gawk 3.1.31

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-10 23:00:10

> #: array.c:304
> #, c-format
> msgid "reference to uninitialized element `%s[\"%s\"]'"
> msgstr "referens till ickeinitierat element \"%s[\"%s\"]\""

Jag har inget emot "icke", men då vill jag inte ha ihopskrivning.
Antingen "oinitierat" eller "icke initierat".

> #: array.c:310
> #, c-format
> msgid "subscript of array `%s' is null string"
> msgstr "element i vektorn \"%s\" är en tom sträng"

Är "subscript" är verkligen ett element i vektorn? Jag skulle ju
gissat att det var ett index, men det brukar ju oftast kallas just
"index". (Och jag förstår inte vad som är problemet. Vad skall man
göra för att få detta felmeddelande?)

> #: builtin.c:334
> #, c-format
> msgid "log: received negative argument %g"
> msgstr "log: argumentet %g är negativt"

Om det skall följa stilen på dina andra meddelanden borde det vara

  log: fick ett negativt argument %g

> #: builtin.c:1092
> #, c-format
> msgid "substr: length %g is <= 0"
> msgstr "substr: längden %g är mindre än 0"

Varför översätter dui <= till ord?

> #: builtin.c:1478
> msgid "cos: received non-numeric argument"
> msgstr "cos: fick ett ickenumeriskt argument"

Du kanske skulle föreslå att de gjorde om detta till "%s: received a
non-numeric argument" och fyllde i de olika funktionerna som ändå inte
skall översättas. Det skulle förenkla för översättare, och antagligen
rensa upp i koden också.

> #. 1003.2 specifies the format of this message.
> #: getopt.c:800
> #, c-format
> msgid "%s: illegal option -- %c\n"
> msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"
> 
> #: getopt.c:803
> #, c-format
> msgid "%s: invalid option -- %c\n"
> msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

I ordlistan har vi gjort så här:

   illegal option
    otillåten flagga
   invalid option
    ogiltig flagga

> #: main.c:447
> #, c-format
> msgid "runing %s setuid root may be a security problem"
> msgstr "körande av %s setuid root kan vara ett säkerhetsproblem"

Hellre "att köra" än "körande av".

> #: main.c:566
> msgid "\t-W compat\t\t--compat\n"
> msgstr "\t-W compat\t\t--compat\n"

Om du pratar med författarna kan du ju föreslå att de tar bort
översättningsmarkeringen för de flaggor där det inte finns något som
skall översättas. Som denna t.ex.

> #: main.c:1023 main.c:1032
> #, c-format
> msgid "could not find groups: %s"
> msgstr "kunde inte hitta grupperna: %s"

Är du säker på att det är grupper som kommer istället för %s? Det är
inte anledningen till att awk inte kunde hitta grupper? För i det
senare fallet bör du behålla obestämd form.

> #: awkgram.y:457
> msgid "plain `print' in BEGIN or END rule should probably be `print \"\"'"
> msgstr "\"print\" i BEGIN eller END-regel bör troligen vara 'print \"\"'"

Här passar det nog att översätta "plain" med "ensamt".

> #: awkgram.y:1911
> msgid "`goto' considered harmful!\n"
> msgstr "\"goto\" anses vara farlig!\n"

"anses skadligt" är ordagrannare. Om du vill vara det.

> #: awkgram.y:2151
> #, c-format
> msgid "function `%s': parameter #%d, `%s', duplicates parameter #%d"
> msgstr "funktionen \"%s\": parameter nummer %d, \"%s\", är samma som parameter nummer %d"

Ta bort "nummer" och översätt inte "#" alls. Det behövs inte, och
meddelandet blir långt ändå.

> #: awkgram.y:2508
> #, c-format
> msgid "function `%s': can't use function name as parameter name"
> msgstr "funktionen \"%s\": kan inte använda funktionsnamnet som parameternamn"

Att du använder bestämd form av "funktionsnamnet" antyder att det är
namnet på just den funktionen. Är du säker på att det är så? Annars
bör du behålla obestämd form.

> #: awkgram.y:2702
> #, c-format
> msgid "regexp constant for parameter #%d yields boolean value"
> msgstr "regexp-konstant för parameter nummer %d ger ett boolskt värde"

"nummer" enligt ovan, även om det inte blir lika långt här.

> #: dfa.c:894
> msgid "Unbalanced ("
> msgstr "Obalancerad ("
        ^s

> #: field.c:882
> #, c-format
> msgid "field %d in FIELDWIDTHS, must be > 0"
> msgstr "fält %d i FIELDWIDTHS måste vara större än 0"

En översättning av symbol till ord igen?

> #: field.c:936
> msgid "null string for `FS' is a gawk extension"
> msgstr "tom string som \"FS\" är en gawk-utökning"
         ^ä

> #: eval.c:1576
> #, fuzzy
> msgid "\t# -- main --\n"
> msgstr "\"# -- main --\n"

Din ändring från tabulatortecken till citationstecken, den var
oavsiktlig, eller hur?

> #. /inet/raw client not ready yet
> #: io.c:1048
> msgid "/inet/raw client not ready yet, sorry"
> msgstr "/inet/raw-klient inte redo än, ledsen"

Jag tror snarare man skulle sagt: /inet/raw-klient tyvärr inte redo
(klar) än.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.