msgstr "_Beskrivning"
N 
 #: src/encoding.c:773 src/encoding.c:837
N msgid "_Encoding"
N msgstr "_Kodning"
 
 #: src/encoding.c:1006
 #, c-format
 msgid ""
G "The command running inside the terminal may dynamically set a new title."
N "There was an error subscribing to notification of terminal encoding list "
N "changes. (%s)\n"
 msgstr ""
G "Kommandot som kör inuti terminalfönstret kan dynamiskt stÀlla in en ny titel"
N "Det uppstod ett fel vid prenumeration pÄ notifiering av Àndringar i "
N "terminalkodningslistan. (%s)\n"
 
G msgid "Replaces initial title"
G msgstr "ErsÀtter starttitel"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:1 src/x-font-selector.c:883
N msgid "*"
N msgstr "*"
 
G msgid "Goes before initial title"
G msgstr "Hamnar före starttitel"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:2
N msgid "<b>Background</b>"
N msgstr "<b>Bakgrund</b>"
 
G msgid "Goes after initial title"
G msgstr "Hamnar efter starttitel"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:3
N msgid "<b>Command</b>"
N msgstr "<b>Kommando</b>"
 
G msgid "Isn't displayed"
G msgstr "Visas inte"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:4
N msgid "<b>Compatibility</b>"
N msgstr "<b>Kompatibilitet</b>"
 
G msgid "Command"
G msgstr "Kommando"
G 
G msgid "Run a _custom command instead of my shell"
G msgstr "Kör ett _eget kommando i stÀllet för mitt skal"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:5
N msgid "<b>Foreground and Background</b>"
N msgstr "<b>Förgrund och bakgrund</b>"
 
G msgid "Custom co_mmand:"
G msgstr "Eget ko_mmando:"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:6
N msgid "<b>General</b>"
N msgstr "<b>AllmÀnt</b>"
 
G msgid "_Run command as a login shell"
G msgstr "_Kör kommando som ett inloggningsskal"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:7
N msgid "<b>Palette</b>"
N msgstr "<b>Palett</b>"
 
G msgid "_Update utmp/wtmp records when command is launched"
G msgstr "_Uppdatera utmp/wtmp-poster dÄ kommandot startas"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:8
N msgid "<b>Scrolling</b>"
N msgstr "<b>Rullning</b>"
 
G msgid "When command _exits:"
G msgstr "DĂ„ kommandot a_vslutar:"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:9
N msgid "<b>Title</b>"
N msgstr "<b>Titel</b>"
 
G msgid "Exit the terminal"
G msgstr "Avsluta terminalfönstret"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:10
N msgid "<big>S/Key Challenge Response</big>"
N msgstr "<big>Svar pÄ S/key-utmaning</big>"
 
G msgid "Restart the command"
G msgstr "Starta om kommandot"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:11
N msgid "<small><i>Maximum</i></small>"
N msgstr "<small><i>Maximal</i></small>"
 
G msgid "Title and Command"
G msgstr "Titel och kommando"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:12
N msgid "<small><i>None</i></small>"
N msgstr "<small><i>Ingen</i></small>"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:13
N msgid "ASCII DEL"
N msgstr "ASCII-DEL"
 
G msgid "Terminal Color"
G msgstr "TerminalfÀrg"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:14
N msgid "A_vailable encodings:"
N msgstr "_TillgÀngliga kodningar:"
 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:15
N msgid "Background image _scrolls"
N msgstr "Bakgrundsbilden _rullar"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:16
 
G msgid "_Text color:"
G msgstr "_TextfÀrg:"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:17
N msgid "Built-in _schemes:"
N msgstr "Inbyggda _scheman:"
 
G msgid "_Background color:"
G msgstr "_BakgrundsfÀrg:"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:18
N msgid "Choose terminal background color"
N msgstr "VÀlj terminalbakgrundsfÀrg"
 
 
G msgid "Choose terminal background color"
G msgstr "VÀlj terminalbakgrundsfÀrg"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:20
N msgid "Color _palette:"
N msgstr "FĂ€rg_palett:"
 
G msgid "Application Palette"
G msgstr "Programpalett"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:21
N msgid "Colors"
N msgstr "FĂ€rger"
 
G msgid "Built-in _schemes:"
G msgstr "Inbyggda _scheman:"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:22
N msgid "Compatibility"
N msgstr "Kompatibilitet"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:23
N msgid "Control-H"
N msgstr "Control-H"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:24
N msgid "Cursor _blinks"
N msgstr "Markör_blink"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:25
N msgid "Custom co_mmand:"
N msgstr "Eget ko_mmando:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:26
N msgid "Disable all menu m_nemonics (such as Alt+f to open File menu)"
N msgstr ""
N "Inaktivera alla _menysnabbtangenter (exempelvis Alt+a för att öppna Arkiv-"
N "menyn)"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:27
N msgid "Disable menu acc_ess key (F10 by default)"
N msgstr "Inaktivera tangent för meny_Ätkomst (F10 som standard)"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:29
N msgid "E_ncodings shown in menu:"
N msgstr "_Kodningar som visas i menyn:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:30
N msgid "Effects"
N msgstr "Effekter"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:31
N msgid "Escape sequence"
N msgstr "Kontrollsekvens"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:32
N msgid "Exit the terminal"
N msgstr "Avsluta terminalfönstret"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:33
N msgid "General"
N msgstr "AllmÀnt"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:34
N msgid "Goes after initial title"
N msgstr "Hamnar efter starttitel"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:35
N msgid "Goes before initial title"
N msgstr "Hamnar före starttitel"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:36
N msgid "Initial _title:"
N msgstr "Start_titel:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:37
N msgid "Isn't displayed"
N msgstr "Visas inte"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:38
N msgid "Keybindings Editor"
N msgstr "Redigerare för tangentkombinationer"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:39
N msgid "On the left side"
N msgstr "pÄ vÀnster sida"
 
G msgid "Color palette:"
G msgstr "FĂ€rgpalett:"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:40
N msgid "On the right side"
N msgstr "pÄ höger sida"
 
 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:42
N msgid "Palette entry 10"
N msgstr "Palettpost 10"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:43
N msgid "Palette entry 11"
N msgstr "Palettpost 11"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:44
N msgid "Palette entry 12"
N msgstr "Palettpost 12"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:45
N msgid "Palette entry 13"
N msgstr "Palettpost 13"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:46
N msgid "Palette entry 14"
N msgstr "Palettpost 14"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:47
N msgid "Palette entry 15"
N msgstr "Palettpost 15"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:48
N msgid "Palette entry 16"
N msgstr "Palettpost 16"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:49
 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:54
N msgid "Palette entry 7"
N msgstr "Palettpost 7"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:55
 
G msgid "Palette entry 10"
G msgstr "Palettpost 10"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:57
N msgid "Password:"
N msgstr "Lösenord:"
 
G msgid "Palette entry 12"
G msgstr "Palettpost 12"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:58
N msgid "Profile Editor"
N msgstr "Profilredigerare"
 
G msgid "Palette entry 11"
G msgstr "Palettpost 11"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:59
N msgid "Profile _icon:"
N msgstr "Profil_ikon:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:60
N msgid "R_un a custom command instead of my shell"
N msgstr "K_ör ett eget kommando i stÀllet för mitt skal"
 
G msgid "Palette entry 13"
G msgstr "Palettpost 13"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:61
N msgid "Replaces initial title"
N msgstr "ErsÀtter starttitel"
 
G msgid "Palette entry 16"
G msgstr "Palettpost 16"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:62
N msgid "Restart the command"
N msgstr "Starta om kommandot"
 
G msgid "Palette entry 14"
G msgstr "Palettpost 14"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:63
N msgid "S_croll on keystroke"
N msgstr "R_ulla vid tangentnedtryckning"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:64
N msgid "Sc_roll on output"
N msgstr "Ru_lla vid utdata"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:65
N msgid "Scr_ollback:"
N msgstr "Rullnings_historik:"
 
G msgid "Palette entry 7"
G msgstr "Palettpost 7"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:66
N msgid "Scrolling"
N msgstr "Rullning"
 
G msgid "Palette entry 15"
G msgstr "Palettpost 15"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:67
N msgid "Select-by-_word characters:"
N msgstr "Tecken för _vÀlj-per-ord:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:68
N msgid "Show _menubar by default in new terminals"
N msgstr "Visa _menyrad som standard i nya terminalfönster"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:69
N msgid "Terminal Encodings"
N msgstr "Terminalkodningar"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:70
N msgid "Terminal _bell"
N msgstr "Terminal_ljud"
 
 
G msgid "Colors"
G msgstr "FĂ€rger"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:72
N msgid ""
N "The command running inside the terminal may dynamically set a new title."
N msgstr ""
N "Kommandot som kör inuti terminalfönstret kan dynamiskt stÀlla in en ny titel."
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:73
N msgid ""
N "These options may cause some applications to behave incorrectly.\n"
N "They are only here to allow you to work around certain applications\n"
N "and operating sytems that expect different terminal behavior."
N msgstr ""
N "Dessa instÀllningar kan orsaka att en del program inte beter sig som\n"
N "de ska. De finns endast hÀr för att lÄta dig kunna anvÀnda vissa\n"
N "program och operativsystem som förvÀntar sig ett annat terminalbeteende."
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:76
N msgid "Title and Command"
N msgstr "Titel och kommando"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:77
N msgid "Use colors from s_ystem theme"
N msgstr "AnvÀnd fÀrger frÄn s_ystemtemat"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:78
N msgid "When command _exits:"
N msgstr "DĂ„ kommandot a_vslutar:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:79
N msgid "_Accelerators:"
N msgstr "_Snabbtangenter:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:80
N msgid "_Allow bold text"
N msgstr "_TillÄt fet text"
 
G msgid "Background effect"
G msgstr "Bakgrundseffekt"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:81
N msgid "_Background color:"
N msgstr "_BakgrundsfÀrg:"
 
 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:83
N msgid "_Backspace key generates:"
N msgstr "_Backspace-tangenten genererar:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:84
N msgid "_Delete key generates:"
N msgstr "_Delete-tangenten genererar:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:85
N msgid "_Dynamically-set title:"
N msgstr "_Dynamiskt instÀlld titel:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:86
N msgid "_Image file:"
N msgstr "_Bildfil:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:87
 
G msgid "Background image _scrolls"
G msgstr "Bakgrundsbilden _rullar"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:88
N msgid "_Profile name:"
N msgstr "_Profilnamn:"
 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:89
N msgid "_Reset compatibility options to defaults"
N msgstr "_ÅterstĂ€ll kompatibilitetsalternativ till standardvĂ€rdena"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:90
N msgid "_Run command as a login shell"
N msgstr "_Kör kommando som ett inloggningsskal"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:91
N msgid "_Scrollbar is:"
N msgstr "_Rullningslisten Àr:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:92
N msgid "_Shade transparent or image background:"
N msgstr "_Förmörka genomskinlig bakgrund eller bildbakgrund:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:93
N msgid "_Text color:"
N msgstr "_TextfÀrg:"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:94
 
G msgid "_Image file:"
G msgstr "_Bildfil:"
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:95
N msgid "_Update utmp/wtmp records when command is launched"
N msgstr "_Uppdatera utmp/wtmp-poster dÄ kommandot startas"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:96
N msgid "_Use the same size font as other applications"
N msgstr "_AnvÀnd samma typsnittsstorlek som andra program"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:97
N msgid "_kilobytes"
N msgstr "_kilobyte"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:98
N msgid "_lines"
N msgstr "_rader"
N 
 #: src/gnome-terminal.glade2.h:99
N msgid "kilobytes"
N msgstr "kilobyte"
N 
 #: src/profile-editor.c:50
N msgid "Black on light yellow"
N msgstr "Svart pÄ ljusgult"
N 
 #: src/profile-editor.c:52
N msgid "Black on white"
N msgstr "Svart pÄ vitt"
N 
 #: src/profile-editor.c:54
N msgid "Gray on black"
N msgstr "GrÄ pÄ svart"
N 
 #: src/profile-editor.c:56
N msgid "Green on black"
N msgstr "Grönt pÄ svart"
N 
 #: src/profile-editor.c:58
N msgid "White on black"
N msgstr "Vitt pÄ svart"
N 
 #: src/profile-editor.c:71
N msgid "Linux console"
N msgstr "Linux-konsoll"
 
