Re: gawk 3.1.31

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-10 23:00:15

> > > #: ext.c:60 ext.c:64
> > > msgid "`extension' is a gawk extension"
> > > msgstr "\"extension\" är en gawk-utökning"
> > 
> > Kanske "ett gawk-tillägg"? Vet inte vilket som är bäst. Gäller på fler
> > ställen.
> 
> Hmm, bra fråga... Någon annan som har åsikter?

Eftersom du frågar: nej jag har ingen särskild åsikt i frågan. :-)

> > > #. in gawk for a while
> > > #: eval.c:1796 eval.c:1803 profile.c:841
> > > msgid "assignment is not allowed to result of builtin function"
> > > msgstr "???"
> > 
> > "tilldelning är inte tillåtet att resultera från inbyggd funktion".
> > Eller något sådant.
> 
> Eller kanske "det är inte tillåtet att tilldela resultatet från en inbyggd
> funktion"... Jag tar det så länge.

Ja, det är definitivt bättre.

> > > #: eval.c:1752
> > > #, fuzzy
> > > msgid "attempt to field reference from non-numeric value"
> > > msgstr "försökte fältreferera från ickenumeriskt värde"
> > 
> > Jag tycker denna är OK.
> 
> Förutom att jag inte förstår originalet...

Ett exempel:

    22:54 uebn> awk --lint '{ print $"x"; }'
    a b c d e f
    awk: cmd. line:1: (FILENAME=- FNR=1) warning: attempt to field reference from non-numeric value
    a b c d e f

Det skall ju vara $0, $1, $2 o.s.v, inte $<sträng>.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.