Re: överspill och underspill

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-01-15 22:10:23

On Tue, Jan 15, 2002 at 10:10:00AM +0100, Göran Uddeborg wrote:
> > Jag har alltid sagt/översatt "overflow"="spill" och
> > "underflow"="underspill". Normalt spill tycker jag förekommer när
> > någonting rinner över, så jag ser inte riktigt meningen med att
> > precisera det till "överspill".
> 
> Det verkar väl ganska rimligt att säga bara "spill" normalt.  Ofta
> handlar det om sådant "overflow" där det inte finns något motsvarande
> "underflow".  I de fall man behöver göra en distinktion kan man ju
> däremot använda de mer "konstruerade" orden "överspill" och
> "underspill".

Fördelen med att konsekvent använda 'överspill' och 'underspill' är att
orden tillslut absorberas i språket som vedertagna begrepp, på samma
sätt som 'over-/underflow' och 'over-/underløb'.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.