G msgid "_Darken transparent and image backgrounds"
G msgstr "_Förmörka genomskinliga bakgrunder och bildbakgrunder"
 #: src/profile-editor.c:72
N msgid "XTerm"
N msgstr "XTerm"
N 
 #: src/profile-editor.c:73
N msgid "Rxvt"
N msgstr "Rxvt"
N 
 #: src/profile-editor.c:813 src/profile-editor.c:843
N msgid "Custom"
N msgstr "Anpassad"
N 
 #: src/profile-editor.c:1230
N msgid "Choose a terminal font"
N msgstr "VĂ€lj ett terminaltypsnitt"
N 
 #: src/profile-editor.c:1240 src/simple-x-font-selector.c:327
N msgid "_Font:"
N msgstr "_Typsnitt:"
N 
 #: src/profile-editor.c:1515
 #, c-format
N msgid "Editing profile \"%s\""
N msgstr "Redigerar profilen \"%s\""
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:332
N msgid "Si_ze:"
N msgstr "_Storlek:"
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:334
N msgid "_Use bold version of font"
N msgstr "_AnvÀnd fet version av typsnitt"
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:342
N msgid "Click to choose font type"
N msgstr "Klicka för att vÀlja typsnittstyp"
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:348
N msgid "Click to choose font size"
N msgstr "Klicka för att vÀlja typsnittstorlek"
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:659 src/x-font-selector.c:1964
N msgid "roman"
N msgstr "romersk"
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:660 src/x-font-selector.c:1213
 #: src/x-font-selector.c:1965
N msgid "italic"
N msgstr "kursiv"
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:661 src/x-font-selector.c:1214
 #: src/x-font-selector.c:1966
N msgid "oblique"
N msgstr "lutande"
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:662 src/x-font-selector.c:1215
 #: src/x-font-selector.c:1967
N msgid "reverse italic"
N msgstr "omvÀnd kursiv"
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:663 src/x-font-selector.c:1216
 #: src/x-font-selector.c:1968
N msgid "reverse oblique"
N msgstr "omvÀnd lutande"
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:664 src/x-font-selector.c:1217
 #: src/x-font-selector.c:1969
N msgid "other"
N msgstr "annan"
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:671 src/x-font-selector.c:1976
N msgid "proportional"
N msgstr "proportionell"
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:672 src/x-font-selector.c:1977
N msgid "monospaced"
N msgstr "fast breddsteg"
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:673 src/x-font-selector.c:1978
N msgid "char cell"
N msgstr "teckencell"
N 
 #: src/simple-x-font-selector.c:1268 src/x-font-selector.c:2654
N msgid "MAX_FONTS exceeded. Some fonts may be missing."
N msgstr "MAX_FONTS överskreds. En del typsnitt kan saknas."
N 
 #: src/terminal-accels.c:75
N msgid "New Tab"
N msgstr "Ny flik"
N 
 #: src/terminal-accels.c:77
N msgid "New Window"
N msgstr "Nytt fönster"
N 
 #: src/terminal-accels.c:79 src/terminal.c:2123
N msgid "New Profile"
N msgstr "Ny profil"
N 
 #: src/terminal-accels.c:81
N msgid "Close Tab"
N msgstr "StÀng flik"
N 
 #: src/terminal-accels.c:83
N msgid "Close Window"
N msgstr "StÀng fönster"
N 
 #: src/terminal-accels.c:89
N msgid "Copy"
N msgstr "Kopiera"
N 
 #: src/terminal-accels.c:91
N msgid "Paste"
N msgstr "Klistra in"
N 
 #: src/terminal-accels.c:97
N msgid "Hide and Show menubar"
N msgstr "Dölj och visa menyrad"
N 
 #: src/terminal-accels.c:99
N msgid "Full Screen"
N msgstr "HelskÀrmslÀge"
N 
 #: src/terminal-accels.c:101
N msgid "Zoom In"
N msgstr "Zooma in"
N 
 #: src/terminal-accels.c:103
N msgid "Zoom Out"
N msgstr "Zooma ut"
N 
 #: src/terminal-accels.c:105
N msgid "Normal Size"
N msgstr "Normal storlek"
N 
 #: src/terminal-accels.c:111
N msgid "Set Title"
N msgstr "StÀll in titel"
N 
 #: src/terminal-accels.c:113
N msgid "Reset"
N msgstr "ÅterstĂ€ll"
N 
 #: src/terminal-accels.c:115
N msgid "Reset and Clear"
N msgstr "ÅterstĂ€ll och töm"
N 
 #: src/terminal-accels.c:121
N msgid "Switch to Previous Tab"
N msgstr "Byt till föregÄende flik"
N 
 #: src/terminal-accels.c:123
N msgid "Switch to Next Tab"
N msgstr "Byt till nÀsta flik"
N 
 #: src/terminal-accels.c:125
N msgid "Switch to Tab 1"
N msgstr "Byt till flik 1"
N 
 #: src/terminal-accels.c:128
N msgid "Switch to Tab 2"
N msgstr "Byt till flik 2"
N 
 #: src/terminal-accels.c:131
N msgid "Switch to Tab 3"
N msgstr "Byt till flik 3"
N 
 #: src/terminal-accels.c:134
N msgid "Switch to Tab 4"
N msgstr "Byt till flik 4"
N 
 #: src/terminal-accels.c:137
N msgid "Switch to Tab 5"
N msgstr "Byt till flik 5"
N 
 #: src/terminal-accels.c:140
N msgid "Switch to Tab 6"
N msgstr "Byt till flik 6"
N 
 #: src/terminal-accels.c:143
N msgid "Switch to Tab 7"
N msgstr "Byt till flik 7"
N 
 #: src/terminal-accels.c:146
N msgid "Switch to Tab 8"
N msgstr "Byt till flik 8"
N 
 #: src/terminal-accels.c:149
N msgid "Switch to Tab 9"
N msgstr "Byt till flik 9"
N 
 #: src/terminal-accels.c:152
N msgid "Switch to Tab 10"
N msgstr "Byt till flik 10"
N 
 #: src/terminal-accels.c:155
N msgid "Switch to Tab 11"
N msgstr "Byt till flik 11"
N 
 #: src/terminal-accels.c:158
N msgid "Switch to Tab 12"
N msgstr "Byt till flik 12"
N 
 #: src/terminal-accels.c:164
N msgid "Contents"
N msgstr "InnehÄll"
N 
 # Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv och inget annat Àn Arkiv!
 #: src/terminal-accels.c:169
N msgid "File"
N msgstr "Arkiv"
N 
 #: src/terminal-accels.c:170
N msgid "Edit"
N msgstr "Redigera"
N 
 #: src/terminal-accels.c:171
N msgid "View"
N msgstr "Visa"
N 
 #: src/terminal-accels.c:173
N msgid "Go"
N msgstr "GĂ„"
N 
 #: src/terminal-accels.c:174
N msgid "Help"
N msgstr "HjÀlp"
 
G msgid "Effects"
G msgstr "Effekter"
 #: src/terminal-accels.c:264 src/terminal-profile.c:391 src/terminal.c:1429
 #, c-format
N msgid "There was an error loading config from %s. (%s)\n"
N msgstr ""
N "Det intrÀffade ett fel vid inlÀsning av konfigurationen frÄn %s. (%s)\n"
 
 #: src/terminal-accels.c:278
 #, c-format
 msgid ""
G "These options may cause some applications to behave incorrectly.\n"
G "They are only here to allow you to work around certain applications\n"
G "and operating sytems that expect different terminal behavior."
N "There was an error subscribing to notification of terminal keybinding "
N "changes. (%s)\n"
 msgstr ""
G "Dessa instÀllningar kan orsaka att en del program inte beter sig som\n"
G "de ska. De finns endast hÀr för att lÄta dig kunna anvÀnda vissa\n"
G "program och operativsystem som förvÀntar sig ett annat terminalbeteende."
N "Det intrÀffade ett fel vid prenumeration pÄ notifiering om Àndringar i "
N "terminaltangentkombinationer. (%s)\n"
 
G msgid "_Delete key generates:"
G msgstr "_Delete-tangenten genererar:"
 #: src/terminal-accels.c:319
 #, c-format
N msgid "There was an error loading a terminal keybinding. (%s)\n"
N msgstr ""
N "Det intrÀffade ett fel vid inlÀsning av en terminaltangentkombination. (%s)\n"
 
G msgid "_Backspace key generates:"
G msgstr "_Backspace-tangenten genererar:"
 #: src/terminal-accels.c:335
 #, c-format
N msgid "The value of configuration key %s is not valid; value is \"%s\"\n"
N msgstr "VÀrdet pÄ konfigurationsnyckeln %s Àr inte giltigt; vÀrdet Àr \"%s\"\n"
 
G msgid "ASCII DEL"
G msgstr "ASCII-DEL"
 #: src/terminal-accels.c:358 src/terminal-window.c:1028
 #, c-format
N msgid ""
N "There was an error loading config value for whether to use mnemonics. (%s)\n"
N msgstr ""
N "Det uppstod ett fel vid inlÀsning av konfigurationsvÀrdet om huruvida "
N "snabbtangenter ska anvÀndas. (%s)\n"
 
G msgid "Escape sequence"
G msgstr "Kontrollsekvens"
 #: src/terminal-accels.c:372
 #, c-format
N msgid "There was an error subscribing to notification for use_mnemonics (%s)\n"
N msgstr ""
N "Det intrÀffade ett fel vid prenumeration pÄ notifiering om use_mnemonics. (%"
N "s)\n"
 
G msgid "Control-H"
G msgstr "Control-H"
 #: src/terminal-accels.c:383
 #, c-format
N msgid ""
N "There was an error loading config value for whether to use menu "
N "accelerators. (%s)\n"
N msgstr ""
N "Det uppstod ett fel vid inlÀsning av konfigurationsvÀrdet om huruvida "
N "menysnabbtangenter ska anvÀndas. (%s)\n"
 
G msgid "_Allow fonts in wrong encoding"
G msgstr "_TillÄt typsnitt med fel kodning"
 #: src/terminal-accels.c:399
 #, c-format
N msgid ""
N "There was an error subscribing to notification for use_menu_accelerators (%"
N "s)\n"
N msgstr ""
N "Det intrÀffade ett fel vid prenumeration pÄ notifiering om "
N "use_menu_accelerators. (%s)\n"
 
G msgid "Compatibility"
G msgstr "Kompatibilitet"
 #: src/terminal-accels.c:777
 #, c-format
N msgid "Error propagating accelerator change to configuration database: %s\n"
N msgstr ""
N "Fel vid propagering av snabbtangentsÀndring till konfigurationsdatabas: %s\n"
 
G msgid "_Disable all keybindings"
G msgstr "_Inaktivera alla tangentkombinationer"
G 
G msgid "Keybindings"
G msgstr "Tangentkombinationer"
 #: src/terminal-accels.c:947
 #, c-format
N msgid "Error setting new accelerator in configuration database: %s\n"
N msgstr "Fel vid instÀllning av ny snabbtangent i konfigurationsdatabasen: %s\n"
 
G msgid "Terminal"
G msgstr "Terminal"
 #: src/terminal-accels.c:978
 #, c-format
N msgid "Error setting use_mnemonics key: %s\n"
N msgstr "Fel vid instÀllning av use_mnemonics-tangenten: %s\n"
 
 #: src/terminal-accels.c:1008
 #, c-format
G msgid "There was an error loading config from %s. (%s)\n"
G msgstr "Det uppstod ett fel vid inlÀsning av konfigurationen frÄn %s. (%s)\n"
N msgid "Error setting use_menu_accelerators key: %s\n"
N msgstr "Fel vid instÀllning av use_menu_accelerators-tangenten: %s\n"
 
 #: src/terminal-accels.c:1127
N msgid "_Action"
N msgstr "_ÅtgĂ€rd"
N 
 #: src/terminal-accels.c:1147
N msgid "Accelerator _Key"
N msgstr "_Snabbtangent"
N 
 #: src/terminal-profile.c:406
 #, c-format
 
 #: src/terminal-profile.c:1860
 #, c-format
N msgid ""
N "GNOME Terminal: font name \"%s\" set in configuration database is not valid\n"
N msgstr ""
N "GNOME-terminal: typsnittsnamnet \"%s\" som Àr instÀllt i "
N "konfigurationsdatabasen Àr inte giltigt\n"
N 
 #: src/terminal-profile.c:2161
 #, c-format
N msgid "Error getting default value of %s: %s\n"
N msgstr "Fel vid hÀmtande av standardvÀrde för %s: %s\n"
N 
 #: src/terminal-profile.c:2167
 #, c-format
N msgid "There wasn't a default value for %s\n"
N msgstr "Det finns inget standardvÀrde för %s\n"
N 
 #: src/terminal-profile.c:2182
 #, c-format
N msgid "Error setting key %s back to default: %s\n"
N msgstr "Fel vid ÄterstÀllning av tangenten %s till standardvÀrdet: %s\n"
N 
 #: src/terminal-profile.c:2385
 #, c-format
 
G msgid "_New window"
 #: src/terminal-screen.c:1265 src/terminal-window.c:699
N msgid "_New Window"
 msgstr "_Nytt fönster"
 
G msgid "New _tab"
 #: src/terminal-screen.c:1272 src/terminal-window.c:702
N msgid "New _Tab"
 msgstr "Ny _flik"
 
 
G msgid "_Edit current profile..."
 #: src/terminal-screen.c:1346
N msgid "_Edit Current Profile..."
 msgstr "_Redigera aktuell profil..."
 
 #: src/terminal-screen.c:1352
N msgid "_Input Methods"
N msgstr "_Inmatningsmetoder"
N 
 #: src/terminal-screen.c:1368
 
G msgid "_File"
G msgstr "_Arkiv"
 #: src/terminal-screen.c:1757
N msgid "Change terminal title"
N msgstr "Hantera terminaltitel"
 
G msgid "_Close window"
G msgstr "_StÀng fönster"
 #: src/terminal-screen.c:1784
N msgid "_Title:"
N msgstr "_Titel:"
 
G msgid "_Close tab"
G msgstr "_StÀng flik"
 #: src/terminal-screen.c:1902
 #, c-format
N msgid "text/plain dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
N msgstr ""
N "text/plain som slÀpptes pÄ terminalen hade fel format (%d) eller lÀngd (%d)\n"
 
G msgid "_Edit"
G msgstr "_Redigera"
 #: src/terminal-screen.c:1925
 #, c-format
N msgid "Color dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
N msgstr ""
N "FÀrg som slÀpptes pÄ terminalen hade fel format (%d) eller lÀngd (%d)\n"
 
G msgid "_Terminal"
G msgstr "_Terminal"
 #: src/terminal-screen.c:1968
 #, c-format
N msgid "Mozilla url dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
N msgstr ""
N "Mozilla-url som slÀpptes pÄ terminalen hade fel format (%d) eller lÀngd (%"
N "d)\n"
N 
 #: src/terminal-screen.c:2017
 #, c-format
N msgid "URI list dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
N msgstr ""
N "URI-lista som slÀpptes pÄ terminalen hade fel format (%d) eller lÀngd (%d)\n"
N 
 #: src/terminal-screen.c:2071
 #, c-format
N msgid ""
N "Image filename dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
N msgstr ""
N "Bildfilnamn som slÀpptes pÄ terminalen hade fel format (%d) eller lÀngd (%"
N "d)\n"
N 
 #: src/terminal-screen.c:2097
 #, c-format
N msgid "Error converting URI \"%s\" into filename: %s\n"
N msgstr "Fel vid konvertering av URI:n \"%s\" till filnamn: %s\n"
N 
 #: src/terminal-widget-zvt.c:1069
 #, c-format
N msgid "There was an error creating the child process for this terminal: %s"
N msgstr "Ett fel uppstod vid skapande av barnprocessen för denna terminal: %s"
 
G msgid "_New profile..."
G msgstr "_Ny profil..."
G 
G msgid "_Manage profiles..."
G msgstr "_Hantera profiler..."
 #: src/terminal-widget-zvt.c:1085
 #, c-format
N msgid "Could not set working directory to \"%s\": %s\n"
N msgstr "Kunde inte stÀlla in arbetskatalogen till \"%s\": %s\n"
N 
 #: src/terminal-widget-zvt.c:1091
 #, c-format
N msgid "Could not execute command %s: %s\n"
N msgstr "Kunde inte köra kommandot %s: %s\n"
N 
 #: src/terminal-window.c:466
 #, c-format
N msgid "_%d. %s"
N msgstr "_%d. %s"
N 
 #: src/terminal-window.c:469
 #, c-format
N msgid "_%c. %s"
N msgstr "_%c. %s"
N 
 #: src/terminal-window.c:613
N msgid "_Add or Remove..."
N msgstr "_LĂ€gg till eller ta bort..."
N 
 #. This is fairly bogus to have here but I don't know
 #. * where else to put it really
 #.
 #: src/terminal-window.c:707
N msgid "New _Profile..."
N msgstr "Ny _profil..."
 
