Re: överspill och underspill

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2002-01-15 07:25:10

Christian Rose:

> Vad tycker folk om termerna "överspill" och "underspill" för "overflow"
> respektive "underflow" som Tommy Pettersson föreslog? Själv börjar jag
> gilla dem. Kanske ska in i ordlistorna?

Jag har alltid sagt/översatt "overflow"="spill" och
"underflow"="underspill". Normalt spill tycker jag förekommer när
någonting rinner över, så jag ser inte riktigt meningen med att
precisera det till "överspill".

T.ex så översätter jag "buffer overflow/overrun" som är rätt vanligt i
säkerhetsbulletiner till "buffertspill", att skriva "buffertöverspill"
skulle se väldigt konstigt ut, tycker jag.

I min ordbok (Norstedts) står overflow översatt till "spill" i
datasammanhang, "över" förekommer bara i de andra översättningarna
("flöda över", "överflöd[e]", "överlopp", osv.)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.