Re: överspill och underspill

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-01-15 15:49:55

peter karlsson wrote:

>Christian Rose:
>
>>Vad tycker folk om termerna "överspill" och "underspill" för "overflow"
>>respektive "underflow" som Tommy Pettersson föreslog?
>>
>Jag har alltid sagt/översatt "overflow"="spill" och
>"underflow"="underspill". Normalt spill tycker jag förekommer när
>någonting rinner över, så jag ser inte riktigt meningen med att
>precisera det till "överspill"
>
>T.ex så översätter jag "buffer overflow/overrun" som är rätt vanligt i
>säkerhetsbulletiner till "buffertspill", att skriva "buffertöverspill"
>skulle se väldigt konstigt ut, tycker jag.
>
Men man kan ju spilla utan att något är överfullt?
"Buffert överfylld" tycker jag låter bättre, eftersom man fyller den med 
något och plötsligt har man försökt fylla på med mer än vad som finns.

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.