Re: överspill och underspill

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-15 10:10:00

peter karlsson writes:
> Jag har alltid sagt/översatt "overflow"="spill" och
> "underflow"="underspill". Normalt spill tycker jag förekommer när
> någonting rinner över, så jag ser inte riktigt meningen med att
> precisera det till "överspill".

Det verkar väl ganska rimligt att säga bara "spill" normalt.  Ofta
handlar det om sådant "overflow" där det inte finns något motsvarande
"underflow".  I de fall man behöver göra en distinktion kan man ju
däremot använda de mer "konstruerade" orden "överspill" och
"underspill".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.