G msgid "Hide menu_bar"
 #: src/terminal-window.c:713
N msgid "_Close Window"
N msgstr "_StÀng fönster"
N 
 #: src/terminal-window.c:718
N msgid "C_lose Tab"
N msgstr "S_tÀng flik"
N 
 #: src/terminal-window.c:747
N msgid "C_urrent Profile..."
N msgstr "A_ktuell profil..."
N 
 #: src/terminal-window.c:750
N msgid "_Keybindings..."
N msgstr "_Tangentkombinationer..."
N 
 #: src/terminal-window.c:753
N msgid "P_rofiles..."
N msgstr "P_rofiler..."
N 
 #: src/terminal-window.c:766
N msgid "Hide Menu_bar"
 msgstr "Dölj meny_rad"
 
G msgid "_Reset terminal"
G msgstr "_ÅterstĂ€ll terminal"
 #: src/terminal-window.c:769
N msgid "_Full Screen"
N msgstr "_HelskÀrmslÀge"
N 
 #: src/terminal-window.c:773
N msgid "_Zoom In"
N msgstr "_Zooma in"
N 
 #: src/terminal-window.c:777
N msgid "Zoom _Out"
N msgstr "Zooma _ut"
N 
 #: src/terminal-window.c:781
N msgid "_Normal Size"
N msgstr "_Normal storlek"
N 
 #: src/terminal-window.c:806
N msgid "_Set Title..."
N msgstr "_StÀll in titel..."
N 
 #: src/terminal-window.c:813
N msgid "_Character Coding"
N msgstr "_Teckenkodning"
N 
 #: src/terminal-window.c:820
N msgid "_Reset"
N msgstr "_ÅterstĂ€ll"
 
 
 #: src/terminal-window.c:837
N msgid "_Previous Tab"
N msgstr "_FöreÄende flik"
N 
 #: src/terminal-window.c:841
N msgid "_Next Tab"
N msgstr "_NĂ€sta flik"
N 
 #: src/terminal-window.c:860
N msgid "_Contents"
N msgstr "_InnehÄll"
N 
 #: src/terminal-window.c:869
N msgid "_About"
N msgstr "_Om"
N 
 #: src/terminal-window.c:1047
 #, c-format
N msgid ""
N "There was an error subscribing to notification of terminal window "
N "configuration changes. (%s)\n"
N msgstr ""
N "Det intrÀffade ett fel vid prenumeration pÄ notifiering om Àndringar i "
N "terminalfönsterkonfigurationen. (%s)\n"
N 
 # Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv och inget annat Àn Arkiv!
 #: src/terminal-window.c:1922
N msgid "_File"
N msgstr "_Arkiv"
N 
 #: src/terminal-window.c:1924 src/terminal.c:2730
N msgid "_Edit"
N msgstr "_Redigera"
N 
 #: src/terminal-window.c:1926
N msgid "_View"
N msgstr "_Visa"
N 
 #: src/terminal-window.c:1928
N msgid "_Terminal"
N msgstr "_Terminal"
N 
 #: src/terminal-window.c:1930
N msgid "_Go"
N msgstr "_GĂ„"
N 
 #: src/terminal-window.c:1932
 
G msgid "_Help on GNOME terminal"
G msgstr "_HjÀlp om GNOME-terminalen"
 #: src/terminal-window.c:2054
N msgid "_Restore normal size"
N msgstr "_ÅtergĂ„ till normal storlek"
 
G msgid "_About"
G msgstr "_Om"
 #: src/terminal-window.c:2058
N msgid "_Full screen"
N msgstr "_HelskÀrmslÀge"
N 
 #: src/terminal-window.c:2254
N msgid ""
N "Your current desktop environment does not support the full screen feature.\n"
N " (In technical terms, you need a window manager with support for the "
N "_NET_WM_STATE_FULLSCREEN property.)"
N msgstr ""
N "Din aktuella skrivbordsmiljö stöder inte helskÀrmslÀge.\n"
N " (I tekniska termer betyder detta att du behöver en fönsterhanterare med "
N "stöd för egenskapen _NET_WM_STATE_FULLSCREEN.)"
 
G msgid "Copyright 2002 Havoc Pennington"
G msgstr "Copyright 2002 Havoc Pennington"
 #: src/terminal-window.c:2540
N msgid "translator_credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Skicka synpunkter pÄ översÀttningen till sv@li.org"
 
 
 #: src/terminal.c:231
N msgid ""
N "Set the role for the last-specified window; applies to only one window; can "
N "be specified once for each window you create from the command line."
N msgstr ""
N "StÀll in rollen för det senast angivna fönstret. GÀller endast ett fönster. "
N "Kan anges en gÄng för varje fönster du skapar frÄn kommandoraden."
N 
 #: src/terminal.c:232
N msgid "ROLE"
N msgstr "ROLL"
N 
 #: src/terminal.c:240
 
 #: src/terminal.c:258
 msgid ""
 "X geometry specification (see \"X\" man page), can be specified once per "
 "window to be opened."
 msgstr ""
G "X-geometrispecifikation (se manualsidan för \"X\"), kan anges för varje "
G "fönster som öppnas."
N "X-geometrispecifikation (se manualsidan för \"X\") kan anges en gÄng för "
N "varje fönster som öppnas."
 
 
 #: src/terminal.c:267
 msgid ""
G "Ask existing profterm process to open a new window, if possible. (Not yet "
G "implemented, http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=71442"
N "Do not register with the activation nameserver, do not re-use an active "
N "terminal"
 msgstr ""
G "Be befintlig profterm-process att öppna ett nytt fönster om det Àr möjligt. "
G "(Inte implementerat Àn, http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=71442"
N "Registrera inte i aktiveringsnamnservern, ÄteranvÀnd inte en aktiv terminal"
N 
 #: src/terminal.c:276
N msgid "ID for startup notification protocol."
N msgstr "ID för uppstartsnotifieringsprotokollet."
N 
 #: src/terminal.c:285
N msgid "Set the terminal's title"
N msgstr "StÀll in terminaltiteln"
N 
 #: src/terminal.c:286
N msgid "TITLE"
N msgstr "TITEL"
N 
 #: src/terminal.c:294
N msgid "Set the terminal's working directory"
N msgstr "StÀll in terminalens arbetskatalog"
N 
 #: src/terminal.c:295
N msgid "DIRNAME"
N msgstr "KATNAMN"
N 
 #: src/terminal.c:304
N msgid "Set the terminal's zoom factor (1.0 = normal size)"
N msgstr "StÀll in terminalens zoomfaktor (1,0 = normal storlek)"
N 
 #: src/terminal.c:305
N msgid "ZOOMFACTOR"
N msgstr "ZOOMFAKTOR"
N 
 #: src/terminal.c:649
 #, c-format
N msgid "Could not load icon \"%s\": %s\n"
N msgstr "Kunde inte lÀsa in ikonen \"%s\": %s\n"
 
 
 #: src/terminal.c:845
N msgid "--hide-menubar option given twice for the same window\n"
N msgstr "Flaggan --hide-menubar angavs tvÄ gÄnger för samma fönster\n"
N 
 #: src/terminal.c:868
N msgid "Option --role requires an argument giving the role\n"
N msgstr "Flaggan --role krÀver ett argument som anger rollen\n"
N 
 #: src/terminal.c:877
N msgid "Two roles given for one window\n"
N msgstr "TvÄ roller angivna för ett fönster\n"
N 
 #: src/terminal.c:893
 
 #: src/terminal.c:934
N msgid "Option --title requires an argument giving the title\n"
N msgstr "Flaggan --title krÀver ett argument som anger titeln\n"
N 
 #: src/terminal.c:942
N msgid "Two titles given for one tab\n"
N msgstr "TvÄ titlar angivna för en flik\n"
N 
 #: src/terminal.c:957
N msgid "Option --working-directory requires an argument giving the directory\n"
N msgstr "Flaggan --working-directory krÀver ett argument som anger katalogen\n"
N 
 #: src/terminal.c:965
N msgid "Two working directories given for one tab\n"
N msgstr "TvÄ arbetskataloger angivna för en flik\n"
N 
 #: src/terminal.c:981
N msgid "Option --zoom requires an argument giving the zoom factor\n"
N msgstr "Flaggan --zoom krÀver ett argument som anger zoomfaktorn\n"
N 
 #: src/terminal.c:989
N msgid "Two zoom factors given for one tab\n"
N msgstr "TvÄ zoomfaktorer angivna för en flik\n"
N 
 #: src/terminal.c:1004
 #, c-format
N msgid "\"%s\" is not a valid zoom factor\n"
N msgstr "\"%s\" Àr inte en giltig zoomfaktor\n"
N 
 #: src/terminal.c:1012
 #, c-format
N msgid "Zoom factor \"%g\" is too small, using %g\n"
N msgstr "Zoomfaktorn \"%g\" Àr för liten, anvÀnder %g\n"
N 
 #: src/terminal.c:1019
 #, c-format
N msgid "Zoom factor \"%g\" is too large, using %g\n"
N msgstr "Zoomfaktorn \"%g\" Àr för stor, anvÀnder %g\n"
N 
 #: src/terminal.c:1031
 msgid ""
G "Error on option %s: %s.\n"
G "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
N "Option given which is no longer supported in this version of gnome-terminal; "
N "you might want to create a profile with the desired setting, and use the new "
N "--window-with-profile option\n"
 msgstr ""
G "Fel vid flaggan %s: %s.\n"
G "Kör \"%s --help\" för att se en fullstÀndig lista över tillgÀngliga\n"
G "kommandoradsflaggor.\n"
N "Flagga angiven som inte lÀngre stöds av gnome-terminal; du vill kanske prova "
N "att skapa en profil med den önskade instÀllningen och anvÀnda den nya "
N "flaggan --window-with-profile\n"
N 
 #: src/terminal.c:1037
N msgid "--startup-id option given twice\n"
N msgstr "Alternativet --startup-id angivet tvÄ gÄnger\n"
N 
 #: src/terminal.c:1042
N msgid "--startup-id option requires an argument\n"
N msgstr "Alternativet --startup-id krÀver ett argument\n"
N 
 #: src/terminal.c:1152
N msgid "No argument given to --display option\n"
N msgstr "Inget argument angivet till alternativet --display\n"
 
 #: src/terminal.c:1172
N msgid "No argument given to --screen option\n"
N msgstr "Inget argument angivet till alternativet --screen\n"
N 
 #: src/terminal.c:1252
 #, c-format
N msgid "No such profile '%s', using default profile\n"
N msgstr "Det finns ingen profil \"%s\", anvÀnder standardprofilen\n"
N 
 #: src/terminal.c:1389
 #, c-format
 
G msgid "Profile _Name:"
 #: src/terminal.c:2153
N msgid "Profile _name:"
 msgstr "Profil_namn:"
 
G msgid "_Base new profile on:"
G msgstr "_Basera ny profil pÄ:"
 #: src/terminal.c:2157
N msgid "Enter profile name"
N msgstr "Ange profilnamn"
N 
 #: src/terminal.c:2172
N msgid "_Base on:"
N msgstr "_Basera pÄ:"
N 
 #: src/terminal.c:2320
N msgid "Profile list"
N msgstr "Profillista"
 
 
G msgid "_No"
G msgstr "_Nej"
G 
G msgid "_Delete"
G msgstr "_Ta bort"
G 
G msgid "Manage terminal profiles"
G msgstr "Hantera terminalprofiler"
 #: src/terminal.c:2476
N msgid "Delete Profile"
N msgstr "Ta bort profil"
N 
 #: src/terminal.c:2763
N msgid "Edit Profiles"
N msgstr "Redigera profiler"
 
 
G msgid "_New..."
G msgstr "_Ny..."
G 
G msgid "_Edit..."
G msgstr "_Redigera..."
G 
G msgid "_Delete..."
G msgstr "_Ta bort..."
 #: src/terminal.c:2874
N msgid "Click to open new profile dialog"
N msgstr "Klicka för att öppna dialogen ny profil"
N 
 #: src/terminal.c:2887
N msgid "Click to open edit profile dialog"
N msgstr "Klicka för att öppna dialogen redigera profil"
N 
 #: src/terminal.c:2897
N msgid "Click to delete selected profile"
N msgstr "Klicka för att ta bort den valda profilen"
N 
 #: src/terminal.c:2946
N msgid "Click button to choose profile"
N msgstr "Klicka pÄ knappen för att vÀlja profil"
 
 #: src/terminal.c:3367
 #, c-format
N msgid ""
N "The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is installed "
N "incorrectly, so the dialog can't be displayed."
N msgstr ""
N "Filen \"%s\" saknas. Detta betyder att programmet inte installerades "
N "korrekt, vilket gör att dialogen inte kan visas."
 
