Re: gnome-terminal (GNOME2.2)

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2003-02-02 14:35:46

Göran Uddeborg:

> >   #: src/simple-x-font-selector.c:659 src/x-font-selector.c:1964
> > N msgid "roman"
> > N msgstr "romersk"
> Jag antar att det är i motsats till kursiv och liknande här.  Då tror
> jag det heter "rak stil" på svenska.

Kallas "Normal" i svensk Windows, ojmr.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.