Re: gnome-terminal (GNOME2.2)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-02-02 15:38:18

 > >   #: src/simple-x-font-selector.c:659 src/x-font-selector.c:1964
 > > N msgid "roman"
 > > N msgstr "romersk"
 > 
 > Jag antar att det är i motsats till kursiv och liknande här.  Då tror
 > jag det heter "rak stil" på svenska.

Mja, det beror på. Båda de svenska begreppen rak stil och antikva heter
"roman" på engelska, väldigt förvirrat. En antikva, som alltså är motsatsen
till kursiv, kan ju mycket väl vara lutande, och därför behöver "roman"
inte nödvändigtvis betyda att stilen är rak!

Men med tanke på följande så är det nog rimligt att anta att det är just
rak stil som avses i detta fall. "Romersk" finns det inget som heter.

 > >   #: src/simple-x-font-selector.c:661 src/x-font-selector.c:1214
 > >   #: src/x-font-selector.c:1966
 > > N msgid "oblique"
 > > N msgstr "lutande"
 > 
 > Det där har också ett svenskt namn: "falsk kursiv".  Men det kanske
 > känns för mycket fackterm för din smak?

Ännu värre, "falsk kursiv" är ett felaktigt uttryck! Kursiv innebär inte
i sig att stilen lutar, utan har med bokstävernas form att göra. De flesta
kursiver lutar visserligen, precis som de flesta antikvor är raka, så det
jämnar ut sig :) Men jag tycker inte vi ska använda oriktiga beteckningar.

"Oblique" kommer från latinets obliquus, som helt enkelt betyder sned
eller böjd.

Om man inte gillar "lutande" så vore ju "sned" därför ett alternativ.
"Sned stil" känns rätt bra, och det är uppenbarligen inte samma sak som
kursivstil.

Sammanfattning av motsatser:

antikva - kursiv
rak - lutande/sned

Alla fyra kombinationerna förekommer alltså.

På engelska heter de:

roman - italic
roman - oblique

Motsatsen till italic är alltså roman... Väldigt förvirrat, som sagt :)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.