 #: src/terminal.c:3485
N msgid ""
N "It appears that you do not have gnome-terminal.server installed in a valid "
N "location. Factory mode disabled.\n"
N msgstr ""
N "Det verkar som om gnome-terminal.server inte Àr installerad pÄ nÄgon giltig "
N "plats. FabrikslÀget Àr inaktiverat.\n"
 
 #: src/terminal.c:3488
N msgid ""
N "Error registering terminal with the activation service; factory mode "
N "disabled.\n"
N msgstr ""
N "Fel vid registrering av terminalen i aktiveringstjÀnsten; fabrikslÀget Àr "
N "inaktiverat.\n"
 
 #: src/terminal.c:3523
N msgid "Failed to retrieve terminal server from activation server\n"
N msgstr "Misslyckades med att hÀmta terminalserver frÄn aktiveringsservern\n"
N 
 #: src/x-font-selector.c:201
N msgid "Foundry:"
N msgstr "Gjuteri:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:202
N msgid "Family:"
N msgstr "Familj:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:203
N msgid "Weight:"
N msgstr "Vikt:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:204
N msgid "Slant:"
N msgstr "Lutning:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:205
N msgid "Set Width:"
N msgstr "StÀll in bredd:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:206
N msgid "Add Style:"
N msgstr "LĂ€gg till stil:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:207
N msgid "Pixel Size:"
N msgstr "Bildpunktsstorlek:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:208
N msgid "Point Size:"
N msgstr "Punktstorlek:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:209
N msgid "Resolution X:"
N msgstr "X-upplösning:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:210
N msgid "Resolution Y:"
N msgstr "Y-upplösning:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:211
N msgid "Spacing:"
N msgstr "Mellanrum:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:212
N msgid "Average Width:"
N msgstr "Medelbredd:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:213
N msgid "Charset:"
N msgstr "Teckentabell:"
N 
 #. Number of internationalized titles here must match number
 #. of NULL initializers above
 #: src/x-font-selector.c:450
N msgid "Font Property"
N msgstr "Typsnittsegenskap"
N 
 #: src/x-font-selector.c:451
N msgid "Requested Value"
N msgstr "BegÀrt vÀrde"
N 
 #: src/x-font-selector.c:452
N msgid "Actual Value"
N msgstr "Verkligt vÀrde"
N 
 #: src/x-font-selector.c:485
N msgid "Font"
N msgstr "Typsnitt"
N 
 #: src/x-font-selector.c:495 src/x-font-selector.c:2173
 #: src/x-font-selector.c:2403
N msgid "Font:"
N msgstr "Typsnitt:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:500
N msgid "Font Style:"
N msgstr "Typsnittsstil:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:505
N msgid "Size:"
N msgstr "Storlek:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:637 src/x-font-selector.c:861
N msgid "Reset Filter"
N msgstr "ÅterstĂ€ll filter"
 
 #: src/x-font-selector.c:651
N msgid "Metric:"
N msgstr "Metrik:"
 
 #: src/x-font-selector.c:655
N msgid "Points"
N msgstr "Punkter"
 
 #: src/x-font-selector.c:662
N msgid "Pixels"
N msgstr "Bildpunkter"
 
 #. create the text entry widget
 #: src/x-font-selector.c:678
N msgid "Preview:"
N msgstr "Förhandsgranskning:"
 
 #: src/x-font-selector.c:709
N msgid "Font Information"
N msgstr "Typsnittsinformation"
 
 #: src/x-font-selector.c:742
N msgid "Requested Font Name:"
N msgstr "BegÀrt typsnittsnamn:"
 
 #: src/x-font-selector.c:753
N msgid "Actual Font Name:"
N msgstr "Verkligt typsnittsnamn:"
 
 #: src/x-font-selector.c:764
 #, c-format
N msgid "%i fonts available with a total of %i styles."
N msgstr "%i typsnitt Àr tillgÀngliga med sammanlagt %i stilar."
N 
 #: src/x-font-selector.c:779
N msgid "Filter"
N msgstr "Filter"
N 
 #: src/x-font-selector.c:792
N msgid "Font Types:"
N msgstr "Typsnittstyper:"
N 
 #: src/x-font-selector.c:800
N msgid "Bitmap"
N msgstr "Bitmapp"
N 
 #: src/x-font-selector.c:806
N msgid "Scalable"
N msgstr "Skalbar"
N 
 #: src/x-font-selector.c:812
N msgid "Scaled Bitmap"
N msgstr "Skalad bitmapp"
N 
 #. Convert '(nil)' weights to 'regular', since it looks nicer.
 #: src/x-font-selector.c:1208
N msgid "(nil)"
N msgstr "(ingen)"
N 
 #: src/x-font-selector.c:1208
N msgid "regular"
N msgstr "normal"
N 
 #: src/x-font-selector.c:1224
N msgid "[M]"
N msgstr "[M]"
N 
 #: src/x-font-selector.c:1225
N msgid "[C]"
N msgstr "[C]"
N 
 #: src/x-font-selector.c:1785
N msgid "The selected font is not available."
N msgstr "Det markerade typsnittet Àr inte tillgÀngligt."
N 
 #: src/x-font-selector.c:1791
N msgid "The selected font is not a valid font."
N msgstr "Det markerade typsnittet Àr inte ett giltigt typsnitt."
N 
 #: src/x-font-selector.c:1847
N msgid "This is a 2-byte font and may not be displayed correctly."
N msgstr "Detta Àr ett tvÄbytetypsnitt och kanske inte visas korrekt."
N 
 #: src/x-font-selector.c:1953
N msgid "(unknown)"
N msgstr "(okÀnd)"
N 
 #: src/x-font-selector.c:2178
N msgid "Font: (Filter Applied)"
N msgstr "Typsnitt: (Filter tillÀmpas)"
N 
 #: src/x-font-selector.c:3502
N msgid "Font Selection"
N msgstr "Typsnittsval"
 
 #: src/x-font-selector.c:3598
N msgid "Select a font"
N msgstr "VĂ€lj ett typsnitt"
N 
 #~ msgid "Copyright 2002 Havoc Pennington"
 #~ msgstr "Copyright 2002 Havoc Pennington"
N 
 #~ msgid "_Use the same font size as other applications"
 #~ msgstr "_AnvÀnd samma typsnittsstorlek som andra program"
N 
 #~ msgid "%s option given twice\n"
 #~ msgstr "Alternativet %s angivet tvÄ gÄnger\n"
N 
 #~ msgid "%s option requires an argument\n"
 #~ msgstr "Alternativet %s krÀver ett argument\n"
N 
 #~ msgid "\"%s\" option given twice\n"
 #~ msgstr "Alternativet \"%s\" angivet tvÄ gÄnger\n"
N 
 #~ msgid "\"%s\" option requires an argument\n"
 #~ msgstr "Alternativet \"%s\" krÀver ett argument\n"
N 
 #~ msgid "No argument given to %s option\n"
 #~ msgstr "Inget argument angivet till alternativet %s\n"

# Swedish messages for profterm.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.35 2003/01/10 05:09:08 hp Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-terminal\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-17 21:18+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: gnome-terminal.desktop.in.h:1
msgid "Command line"
msgstr "Kommandorad"

#: gnome-terminal.desktop.in.h:2 src/terminal-accels.c:172
#: src/terminal-profile.c:275 src/terminal-window.c:651 src/terminal.c:1076
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"

#: src/eggcellrendererkeys.c:160 src/eggcellrendererkeys.c:161
msgid "Accelerator key"
msgstr "Snabbtangent"

#: src/eggcellrendererkeys.c:170 src/eggcellrendererkeys.c:171
msgid "Accelerator modifiers"
msgstr "Snabbtangentsmodifierare"

#: src/eggcellrendererkeys.c:180
msgid "Accelerator Mode"
msgstr "SnabbtangentslÀge"

#: src/eggcellrendererkeys.c:181
msgid "The type of accelerator."
msgstr "Typen av snabbtangent."

#: src/eggcellrendererkeys.c:219 src/gnome-terminal.glade2.h:28
#: src/terminal-accels.c:717
msgid "Disabled"
msgstr "Inaktiverad"

#: src/eggcellrendererkeys.c:330 src/eggcellrendererkeys.c:564
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr "Tryck en ny snabbtangent eller tryck backsteg för att tömma"

#: src/eggcellrendererkeys.c:567
msgid "Type a new accelerator"
msgstr "Tryck en ny snabbtangent"

#: src/encoding.c:57
msgid "Current Locale"
msgstr "Aktuell lokal"

#: src/encoding.c:60 src/encoding.c:86 src/encoding.c:129 src/encoding.c:177
#: src/encoding.c:201
msgid "Western"
msgstr "VÀsterlÀndsk"

#: src/encoding.c:62 src/encoding.c:131 src/encoding.c:157 src/encoding.c:197
msgid "Central European"
msgstr "Centraleuropeisk"

#: src/encoding.c:64
msgid "South European"
msgstr "Sydeuropeisk"

#: src/encoding.c:66 src/encoding.c:82 src/encoding.c:211
msgid "Baltic"
msgstr "Baltisk"

#: src/encoding.c:68 src/encoding.c:133 src/encoding.c:146 src/encoding.c:150
#: src/encoding.c:161 src/encoding.c:199
msgid "Cyrillic"
msgstr "Kyrillisk"

#: src/encoding.c:70 src/encoding.c:139 src/encoding.c:155 src/encoding.c:209
msgid "Arabic"
msgstr "Arabisk"

#: src/encoding.c:72 src/encoding.c:167 src/encoding.c:203
msgid "Greek"
msgstr "Grekisk"

#: src/encoding.c:74
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Synlig hebreisk"

#: src/encoding.c:76 src/encoding.c:137 src/encoding.c:173 src/encoding.c:207
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebreisk"

#: src/encoding.c:78 src/encoding.c:135 src/encoding.c:181 src/encoding.c:205
msgid "Turkish"
msgstr "Turkisk"

#: src/encoding.c:80
msgid "Nordic"
msgstr "Nordisk"

#: src/encoding.c:84
msgid "Celtic"
msgstr "Keltisk"

#: src/encoding.c:88 src/encoding.c:179
msgid "Romanian"
msgstr "RumÀnsk"

#: src/encoding.c:91 src/encoding.c:93 src/encoding.c:95 src/encoding.c:97
#: src/encoding.c:99
msgid "Unicode"
msgstr "Unicode"

#: src/encoding.c:102
msgid "Armenian"
msgstr "Armensk"

#: src/encoding.c:104 src/encoding.c:106 src/encoding.c:115
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "Traditionell kinesisk"

#: src/encoding.c:108
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Kyrillisk/Rysk"

#: src/encoding.c:111 src/encoding.c:142 src/encoding.c:186
msgid "Japanese"
msgstr "Japansk"

#: src/encoding.c:113 src/encoding.c:144 src/encoding.c:148 src/encoding.c:192
msgid "Korean"
msgstr "Koreansk"

#: src/encoding.c:118 src/encoding.c:120 src/encoding.c:122 src/encoding.c:126
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Förenklad kinesisk"

#: src/encoding.c:124
msgid "Georgian"
msgstr "Georgisk"

#: src/encoding.c:152 src/encoding.c:183
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Kyrillisk/Ukrainsk"

#: src/encoding.c:159
msgid "Croatian"
msgstr "Kroatisk"

#: src/encoding.c:163
msgid "Hindi"
msgstr "Hindi"

#: src/encoding.c:165
msgid "Farsi"
msgstr "Farsi"

#: src/encoding.c:169
msgid "Gujarati"
msgstr "Gujarati"

#: src/encoding.c:171
msgid "Gurmukhi"
msgstr "Gurmukhi"

#: src/encoding.c:175
msgid "Icelandic"
msgstr "IslÀndsk"

#: src/encoding.c:188 src/encoding.c:194 src/encoding.c:213
msgid "Vietnamese"
msgstr "Vietnamesisk"

#: src/encoding.c:190
msgid "Thai"
msgstr "Thai"

#: src/encoding.c:379
msgid "User Defined"
msgstr "AvÀndardefinierad"

#: src/encoding.c:442 src/profile-editor.c:889 src/terminal-window.c:2510
#: src/terminal.c:2699
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
msgstr "Ett fel uppstod vid visning av hjÀlp: %s"

#: src/encoding.c:764 src/encoding.c:828
msgid "_Description"
msgstr "_Beskrivning"

#: src/encoding.c:773 src/encoding.c:837
msgid "_Encoding"
msgstr "_Kodning"

