Re: gawk 3.1.31

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-10 01:11:54

ons 2002-01-09 klockan 20.55 skrev Martin Sjögren:
> > > #: array.c:373 array.c:456
> > > #, c-format
> > > msgid "delete: illegal use of variable `%s' as array"
> > > msgstr "delete: felaktig användning av variabeln \"%s\" som vektor"
> > 
> > Kanske "otillåten"?
> 
> Eller kanske "ogiltig", det har jag visst använt på andra ställen...

Nja, jag tycker:

invalid		ogiltig
illegal		otillåten
bad		felaktig


> > > #: builtin.c:1953
> > > #, fuzzy
> > > msgid "gensub: 3rd argument of 0 treated as 1"
> > > msgstr "gensub: tredje argumentet av 0 behandlas som 1"
> > 
> > Varför är denna luddig?
> 
> Därför att jag inte begriper vad de menar, så jag vet inte vad jag ska
> översätta det till!

Hmm, det har inte hindrat mig tidigare... ;-)


> > Kanske bör du göra som i http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ss6.3
> > och även ta med det på engelska, och trycka på att det är en informell
> > översättning.
> 
> Hmm, det blir väldigt mycket om man ska ha med både ock... Kanske är
> bättre att inte översätta det alls? Vad tror ni? Fast iofs, det här är ju
> inte licensen, utan en beskrivning av den, så varför inte översätta den?

Det har funnits skäl att både översätta och lämna kvar originalet
tidigare, så de skälen finns nog kvar. Det är just det där med att man
frånsäger sig ansvar som jag tror är känsligt (ingår väl inte i
licenstexten?), så det är nog rätt viktigt att man påpekar att det inte
är en juridiskt granskad översättning. Kör du på den modellen som
rekommenderas ovan tycker jag.


> > > #: eval.c:813 profile.c:539
> > > #, c-format
> > > msgid ""
> > > "function `%s' called with space between name and `(',\n"
> > > "%s"
> > > msgstr ""
> > > "funktionen \"%s\" anropad med blanktecken mellan namnet och \"(\",\n"
> > > "%s"
> > > 
> > > #: eval.c:815 profile.c:541
> > > msgid "or used in other expression context"
> > > msgstr "eller använt i andra uttryckssammanhang"
> > 
> > Ick, denna uppdelning skulle jag också rapporterat.
> 
> Det är olika argument till en funktion, vet inte om det går att ändra.

Okej...


> > > #. in gawk for a while
> > > #: eval.c:1796 eval.c:1803 profile.c:841
> > > msgid "assignment is not allowed to result of builtin function"
> > > msgstr "???"
> > 
> > "tilldelning är inte tillåtet att resultera från inbyggd funktion".
> > Eller något sådant.
> 
> Eller kanske "det är inte tillåtet att tilldela resultatet från en inbyggd
> funktion"... Jag tar det så länge.

Det är kanske bättre.


> > > #: awkgram.y:680
> > > #, fuzzy
> > > msgid "non-redirected `getline' undefined inside END action"
> > > msgstr "icke omdirigerad \"getline\" odefinierade inuti END-<action>"
> > 
> > odefinieraT väl? END-åtgärd kanske.
> 
> odefinieraD väl?

Jaja.


> > > #: awkgram.y:1020
> > > msgid "unexpected newline"
> > > msgstr "oväntad ny rad"
> > 
> > Hellre "nyrad" tycker jag.
> 
> Jag gillar varken newline eller nyrad, men okejdå. Eller kanske
> nyradstecken?

Det är såklart bäst.


> > > #: awkgram.y:2702
> > > #, c-format
> > > msgid "regexp constant for parameter #%d yields boolean value"
> > > msgstr "regexp-konstant för parameter nummer %d ger ett boolskt värde"
> > 
> > Heter det "booleskt" eller "boolskt"?
> 
> Bra fråga, någon som vet? Jag har alltid skrivit boolsk på svenska, men
> man skulle ju kunna översätta det med "sanningsvärde" också.

Någon som kan göra en utredning? :-)


> > > #: dfa.c:1008
> > > msgid "No regexp syntax bits specified"
> > > msgstr "Inga regexp-syntaxbitar angivna"
> > 
> > "Inga syntaxbitar för reguljära uttryck angivna" kanske
> 
> Jag vill helst inte göra stora ändringar i texten, det skulle likagärna
> kunnat stå "regular expression" på engelska, det kanske finns en anledning
> att hålla ned längden på strängen? Men jag ändrar väl dådå.

"regexp" ser jag som en slangmässig sammanskrivning, och vi har inte
någon etablerad motsvarighet. "reguljärt uttryck" är det här. Jag har
svårt att tro att det skulle råda platsbrist här.


> > > #: eval.c:1013
> > > msgid "division by zero attempted"
> > > msgstr "försökte dividera med noll"
> > 
> > Kanske "försökte dela med noll"? Gäller isf på fler ställen.
> 
> Varför inte dividera? Jag förstår inte alls.

Vi kanske inte ska dividera om det :-)


> > > msgid "no hex digits in `\\x' escape sequence"
> > > msgstr "inga hexsiffror i \"\\x\"-specialsekvenser"
> > 
> > Jag tycker att man kan skriva ut "hexadecimala siffror" när man har
> > plats. Men så är ju jag jag :-)
> 
> Det skadar ju inte. Kanske ska skriva kontrollsekvens här också förresten.

Oj, ja.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.