Re: gnome-terminal (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-03 01:14:53

sön 2003-02-02 klockan 13.00 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: src/gnome-terminal.glade2.h:29
> > N msgid "E_ncodings shown in menu:"
> > N msgstr "_Kodningar som visas i menyn:"
> 
> Har du kollat om det är en lista av "kodningar som visas i menyn"?
> Eller om det istället är en av/på-knapp för att "kodningar visas i
> menyn"?  Det bör översättas på de olika sätten beroende på.

Det är "kodningar som visas i menyn". Tomas Ögren (Stric) var så
jättebussig och tog en skärmdump på det:
http://tomas.ogren.pp.se/tmp/enc.png


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.