#: src/encoding.c:1006
#, c-format
msgid ""
"There was an error subscribing to notification of terminal encoding list "
"changes. (%s)\n"
msgstr ""
"Det uppstod ett fel vid prenumeration pÄ notifiering av Àndringar i "
"terminalkodningslistan. (%s)\n"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:1 src/x-font-selector.c:883
msgid "*"
msgstr "*"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:2
msgid "<b>Background</b>"
msgstr "<b>Bakgrund</b>"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:3
msgid "<b>Command</b>"
msgstr "<b>Kommando</b>"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:4
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Kompatibilitet</b>"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:5
msgid "<b>Foreground and Background</b>"
msgstr "<b>Förgrund och bakgrund</b>"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:6
msgid "<b>General</b>"
msgstr "<b>AllmÀnt</b>"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:7
msgid "<b>Palette</b>"
msgstr "<b>Palett</b>"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:8
msgid "<b>Scrolling</b>"
msgstr "<b>Rullning</b>"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:9
msgid "<b>Title</b>"
msgstr "<b>Titel</b>"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:10
msgid "<big>S/Key Challenge Response</big>"
msgstr "<big>Svar pÄ S/key-utmaning</big>"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:11
msgid "<small><i>Maximum</i></small>"
msgstr "<small><i>Maximal</i></small>"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:12
msgid "<small><i>None</i></small>"
msgstr "<small><i>Ingen</i></small>"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:13
msgid "ASCII DEL"
msgstr "ASCII-DEL"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:14
msgid "A_vailable encodings:"
msgstr "_TillgÀngliga kodningar:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:15
msgid "Background image _scrolls"
msgstr "Bakgrundsbilden _rullar"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:16
msgid "Built-_in schemes:"
msgstr "_Inbyggda scheman:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:17
msgid "Built-in _schemes:"
msgstr "Inbyggda _scheman:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:18
msgid "Choose terminal background color"
msgstr "VÀlj terminalbakgrundsfÀrg"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:19
msgid "Choose terminal text color"
msgstr "VÀlj terminaltextfÀrg"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:20
msgid "Color _palette:"
msgstr "FĂ€rg_palett:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:21
msgid "Colors"
msgstr "FĂ€rger"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:22
msgid "Compatibility"
msgstr "Kompatibilitet"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:23
msgid "Control-H"
msgstr "Control-H"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:24
msgid "Cursor _blinks"
msgstr "Markör_blink"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:25
msgid "Custom co_mmand:"
msgstr "Eget ko_mmando:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:26
msgid "Disable all menu m_nemonics (such as Alt+f to open File menu)"
msgstr ""
"Inaktivera alla _menysnabbtangenter (exempelvis Alt+a för att öppna Arkiv-"
"menyn)"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:27
msgid "Disable menu acc_ess key (F10 by default)"
msgstr "Inaktivera tangent för meny_Ätkomst (F10 som standard)"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:29
msgid "E_ncodings shown in menu:"
msgstr "_Kodningar som visas i menyn:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:30
msgid "Effects"
msgstr "Effekter"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:31
msgid "Escape sequence"
msgstr "Kontrollsekvens"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:32
msgid "Exit the terminal"
msgstr "Avsluta terminalfönstret"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:33
msgid "General"
msgstr "AllmÀnt"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:34
msgid "Goes after initial title"
msgstr "Hamnar efter starttitel"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:35
msgid "Goes before initial title"
msgstr "Hamnar före starttitel"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:36
msgid "Initial _title:"
msgstr "Start_titel:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:37
msgid "Isn't displayed"
msgstr "Visas inte"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:38
msgid "Keybindings Editor"
msgstr "Redigerare för tangentkombinationer"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:39
msgid "On the left side"
msgstr "pÄ vÀnster sida"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:40
msgid "On the right side"
msgstr "pÄ höger sida"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:41
msgid "Palette entry 1"
msgstr "Palettpost 1"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:42
msgid "Palette entry 10"
msgstr "Palettpost 10"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:43
msgid "Palette entry 11"
msgstr "Palettpost 11"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:44
msgid "Palette entry 12"
msgstr "Palettpost 12"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:45
msgid "Palette entry 13"
msgstr "Palettpost 13"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:46
msgid "Palette entry 14"
msgstr "Palettpost 14"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:47
msgid "Palette entry 15"
msgstr "Palettpost 15"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:48
msgid "Palette entry 16"
msgstr "Palettpost 16"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:49
msgid "Palette entry 2"
msgstr "Palettpost 2"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:50
msgid "Palette entry 3"
msgstr "Palettpost 3"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:51
msgid "Palette entry 4"
msgstr "Palettpost 4"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:52
msgid "Palette entry 5"
msgstr "Palettpost 5"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:53
msgid "Palette entry 6"
msgstr "Palettpost 6"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:54
msgid "Palette entry 7"
msgstr "Palettpost 7"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:55
msgid "Palette entry 8"
msgstr "Palettpost 8"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:56
msgid "Palette entry 9"
msgstr "Palettpost 9"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:57
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:58
msgid "Profile Editor"
msgstr "Profilredigerare"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:59
msgid "Profile _icon:"
msgstr "Profil_ikon:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:60
msgid "R_un a custom command instead of my shell"
msgstr "K_ör ett eget kommando i stÀllet för mitt skal"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:61
msgid "Replaces initial title"
msgstr "ErsÀtter starttitel"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:62
msgid "Restart the command"
msgstr "Starta om kommandot"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:63
msgid "S_croll on keystroke"
msgstr "R_ulla vid tangentnedtryckning"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:64
msgid "Sc_roll on output"
msgstr "Ru_lla vid utdata"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:65
msgid "Scr_ollback:"
msgstr "Rullnings_historik:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:66
msgid "Scrolling"
msgstr "Rullning"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:67
msgid "Select-by-_word characters:"
msgstr "Tecken för _vÀlj-per-ord:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:68
msgid "Show _menubar by default in new terminals"
msgstr "Visa _menyrad som standard i nya terminalfönster"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:69
msgid "Terminal Encodings"
msgstr "Terminalkodningar"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:70
msgid "Terminal _bell"
msgstr "Terminal_ljud"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:71
msgid "Terminal applications have these colors available to them."
msgstr "Terminalprogram har dessa fÀrger tillgÀngliga."

#: src/gnome-terminal.glade2.h:72
msgid ""
"The command running inside the terminal may dynamically set a new title."
msgstr ""
"Kommandot som kör inuti terminalfönstret kan dynamiskt stÀlla in en ny titel."

#: src/gnome-terminal.glade2.h:73
msgid ""
"These options may cause some applications to behave incorrectly.\n"
"They are only here to allow you to work around certain applications\n"
"and operating sytems that expect different terminal behavior."
msgstr ""
"Dessa instÀllningar kan orsaka att en del program inte beter sig som\n"
"de ska. De finns endast hÀr för att lÄta dig kunna anvÀnda vissa\n"
"program och operativsystem som förvÀntar sig ett annat terminalbeteende."

#: src/gnome-terminal.glade2.h:76
msgid "Title and Command"
msgstr "Titel och kommando"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:77
msgid "Use colors from s_ystem theme"
msgstr "AnvÀnd fÀrger frÄn s_ystemtemat"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:78
msgid "When command _exits:"
msgstr "DĂ„ kommandot a_vslutar:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:79
msgid "_Accelerators:"
msgstr "_Snabbtangenter:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:80
msgid "_Allow bold text"
msgstr "_TillÄt fet text"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:81
msgid "_Background color:"
msgstr "_BakgrundsfÀrg:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:82
msgid "_Background image"
msgstr "_Bakgrundsbild"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:83
msgid "_Backspace key generates:"
msgstr "_Backspace-tangenten genererar:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:84
msgid "_Delete key generates:"
msgstr "_Delete-tangenten genererar:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:85
msgid "_Dynamically-set title:"
msgstr "_Dynamiskt instÀlld titel:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:86
msgid "_Image file:"
msgstr "_Bildfil:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:87
msgid "_None (use solid color)"
msgstr "_Ingen (enfÀrgat)"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:88
msgid "_Profile name:"
msgstr "_Profilnamn:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:89
msgid "_Reset compatibility options to defaults"
msgstr "_ÅterstĂ€ll kompatibilitetsalternativ till standardvĂ€rdena"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:90
msgid "_Run command as a login shell"
msgstr "_Kör kommando som ett inloggningsskal"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:91
msgid "_Scrollbar is:"
msgstr "_Rullningslisten Àr:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:92
msgid "_Shade transparent or image background:"
msgstr "_Förmörka genomskinlig bakgrund eller bildbakgrund:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:93
msgid "_Text color:"
msgstr "_TextfÀrg:"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:94
msgid "_Transparent background"
msgstr "_Genomskinlig bakgrund"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:95
msgid "_Update utmp/wtmp records when command is launched"
msgstr "_Uppdatera utmp/wtmp-poster dÄ kommandot startas"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:96
msgid "_Use the same size font as other applications"
msgstr "_AnvÀnd samma typsnittsstorlek som andra program"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:97
msgid "_kilobytes"
msgstr "_kilobyte"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:98
msgid "_lines"
msgstr "_rader"

#: src/gnome-terminal.glade2.h:99
msgid "kilobytes"
msgstr "kilobyte"

#: src/profile-editor.c:50
msgid "Black on light yellow"
msgstr "Svart pÄ ljusgult"

#: src/profile-editor.c:52
msgid "Black on white"
msgstr "Svart pÄ vitt"

#: src/profile-editor.c:54
msgid "Gray on black"
msgstr "GrÄ pÄ svart"

#: src/profile-editor.c:56
msgid "Green on black"
msgstr "Grönt pÄ svart"

#: src/profile-editor.c:58
msgid "White on black"
msgstr "Vitt pÄ svart"

#: src/profile-editor.c:71
msgid "Linux console"
msgstr "Linux-konsoll"

#: src/profile-editor.c:72
msgid "XTerm"
msgstr "XTerm"

#: src/profile-editor.c:73
msgid "Rxvt"
msgstr "Rxvt"

#: src/profile-editor.c:813 src/profile-editor.c:843
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

#: src/profile-editor.c:1230
msgid "Choose a terminal font"
msgstr "VĂ€lj ett terminaltypsnitt"

#: src/profile-editor.c:1240 src/simple-x-font-selector.c:327
msgid "_Font:"
msgstr "_Typsnitt:"

#: src/profile-editor.c:1515
#, c-format
msgid "Editing profile \"%s\""
msgstr "Redigerar profilen \"%s\""

#: src/simple-x-font-selector.c:332
msgid "Si_ze:"
msgstr "_Storlek:"

#: src/simple-x-font-selector.c:334
msgid "_Use bold version of font"
msgstr "_AnvÀnd fet version av typsnitt"

#: src/simple-x-font-selector.c:342
msgid "Click to choose font type"
msgstr "Klicka för att vÀlja typsnittstyp"

#: src/simple-x-font-selector.c:348
msgid "Click to choose font size"
msgstr "Klicka för att vÀlja typsnittstorlek"

#: src/simple-x-font-selector.c:659 src/x-font-selector.c:1964
msgid "roman"
msgstr "romersk"

#: src/simple-x-font-selector.c:660 src/x-font-selector.c:1213
#: src/x-font-selector.c:1965
msgid "italic"
msgstr "kursiv"

#: src/simple-x-font-selector.c:661 src/x-font-selector.c:1214
#: src/x-font-selector.c:1966
msgid "oblique"
msgstr "lutande"

#: src/simple-x-font-selector.c:662 src/x-font-selector.c:1215
#: src/x-font-selector.c:1967
msgid "reverse italic"
msgstr "omvÀnd kursiv"

#: src/simple-x-font-selector.c:663 src/x-font-selector.c:1216
#: src/x-font-selector.c:1968
msgid "reverse oblique"
msgstr "omvÀnd lutande"

#: src/simple-x-font-selector.c:664 src/x-font-selector.c:1217
#: src/x-font-selector.c:1969
msgid "other"
msgstr "annan"

#: src/simple-x-font-selector.c:671 src/x-font-selector.c:1976
msgid "proportional"
msgstr "proportionell"

#: src/simple-x-font-selector.c:672 src/x-font-selector.c:1977
msgid "monospaced"
msgstr "fast breddsteg"

#: src/simple-x-font-selector.c:673 src/x-font-selector.c:1978
msgid "char cell"
msgstr "teckencell"

#: src/simple-x-font-selector.c:1268 src/x-font-selector.c:2654
msgid "MAX_FONTS exceeded. Some fonts may be missing."
msgstr "MAX_FONTS överskreds. En del typsnitt kan saknas."

#: src/terminal-accels.c:75
msgid "New Tab"
msgstr "Ny flik"

#: src/terminal-accels.c:77
msgid "New Window"
msgstr "Nytt fönster"

#: src/terminal-accels.c:79 src/terminal.c:2123
msgid "New Profile"
msgstr "Ny profil"

#: src/terminal-accels.c:81
msgid "Close Tab"
msgstr "StÀng flik"

#: src/terminal-accels.c:83
msgid "Close Window"
msgstr "StÀng fönster"

#: src/terminal-accels.c:89
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#: src/terminal-accels.c:91
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"

#: src/terminal-accels.c:97
msgid "Hide and Show menubar"
msgstr "Dölj och visa menyrad"

#: src/terminal-accels.c:99
msgid "Full Screen"
msgstr "HelskÀrmslÀge"

#: src/terminal-accels.c:101
msgid "Zoom In"
msgstr "Zooma in"

#: src/terminal-accels.c:103
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zooma ut"

#: src/terminal-accels.c:105
msgid "Normal Size"
msgstr "Normal storlek"

#: src/terminal-accels.c:111
msgid "Set Title"
msgstr "StÀll in titel"

#: src/terminal-accels.c:113
msgid "Reset"
msgstr "ÅterstĂ€ll"

#: src/terminal-accels.c:115
msgid "Reset and Clear"
msgstr "ÅterstĂ€ll och töm"

#: src/terminal-accels.c:121
msgid "Switch to Previous Tab"
msgstr "Byt till föregÄende flik"

#: src/terminal-accels.c:123
msgid "Switch to Next Tab"
msgstr "Byt till nÀsta flik"

#: src/terminal-accels.c:125
msgid "Switch to Tab 1"
msgstr "Byt till flik 1"

#: src/terminal-accels.c:128
msgid "Switch to Tab 2"
msgstr "Byt till flik 2"

#: src/terminal-accels.c:131
msgid "Switch to Tab 3"
msgstr "Byt till flik 3"

#: src/terminal-accels.c:134
msgid "Switch to Tab 4"
msgstr "Byt till flik 4"

#: src/terminal-accels.c:137
msgid "Switch to Tab 5"
msgstr "Byt till flik 5"

