Re: gawk 3.1.31

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-01-10 14:58:56

On Thu, Jan 10, 2002 at 01:11:54AM +0100, Christian Rose wrote:
> > > Heter det "booleskt" eller "boolskt"?
> > 
> > Bra fråga, någon som vet? Jag har alltid skrivit boolsk på svenska, men
> > man skulle ju kunna översätta det med "sanningsvärde" också.
> 
> Någon som kan göra en utredning? :-)

Jag hittade två svenskspråkiga böcker i min bokhylla av dem som verkade
rimliga.  Det var Programmering i Pascal av Anders Haraldsson och Diskret
matematik av Karl-Johan Bäckström.  Båda avnänder 'boolesk', 'booleskt'
och 'booleska'.  Men båda författarna indoktrinerar på Linköpings tekniska
högskola, så urvalet riskerar att vara betingat.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.