Re: överspill och underspill

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-15 16:24:59

tis 2002-01-15 klockan 10.10 skrev Göran Uddeborg:
> > Jag har alltid sagt/översatt "overflow"="spill" och
> > "underflow"="underspill". Normalt spill tycker jag förekommer när
> > någonting rinner över, så jag ser inte riktigt meningen med att
> > precisera det till "överspill".
> 
> Det verkar väl ganska rimligt att säga bara "spill" normalt.  Ofta
> handlar det om sådant "overflow" där det inte finns något motsvarande
> "underflow".  I de fall man behöver göra en distinktion kan man ju
> däremot använda de mer "konstruerade" orden "överspill" och
> "underspill".

Okej, i fallet bfd fanns ju både "overflow" och "underflow".
Kanske detta blir bra tillägg i ordlistor:

overflow	spill, överspill (om det måste skiljas från underspill)
underflow	underspill


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.