#: src/terminal-accels.c:140
msgid "Switch to Tab 6"
msgstr "Byt till flik 6"

#: src/terminal-accels.c:143
msgid "Switch to Tab 7"
msgstr "Byt till flik 7"

#: src/terminal-accels.c:146
msgid "Switch to Tab 8"
msgstr "Byt till flik 8"

#: src/terminal-accels.c:149
msgid "Switch to Tab 9"
msgstr "Byt till flik 9"

#: src/terminal-accels.c:152
msgid "Switch to Tab 10"
msgstr "Byt till flik 10"

#: src/terminal-accels.c:155
msgid "Switch to Tab 11"
msgstr "Byt till flik 11"

#: src/terminal-accels.c:158
msgid "Switch to Tab 12"
msgstr "Byt till flik 12"

#: src/terminal-accels.c:164
msgid "Contents"
msgstr "InnehÄll"

# Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv och inget annat Àn Arkiv!
#: src/terminal-accels.c:169
msgid "File"
msgstr "Arkiv"

#: src/terminal-accels.c:170
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

#: src/terminal-accels.c:171
msgid "View"
msgstr "Visa"

#: src/terminal-accels.c:173
msgid "Go"
msgstr "GĂ„"

#: src/terminal-accels.c:174
msgid "Help"
msgstr "HjÀlp"

#: src/terminal-accels.c:264 src/terminal-profile.c:391 src/terminal.c:1429
#, c-format
msgid "There was an error loading config from %s. (%s)\n"
msgstr ""
"Det intrÀffade ett fel vid inlÀsning av konfigurationen frÄn %s. (%s)\n"

#: src/terminal-accels.c:278
#, c-format
msgid ""
"There was an error subscribing to notification of terminal keybinding "
"changes. (%s)\n"
msgstr ""
"Det intrÀffade ett fel vid prenumeration pÄ notifiering om Àndringar i "
"terminaltangentkombinationer. (%s)\n"

#: src/terminal-accels.c:319
#, c-format
msgid "There was an error loading a terminal keybinding. (%s)\n"
msgstr ""
"Det intrÀffade ett fel vid inlÀsning av en terminaltangentkombination. (%s)\n"

#: src/terminal-accels.c:335
#, c-format
msgid "The value of configuration key %s is not valid; value is \"%s\"\n"
msgstr "VÀrdet pÄ konfigurationsnyckeln %s Àr inte giltigt; vÀrdet Àr \"%s\"\n"

#: src/terminal-accels.c:358 src/terminal-window.c:1028
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading config value for whether to use mnemonics. (%s)\n"
msgstr ""
"Det uppstod ett fel vid inlÀsning av konfigurationsvÀrdet om huruvida "
"snabbtangenter ska anvÀndas. (%s)\n"

#: src/terminal-accels.c:372
#, c-format
msgid "There was an error subscribing to notification for use_mnemonics (%s)\n"
msgstr ""
"Det intrÀffade ett fel vid prenumeration pÄ notifiering om use_mnemonics. (%"
"s)\n"

#: src/terminal-accels.c:383
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading config value for whether to use menu "
"accelerators. (%s)\n"
msgstr ""
"Det uppstod ett fel vid inlÀsning av konfigurationsvÀrdet om huruvida "
"menysnabbtangenter ska anvÀndas. (%s)\n"

#: src/terminal-accels.c:399
#, c-format
msgid ""
"There was an error subscribing to notification for use_menu_accelerators (%"
"s)\n"
msgstr ""
"Det intrÀffade ett fel vid prenumeration pÄ notifiering om "
"use_menu_accelerators. (%s)\n"

#: src/terminal-accels.c:777
#, c-format
msgid "Error propagating accelerator change to configuration database: %s\n"
msgstr ""
"Fel vid propagering av snabbtangentsÀndring till konfigurationsdatabas: %s\n"

#: src/terminal-accels.c:947
#, c-format
msgid "Error setting new accelerator in configuration database: %s\n"
msgstr "Fel vid instÀllning av ny snabbtangent i konfigurationsdatabasen: %s\n"

#: src/terminal-accels.c:978
#, c-format
msgid "Error setting use_mnemonics key: %s\n"
msgstr "Fel vid instÀllning av use_mnemonics-tangenten: %s\n"

#: src/terminal-accels.c:1008
#, c-format
msgid "Error setting use_menu_accelerators key: %s\n"
msgstr "Fel vid instÀllning av use_menu_accelerators-tangenten: %s\n"

#: src/terminal-accels.c:1127
msgid "_Action"
msgstr "_ÅtgĂ€rd"

#: src/terminal-accels.c:1147
msgid "Accelerator _Key"
msgstr "_Snabbtangent"

#: src/terminal-profile.c:406
#, c-format
msgid ""
"There was an error subscribing to notification of terminal profile changes. "
"(%s)\n"
msgstr ""
"Det intrÀffade ett fel vid prenumeration pÄ notifiering om "
"terminalprofilsÀndringar. (%s)\n"

#: src/terminal-profile.c:1001
#, c-format
msgid "Could not find an icon called \"%s\" for terminal profile \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte hitta en ikon vid namn \"%s\" för terminalprofilen \"%s\"\n"

#: src/terminal-profile.c:1015
#, c-format
msgid "Failed to load icon \"%s\" for terminal profile \"%s\": %s\n"
msgstr ""
"Misslyckades med att lÀsa in ikonen \"%s\" för terminalprofilen \"%s\": %s\n"

#: src/terminal-profile.c:1192
#, c-format
msgid ""
"Could not find a background image called \"%s\" for terminal profile \"%s\"\n"
msgstr ""
"Kunde inte hitta en bakgrundsbild vid namn \"%s\" för terminalprofilen \"%s"
"\"\n"

#: src/terminal-profile.c:1206
#, c-format
msgid ""
"Failed to load background image \"%s\" for terminal profile \"%s\": %s\n"
msgstr ""
"Misslyckades med att lÀsa in bakgrundsbilden \"%s\" för terminalprofilen \"%s"
"\": %s\n"

#: src/terminal-profile.c:1860
#, c-format
msgid ""
"GNOME Terminal: font name \"%s\" set in configuration database is not valid\n"
msgstr ""
"GNOME-terminal: typsnittsnamnet \"%s\" som Àr instÀllt i "
"konfigurationsdatabasen Àr inte giltigt\n"

#: src/terminal-profile.c:2161
#, c-format
msgid "Error getting default value of %s: %s\n"
msgstr "Fel vid hÀmtande av standardvÀrde för %s: %s\n"

#: src/terminal-profile.c:2167
#, c-format
msgid "There wasn't a default value for %s\n"
msgstr "Det finns inget standardvÀrde för %s\n"

#: src/terminal-profile.c:2182
#, c-format
msgid "Error setting key %s back to default: %s\n"
msgstr "Fel vid ÄterstÀllning av tangenten %s till standardvÀrdet: %s\n"

#: src/terminal-profile.c:2385
#, c-format
msgid "There was an error forgetting profile dir %s. (%s)\n"
msgstr "Det uppstod ett fel vid bortglömmande av profilkatalogen %s. (%s)\n"

#: src/terminal-profile.c:2442
#, c-format
msgid ""
"There was an error subscribing to notification of changes to default "
"profile. (%s)\n"
msgstr ""
"Det intrÀffade ett fel vid prenumeration pÄ notifiering om Àndringar i "
"standardprofilen. (%s)\n"

#: src/terminal-profile.c:2487
msgid "_Details"
msgstr "_Detaljer"

#: src/terminal-profile.c:2922
#, c-format
msgid "There was an error creating the profile \"%s\""
msgstr "Ett fel uppstod vid skapande av profilen \"%s\""

#: src/terminal-profile.c:3002
msgid "There was an error deleting the profiles"
msgstr "Ett fel uppstod vid borttagning av profilerna"

#: src/terminal-profile.c:3071
#, c-format
msgid "Could not parse string \"%s\" as a color palette\n"
msgstr "Kunde inte tolka strÀngen \"%s\" som en fÀrgpalett\n"

#: src/terminal-profile.c:3080
#, c-format
msgid "Palette had %d entries instead of %d\n"
msgstr "Paletten hade %d poster istÀllet för %d\n"

#: src/terminal-screen.c:663
#, c-format
msgid "Could not load font \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte lÀsa in typsnittet \"%s\"\n"

#: src/terminal-screen.c:820
#, c-format
msgid "There was a problem with the command for this terminal: %s"
msgstr "Det uppstod ett problem med kommandot för denna terminal: %s"

#: src/terminal-screen.c:1143
#, c-format
msgid ""
"Could not open the address \"%s\":\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte öppna adressen \"%s\":\n"
"%s"

#: src/terminal-screen.c:1265 src/terminal-window.c:699
msgid "_New Window"
msgstr "_Nytt fönster"

#: src/terminal-screen.c:1272 src/terminal-window.c:702
msgid "New _Tab"
msgstr "Ny _flik"

#: src/terminal-screen.c:1296 src/terminal-window.c:803
msgid "_Profile"
msgstr "_Profil"

#: src/terminal-screen.c:1346
msgid "_Edit Current Profile..."
msgstr "_Redigera aktuell profil..."

#: src/terminal-screen.c:1352
msgid "_Input Methods"
msgstr "_Inmatningsmetoder"

#: src/terminal-screen.c:1368
msgid "Hide _Menubar"
msgstr "Dölj _menyrad"

#: src/terminal-screen.c:1373
msgid "Show _Menubar"
msgstr "Visa _menyrad"

#: src/terminal-screen.c:1382
msgid "Secure _Keyboard"
msgstr "SĂ€kra _tangentbord"

#: src/terminal-screen.c:1388
msgid "_Open Link"
msgstr "_Öppna lĂ€nk"

#: src/terminal-screen.c:1395
msgid "_Copy Link Address"
msgstr "_Kopiera lÀnkadress"

#: src/terminal-screen.c:1757
msgid "Change terminal title"
msgstr "Hantera terminaltitel"

#: src/terminal-screen.c:1784
msgid "_Title:"
msgstr "_Titel:"

#: src/terminal-screen.c:1902
#, c-format
msgid "text/plain dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
msgstr ""
"text/plain som slÀpptes pÄ terminalen hade fel format (%d) eller lÀngd (%d)\n"

#: src/terminal-screen.c:1925
#, c-format
msgid "Color dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
msgstr ""
"FÀrg som slÀpptes pÄ terminalen hade fel format (%d) eller lÀngd (%d)\n"

#: src/terminal-screen.c:1968
#, c-format
msgid "Mozilla url dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
msgstr ""
"Mozilla-url som slÀpptes pÄ terminalen hade fel format (%d) eller lÀngd (%"
"d)\n"

#: src/terminal-screen.c:2017
#, c-format
msgid "URI list dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
msgstr ""
"URI-lista som slÀpptes pÄ terminalen hade fel format (%d) eller lÀngd (%d)\n"

#: src/terminal-screen.c:2071
#, c-format
msgid ""
"Image filename dropped on terminal had wrong format (%d) or length (%d)\n"
msgstr ""
"Bildfilnamn som slÀpptes pÄ terminalen hade fel format (%d) eller lÀngd (%"
"d)\n"

#: src/terminal-screen.c:2097
#, c-format
msgid "Error converting URI \"%s\" into filename: %s\n"
msgstr "Fel vid konvertering av URI:n \"%s\" till filnamn: %s\n"

#: src/terminal-widget-zvt.c:1069
#, c-format
msgid "There was an error creating the child process for this terminal: %s"
msgstr "Ett fel uppstod vid skapande av barnprocessen för denna terminal: %s"

#: src/terminal-widget-zvt.c:1085
#, c-format
msgid "Could not set working directory to \"%s\": %s\n"
msgstr "Kunde inte stÀlla in arbetskatalogen till \"%s\": %s\n"

#: src/terminal-widget-zvt.c:1091
#, c-format
msgid "Could not execute command %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte köra kommandot %s: %s\n"

#: src/terminal-window.c:466
#, c-format
msgid "_%d. %s"
msgstr "_%d. %s"

#: src/terminal-window.c:469
#, c-format
msgid "_%c. %s"
msgstr "_%c. %s"

#: src/terminal-window.c:613
msgid "_Add or Remove..."
msgstr "_LĂ€gg till eller ta bort..."

#. This is fairly bogus to have here but I don't know
#. * where else to put it really
#.
#: src/terminal-window.c:707
msgid "New _Profile..."
msgstr "Ny _profil..."

#: src/terminal-window.c:713
msgid "_Close Window"
msgstr "_StÀng fönster"

#: src/terminal-window.c:718
msgid "C_lose Tab"
msgstr "S_tÀng flik"

#: src/terminal-window.c:747
msgid "C_urrent Profile..."
msgstr "A_ktuell profil..."

#: src/terminal-window.c:750
msgid "_Keybindings..."
msgstr "_Tangentkombinationer..."

#: src/terminal-window.c:753
msgid "P_rofiles..."
msgstr "P_rofiler..."

#: src/terminal-window.c:766
msgid "Hide Menu_bar"
msgstr "Dölj meny_rad"

#: src/terminal-window.c:769
msgid "_Full Screen"
msgstr "_HelskÀrmslÀge"

#: src/terminal-window.c:773
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Zooma in"

#: src/terminal-window.c:777
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zooma _ut"

#: src/terminal-window.c:781
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normal storlek"

#: src/terminal-window.c:806
msgid "_Set Title..."
msgstr "_StÀll in titel..."

#: src/terminal-window.c:813
msgid "_Character Coding"
msgstr "_Teckenkodning"

#: src/terminal-window.c:820
msgid "_Reset"
msgstr "_ÅterstĂ€ll"

#: src/terminal-window.c:823
msgid "Reset and C_lear"
msgstr "ÅterstĂ€ll och t_öm"

#: src/terminal-window.c:837
msgid "_Previous Tab"
msgstr "_FöreÄende flik"

#: src/terminal-window.c:841
msgid "_Next Tab"
msgstr "_NĂ€sta flik"

#: src/terminal-window.c:860
msgid "_Contents"
msgstr "_InnehÄll"

#: src/terminal-window.c:869
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: src/terminal-window.c:1047
#, c-format
msgid ""
"There was an error subscribing to notification of terminal window "
"configuration changes. (%s)\n"
msgstr ""
"Det intrÀffade ett fel vid prenumeration pÄ notifiering om Àndringar i "
"terminalfönsterkonfigurationen. (%s)\n"

# Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv och inget annat Àn Arkiv!
#: src/terminal-window.c:1922
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: src/terminal-window.c:1924 src/terminal.c:2730
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: src/terminal-window.c:1926
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: src/terminal-window.c:1928
msgid "_Terminal"
msgstr "_Terminal"

#: src/terminal-window.c:1930
msgid "_Go"
msgstr "_GĂ„"

#: src/terminal-window.c:1932
msgid "_Help"
msgstr "_HjÀlp"

#: src/terminal-window.c:2054
msgid "_Restore normal size"
msgstr "_ÅtergĂ„ till normal storlek"

#: src/terminal-window.c:2058
msgid "_Full screen"
msgstr "_HelskÀrmslÀge"

#: src/terminal-window.c:2254
msgid ""
"Your current desktop environment does not support the full screen feature.\n"
" (In technical terms, you need a window manager with support for the "
"_NET_WM_STATE_FULLSCREEN property.)"
msgstr ""
"Din aktuella skrivbordsmiljö stöder inte helskÀrmslÀge.\n"
" (I tekniska termer betyder detta att du behöver en fönsterhanterare med "
"stöd för egenskapen _NET_WM_STATE_FULLSCREEN.)"

#: src/terminal-window.c:2540
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Christian Rose\n"
"Skicka synpunkter pÄ översÀttningen till sv@li.org"

#: src/terminal-window.c:2554
msgid "GNOME Terminal"
msgstr "GNOME-terminal"

#: src/terminal.c:177
msgid "Execute the argument to this option inside the terminal."
msgstr "Kör argumentet till denna flagga inuti terminalen."

#: src/terminal.c:186
msgid "Execute the remainder of the command line inside the terminal."
msgstr "Kör Äterstoden av kommandoraden inuti terminalen."

#: src/terminal.c:195
msgid ""
"Open a new window containing a tab with the given profile. More than one of "
"these options can be provided."
msgstr ""
"Öppna ett nytt fönster som innehĂ„ller en flik med den angivna profilen. Fler "
"Ă€n en av dessa flaggor kan anges."

#: src/terminal.c:196 src/terminal.c:205
msgid "PROFILENAME"
msgstr "PROFILNAMN"

#: src/terminal.c:204
msgid ""
"Open a new tab in the last-opened window with the given profile. More than "
"one of these options can be provided."
msgstr ""
"Öppna en ny flik i det senast öppnade fönstret med den angivna profilen. "
"Fler Àn en av dessa flaggor kan anges."

#: src/terminal.c:213
msgid ""
"Open a new window containing a tab with the given profile ID. Used "
"internally to save sessions."
msgstr ""
"Öppna ett nytt fönster som innehĂ„ller en flik med angivet profil-ID. AnvĂ€nds "
"internt för att spara sessioner."

#: src/terminal.c:214 src/terminal.c:223
msgid "PROFILEID"
msgstr "PROFIL-ID"

#: src/terminal.c:222
msgid ""
"Open a new tab in the last-opened window with the given profile ID. Used "
"internally to save sessions."
msgstr ""
"Öppna en ny flik i det senast sparade fönstret med angivet profil-ID. "
"AnvÀnds internt för att spara sessioner."

#: src/terminal.c:231
msgid ""
"Set the role for the last-specified window; applies to only one window; can "
"be specified once for each window you create from the command line."
msgstr ""
"StÀll in rollen för det senast angivna fönstret. GÀller endast ett fönster. "
"Kan anges en gÄng för varje fönster du skapar frÄn kommandoraden."

#: src/terminal.c:232
msgid "ROLE"
msgstr "ROLL"

#: src/terminal.c:240
msgid ""
"Turn on the menubar for the last-specified window; applies to only one "
"window; can be specified once for each window you create from the command "
"line."
msgstr ""
"Aktivera menyraden för det senast sparade fönstret. GÀller endast ett "
"fönster. Kan anges en gÄng för varje fönster du skapar frÄn kommandoraden."

#: src/terminal.c:249
msgid ""
"Turn off the menubar for the last-specified window; applies to only one "
"window; can be specified once for each window you create from the command "
"line."
msgstr ""
"Inaktivera menyraden för det senast sparade fönstret. GÀller endast ett "
"fönster. Kan anges en gÄng för varje fönster du skapar frÄn kommandoraden."

#: src/terminal.c:258
msgid ""
"X geometry specification (see \"X\" man page), can be specified once per "
"window to be opened."
msgstr ""
"X-geometrispecifikation (se manualsidan för \"X\") kan anges en gÄng för "
"varje fönster som öppnas."

#: src/terminal.c:259
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRI"

#: src/terminal.c:267
msgid ""
"Do not register with the activation nameserver, do not re-use an active "
"terminal"
msgstr ""
"Registrera inte i aktiveringsnamnservern, ÄteranvÀnd inte en aktiv terminal"

#: src/terminal.c:276
msgid "ID for startup notification protocol."
msgstr "ID för uppstartsnotifieringsprotokollet."

#: src/terminal.c:285
msgid "Set the terminal's title"
msgstr "StÀll in terminaltiteln"

#: src/terminal.c:286
msgid "TITLE"
msgstr "TITEL"

#: src/terminal.c:294
msgid "Set the terminal's working directory"
msgstr "StÀll in terminalens arbetskatalog"

#: src/terminal.c:295
msgid "DIRNAME"
msgstr "KATNAMN"

#: src/terminal.c:304
msgid "Set the terminal's zoom factor (1.0 = normal size)"
msgstr "StÀll in terminalens zoomfaktor (1,0 = normal storlek)"

#: src/terminal.c:305
msgid "ZOOMFACTOR"
msgstr "ZOOMFAKTOR"

#: src/terminal.c:649
#, c-format
msgid "Could not load icon \"%s\": %s\n"
msgstr "Kunde inte lÀsa in ikonen \"%s\": %s\n"

#: src/terminal.c:714
msgid "Option --command/-e requires specifying the command to run\n"
msgstr "Flaggan --command/-e krÀver att kommandot som ska köras anges\n"

#: src/terminal.c:722
#, c-format
msgid "Argument to --command/-e is not a valid command: %s\n"
msgstr "Argumentet till --command/-e Àr inte ett giltigt kommando: %s\n"

#: src/terminal.c:732 src/terminal.c:754
msgid ""
"--command/-e/--execute/-x specified more than once for the same window or "
"tab\n"
msgstr ""
"--command/-e/--execute/-x angavs mer Àn en gÄng för samma fönster eller "
"flik\n"

#: src/terminal.c:746
msgid ""
"Option --execute/-x requires specifying the command to run on the rest of "
"the command line\n"
msgstr ""
"Flaggan --execute/-x krÀver att det kommando som ska köras anges pÄ resten "
"av kommandoraden\n"

#: src/terminal.c:771
msgid ""
"Option --window-with-profile requires an argument specifying what profile to "
"use\n"
msgstr ""
"Flaggan --window-with-profile krÀver ett argument som anger vilken profil "
"som ska anvÀndas\n"

#: src/terminal.c:788
msgid ""
"Option --tab-with-profile requires an argument specifying what profile to "
"use\n"
msgstr ""
"Flaggan --tab-with-profile krÀver ett argument som anger vilken profil som "
"ska anvÀndas\n"

#: src/terminal.c:819
msgid "--show-menubar option given twice for the same window\n"
msgstr "Flaggan --show-menubar angavs tvÄ gÄnger för samma fönster\n"

#: src/terminal.c:845
msgid "--hide-menubar option given twice for the same window\n"
msgstr "Flaggan --hide-menubar angavs tvÄ gÄnger för samma fönster\n"

#: src/terminal.c:868
msgid "Option --role requires an argument giving the role\n"
msgstr "Flaggan --role krÀver ett argument som anger rollen\n"

#: src/terminal.c:877
msgid "Two roles given for one window\n"
msgstr "TvÄ roller angivna för ett fönster\n"

#: src/terminal.c:893
msgid "Option --geometry requires an argument giving the geometry\n"
msgstr "Flaggan --geometry krÀver ett argument som anger geometrin\n"

#: src/terminal.c:902 src/terminal.c:912
msgid "Two geometries given for one window\n"
msgstr "TvÄ geometrier angivna för ett fönster\n"

#: src/terminal.c:934
msgid "Option --title requires an argument giving the title\n"
msgstr "Flaggan --title krÀver ett argument som anger titeln\n"

#: src/terminal.c:942
msgid "Two titles given for one tab\n"
msgstr "TvÄ titlar angivna för en flik\n"

#: src/terminal.c:957
msgid "Option --working-directory requires an argument giving the directory\n"
msgstr "Flaggan --working-directory krÀver ett argument som anger katalogen\n"

#: src/terminal.c:965
msgid "Two working directories given for one tab\n"
msgstr "TvÄ arbetskataloger angivna för en flik\n"

#: src/terminal.c:981
msgid "Option --zoom requires an argument giving the zoom factor\n"
msgstr "Flaggan --zoom krÀver ett argument som anger zoomfaktorn\n"

#: src/terminal.c:989
msgid "Two zoom factors given for one tab\n"
msgstr "TvÄ zoomfaktorer angivna för en flik\n"

#: src/terminal.c:1004
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid zoom factor\n"
msgstr "\"%s\" Àr inte en giltig zoomfaktor\n"

#: src/terminal.c:1012
#, c-format
msgid "Zoom factor \"%g\" is too small, using %g\n"
msgstr "Zoomfaktorn \"%g\" Àr för liten, anvÀnder %g\n"

#: src/terminal.c:1019
#, c-format
msgid "Zoom factor \"%g\" is too large, using %g\n"
msgstr "Zoomfaktorn \"%g\" Àr för stor, anvÀnder %g\n"

#: src/terminal.c:1031
msgid ""
"Option given which is no longer supported in this version of gnome-terminal; "
"you might want to create a profile with the desired setting, and use the new "
"--window-with-profile option\n"
msgstr ""
"Flagga angiven som inte lÀngre stöds av gnome-terminal; du vill kanske prova "
"att skapa en profil med den önskade instÀllningen och anvÀnda den nya "
"flaggan --window-with-profile\n"

#: src/terminal.c:1037
msgid "--startup-id option given twice\n"
msgstr "Alternativet --startup-id angivet tvÄ gÄnger\n"

#: src/terminal.c:1042
msgid "--startup-id option requires an argument\n"
msgstr "Alternativet --startup-id krÀver ett argument\n"

#: src/terminal.c:1152
msgid "No argument given to --display option\n"
msgstr "Inget argument angivet till alternativet --display\n"

#: src/terminal.c:1172
msgid "No argument given to --screen option\n"
msgstr "Inget argument angivet till alternativet --screen\n"

#: src/terminal.c:1252
#, c-format
msgid "No such profile '%s', using default profile\n"
msgstr "Det finns ingen profil \"%s\", anvÀnder standardprofilen\n"

#: src/terminal.c:1389
#, c-format
msgid "Invalid argument: \"%s\"\n"
msgstr "Ogiltigt argument: \"%s\"\n"

#: src/terminal.c:1445
#, c-format
msgid ""
"There was an error subscribing to notification of terminal profile list "
"changes. (%s)\n"
msgstr ""
"Det uppstod ett fel vid prenumeration pÄ notifiering av Àndringar i "
"terminalprofilslistan. (%s)\n"

#: src/terminal.c:1678
#, c-format
msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
msgstr "Ogiltig geometristrÀng \"%s\"\n"

#: src/terminal.c:1738
#, c-format
msgid "There was an error getting the list of terminal profiles. (%s)\n"
msgstr "Ett fel uppstod vid hÀmtande av listan över terminalprofiler. (%s)\n"

#: src/terminal.c:2017
msgid "You have to name your profile."
msgstr "Du mÄste namnge din profil."

#: src/terminal.c:2027
#, c-format
msgid "You already have a profile called \"%s\""
msgstr "Du har redan en profil med namnet \"%s\""

#: src/terminal.c:2064
msgid ""
"The profile you selected as a base for your new profile no longer exists"
msgstr "Profilen som du valde som bas för din nya profil finns inte lÀngre"

#: src/terminal.c:2128
msgid "C_reate"
msgstr "S_kapa"

#: src/terminal.c:2153
msgid "Profile _name:"
msgstr "Profil_namn:"

#: src/terminal.c:2157
msgid "Enter profile name"
msgstr "Ange profilnamn"

#: src/terminal.c:2172
msgid "_Base on:"
msgstr "_Basera pÄ:"

#: src/terminal.c:2320
msgid "Profile list"
msgstr "Profillista"

#: src/terminal.c:2393
msgid "You must select one or more profiles to delete."
msgstr "Du mÄste vÀlja minst en profil att ta bort."

#: src/terminal.c:2416
msgid "You must have at least one profile; you can't delete all of them."
msgstr "Du mÄste ha minst en profil; du kan inte ta bort alla profiler."

#: src/terminal.c:2434
msgid "Delete these two profiles?\n"
msgstr "Ta bort dessa tvÄ profiler?\n"

#: src/terminal.c:2436
#, c-format
msgid "Delete these %d profiles?\n"
msgstr "Ta bort dessa %d profiler?\n"

#: src/terminal.c:2454
#, c-format
msgid "Delete profile \"%s\"?"
msgstr "Ta bort profilen \"%s\"?"

#: src/terminal.c:2476
msgid "Delete Profile"
msgstr "Ta bort profil"

#: src/terminal.c:2763
msgid "Edit Profiles"
msgstr "Redigera profiler"

#: src/terminal.c:2803
msgid "Profile _used when launching a new terminal:"
msgstr "Profil som _anvÀnds vid start av en ny terminal:"

#: src/terminal.c:2825
msgid "_Profiles:"
msgstr "_Profiler:"

#: src/terminal.c:2874
msgid "Click to open new profile dialog"
msgstr "Klicka för att öppna dialogen ny profil"

#: src/terminal.c:2887
msgid "Click to open edit profile dialog"
msgstr "Klicka för att öppna dialogen redigera profil"

#: src/terminal.c:2897
msgid "Click to delete selected profile"
msgstr "Klicka för att ta bort den valda profilen"

#: src/terminal.c:2946
msgid "Click button to choose profile"
msgstr "Klicka pÄ knappen för att vÀlja profil"

#: src/terminal.c:3367
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is installed "
"incorrectly, so the dialog can't be displayed."
msgstr ""
"Filen \"%s\" saknas. Detta betyder att programmet inte installerades "
"korrekt, vilket gör att dialogen inte kan visas."

#: src/terminal.c:3485
msgid ""
"It appears that you do not have gnome-terminal.server installed in a valid "
"location. Factory mode disabled.\n"
msgstr ""
"Det verkar som om gnome-terminal.server inte Àr installerad pÄ nÄgon giltig "
"plats. FabrikslÀget Àr inaktiverat.\n"

#: src/terminal.c:3488
msgid ""
"Error registering terminal with the activation service; factory mode "
"disabled.\n"
msgstr ""
"Fel vid registrering av terminalen i aktiveringstjÀnsten; fabrikslÀget Àr "
"inaktiverat.\n"

#: src/terminal.c:3523
msgid "Failed to retrieve terminal server from activation server\n"
msgstr "Misslyckades med att hÀmta terminalserver frÄn aktiveringsservern\n"

#: src/x-font-selector.c:201
msgid "Foundry:"
msgstr "Gjuteri:"

#: src/x-font-selector.c:202
msgid "Family:"
msgstr "Familj:"

#: src/x-font-selector.c:203
msgid "Weight:"
msgstr "Vikt:"

#: src/x-font-selector.c:204
msgid "Slant:"
msgstr "Lutning:"

#: src/x-font-selector.c:205
msgid "Set Width:"
msgstr "StÀll in bredd:"

#: src/x-font-selector.c:206
msgid "Add Style:"
msgstr "LĂ€gg till stil:"

#: src/x-font-selector.c:207
msgid "Pixel Size:"
msgstr "Bildpunktsstorlek:"

#: src/x-font-selector.c:208
msgid "Point Size:"
msgstr "Punktstorlek:"

#: src/x-font-selector.c:209
msgid "Resolution X:"
msgstr "X-upplösning:"

#: src/x-font-selector.c:210
msgid "Resolution Y:"
msgstr "Y-upplösning:"

#: src/x-font-selector.c:211
msgid "Spacing:"
msgstr "Mellanrum:"

#: src/x-font-selector.c:212
msgid "Average Width:"
msgstr "Medelbredd:"

#: src/x-font-selector.c:213
msgid "Charset:"
msgstr "Teckentabell:"

#. Number of internationalized titles here must match number
#. of NULL initializers above
#: src/x-font-selector.c:450
msgid "Font Property"
msgstr "Typsnittsegenskap"

#: src/x-font-selector.c:451
msgid "Requested Value"
msgstr "BegÀrt vÀrde"

#: src/x-font-selector.c:452
msgid "Actual Value"
msgstr "Verkligt vÀrde"

#: src/x-font-selector.c:485
msgid "Font"
msgstr "Typsnitt"

#: src/x-font-selector.c:495 src/x-font-selector.c:2173
#: src/x-font-selector.c:2403
msgid "Font:"
msgstr "Typsnitt:"

#: src/x-font-selector.c:500
msgid "Font Style:"
msgstr "Typsnittsstil:"

#: src/x-font-selector.c:505
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"

#: src/x-font-selector.c:637 src/x-font-selector.c:861
msgid "Reset Filter"
msgstr "ÅterstĂ€ll filter"

#: src/x-font-selector.c:651
msgid "Metric:"
msgstr "Metrik:"

#: src/x-font-selector.c:655
msgid "Points"
msgstr "Punkter"

#: src/x-font-selector.c:662
msgid "Pixels"
msgstr "Bildpunkter"

#. create the text entry widget
#: src/x-font-selector.c:678
msgid "Preview:"
msgstr "Förhandsgranskning:"

#: src/x-font-selector.c:709
msgid "Font Information"
msgstr "Typsnittsinformation"

#: src/x-font-selector.c:742
msgid "Requested Font Name:"
msgstr "BegÀrt typsnittsnamn:"

#: src/x-font-selector.c:753
msgid "Actual Font Name:"
msgstr "Verkligt typsnittsnamn:"

#: src/x-font-selector.c:764
#, c-format
msgid "%i fonts available with a total of %i styles."
msgstr "%i typsnitt Àr tillgÀngliga med sammanlagt %i stilar."

#: src/x-font-selector.c:779
msgid "Filter"
msgstr "Filter"

#: src/x-font-selector.c:792
msgid "Font Types:"
msgstr "Typsnittstyper:"

#: src/x-font-selector.c:800
msgid "Bitmap"
msgstr "Bitmapp"

#: src/x-font-selector.c:806
msgid "Scalable"
msgstr "Skalbar"

#: src/x-font-selector.c:812
msgid "Scaled Bitmap"
msgstr "Skalad bitmapp"

#. Convert '(nil)' weights to 'regular', since it looks nicer.
#: src/x-font-selector.c:1208
msgid "(nil)"
msgstr "(ingen)"

#: src/x-font-selector.c:1208
msgid "regular"
msgstr "normal"

#: src/x-font-selector.c:1224
msgid "[M]"
msgstr "[M]"

#: src/x-font-selector.c:1225
msgid "[C]"
msgstr "[C]"

#: src/x-font-selector.c:1785
msgid "The selected font is not available."
msgstr "Det markerade typsnittet Àr inte tillgÀngligt."

#: src/x-font-selector.c:1791
msgid "The selected font is not a valid font."
msgstr "Det markerade typsnittet Àr inte ett giltigt typsnitt."

#: src/x-font-selector.c:1847
msgid "This is a 2-byte font and may not be displayed correctly."
msgstr "Detta Àr ett tvÄbytetypsnitt och kanske inte visas korrekt."

#: src/x-font-selector.c:1953
msgid "(unknown)"
msgstr "(okÀnd)"

#: src/x-font-selector.c:2178
msgid "Font: (Filter Applied)"
msgstr "Typsnitt: (Filter tillÀmpas)"

#: src/x-font-selector.c:3502
msgid "Font Selection"
msgstr "Typsnittsval"

#: src/x-font-selector.c:3598
msgid "Select a font"
msgstr "VĂ€lj ett typsnitt"

#~ msgid "Copyright 2002 Havoc Pennington"
#~ msgstr "Copyright 2002 Havoc Pennington"

#~ msgid "_Use the same font size as other applications"
#~ msgstr "_AnvÀnd samma typsnittsstorlek som andra program"

#~ msgid "%s option given twice\n"
#~ msgstr "Alternativet %s angivet tvÄ gÄnger\n"

#~ msgid "%s option requires an argument\n"
#~ msgstr "Alternativet %s krÀver ett argument\n"

#~ msgid "\"%s\" option given twice\n"
#~ msgstr "Alternativet \"%s\" angivet tvÄ gÄnger\n"

#~ msgid "\"%s\" option requires an argument\n"
#~ msgstr "Alternativet \"%s\" krÀver ett argument\n"

#~ msgid "No argument given to %s option\n"
#~ msgstr "Inget argument angivet till alternativet %s\n"

#~ msgid "No argument given to \"%s\" option\n"
#~ msgstr "Inget argument angivet till alternativet \"%s\"\n"

#~ msgid ""
#~ "The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is "
#~ "installed incorrectly, so the %s can't be displayed."
#~ msgstr ""
#~ "Filen \"%s\" saknas. Detta betyder att programmet inte installerades "
#~ "korrekt, vilket gör att %s inte kan visas."

#~ msgid "Background"
#~ msgstr "Bakgrund"

#~ msgid "Command"
#~ msgstr "Kommando"

#~ msgid "Foreground and Background"
#~ msgstr "Förgrund och bakgrund"

#~ msgid "Palette"
#~ msgstr "Palett"

#~ msgid "S/Key Challenge Response"
#~ msgstr "Svar pÄ S/key-utmaning"

#~ msgid "Maximum"
#~ msgstr "Maximal"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ingen"

#~ msgid "Accel Mode"
#~ msgstr "SnabbtangentslÀge"

#~ msgid "<span size=\"larger\">S/key Challenge Response</span>"
#~ msgstr "<span size=\"larger\">Svar pÄ S/key-utmaning</span>"

#~ msgid "Title"
#~ msgstr "Titel"

#~ msgid ""
#~ "The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is "
#~ "installed incorrectly, so the profile editor can't be displayed."
#~ msgstr ""
#~ "Filen \"%s\" saknas. Detta betyder att programmet inte installerades "
#~ "korrekt, vilket gör att profilredigeraren inte kan visas."

#~ msgid ""
#~ "The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is "
#~ "installed incorrectly, so the keybindings dialog can't be displayed."
#~ msgstr ""
#~ "Filen \"%s\" saknas. Detta betyder att programmet inte installerades "
#~ "korrekt, vilket gör att redigeraren för tangentbindningar inte kan visas."

#~ msgid "Zoom _In"
#~ msgstr "Zooma _in"

#~ msgid "Edit Profile"
#~ msgstr "Redigera profil"

#~ msgid "Silence terminal _bell"
#~ msgstr "Tysta terminal_ljud"

#~ msgid "_Blink cursor"
#~ msgstr "_Blinkande markör"

#~ msgid "_About GNOME Terminal"
#~ msgstr "_Om GNOME-terminal"

#~ msgid "New terminal profile"
#~ msgstr "Ny terminalprofil"

#~ msgid "Profile _Name:"
#~ msgstr "Profil_namn:"

#~ msgid "_No"
#~ msgstr "_Nej"

#~ msgid "_Delete"
#~ msgstr "_Ta bort"

#~ msgid "Manage terminal profiles"
#~ msgstr "Hantera terminalprofiler"

#~ msgid "_New..."
#~ msgstr "_Ny..."

#~ msgid "_Edit..."
#~ msgstr "_Redigera..."

#~ msgid "_Delete..."
#~ msgstr "_Ta bort..."

#~ msgid ""
#~ "--geometry given prior to options that create a new window, must be given "
#~ "after\n"
#~ msgstr ""
#~ "--geometry angavs före flaggor som skapar ett nytt fönster, mÄste anges "
#~ "efter\n"

#~ msgid "_Default"
#~ msgstr "_Standard"

#~ msgid "_Default (%s)"
#~ msgstr "_Standard (%s)"

#~ msgid "Help options"
#~ msgstr "HjÀlpflaggor"

#~ msgid ""
#~ "Ask existing profterm process to open a new window, if possible. Defaults "
#~ "to true"
#~ msgstr ""
#~ "Be befintlig profterm-process att öppna ett nytt fönster om det Àr "
#~ "möjligt. Som standard sant"

#~ msgid ""
#~ "Error on option %s: %s.\n"
#~ "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Fel vid flaggan %s: %s.\n"
#~ "Kör \"%s --help\" för att se en fullstÀndig lista över tillgÀngliga\n"
#~ "kommandoradsflaggor.\n"

#~ msgid "Enter UNIX commands"
#~ msgstr "Ange UNIX-kommandon"

#~ msgid "01/01/00, 01:00 AM"
#~ msgstr "01-01-00, 01.00"

#~ msgid "1/1/00, 1:00 AM"
#~ msgstr "01-01-00, 1.00"

#~ msgid " 1/ 1/00, 1:00 AM"
#~ msgstr " 1-1-00, 1.00"

#~ msgid "fixed"
#~ msgstr "fixed"

#~ msgid "_Family:"
#~ msgstr "_Familj:"

#~ msgid "Si_ze (pixels):"
#~ msgstr "Sto_rlek (bildpunkter):"

#~ msgid "Allow fonts in wrong encoding"
#~ msgstr "TillÄt typsnitt med fel kodning"

#~ msgid "Don't bother to report bugs on this dialog yet, it isn't finished."
#~ msgstr ""
#~ "Bry dig inte om att rapportera fel i denna dialog Àn, den Àr inte fÀrdig "
#~ "Ă€n."

#~ msgid "Switch to tab %d"
#~ msgstr "Byt till flik %d"

#~ msgid "Application Palette"
#~ msgstr "Programpalett"

#~ msgid "_Manage profiles..."
#~ msgstr "_Hantera profiler..."

#~ msgid "_Reset terminal"
#~ msgstr "_ÅterstĂ€ll terminal"

#~ msgid "_Help on GNOME terminal"
#~ msgstr "_HjÀlp om GNOME-terminalen"

#~ msgid "Choose..."
#~ msgstr "VĂ€lj..."

#~ msgid "Pick a color"
#~ msgstr "VÀlj en fÀrg"

#~ msgid "Tint with background _color"
#~ msgstr "FÀrgsÀtt med bakgrunds_fÀrg"

#~ msgid "_Select a profile or profiles to delete:"
#~ msgstr "_VĂ€lj en profil eller profiler att ta bort:"

#~ msgid "This is a terminal thing that isn't finished at all. See TODO."
#~ msgstr "Detta Àr en terminalgrej som inte alls Àr fÀrdig. Se filen TODO."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.