boolesk/boolsk

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-11 01:22:43

tor 2002-01-10 klockan 14.58 skrev Tommy Pettersson:
> > > > Heter det "booleskt" eller "boolskt"?
> > > 
> > > Bra fråga, någon som vet? Jag har alltid skrivit boolsk på svenska, men
> > > man skulle ju kunna översätta det med "sanningsvärde" också.
> > 
> > Någon som kan göra en utredning? :-)
> 
> Jag hittade två svenskspråkiga böcker i min bokhylla av dem som verkade
> rimliga.  Det var Programmering i Pascal av Anders Haraldsson och Diskret
> matematik av Karl-Johan Bäckström.  Båda avnänder 'boolesk', 'booleskt'
> och 'booleska'.  Men båda författarna indoktrinerar på Linköpings tekniska
> högskola, så urvalet riskerar att vara betingat.

Vad bra att du gjorde en utredning. Det ska nog heta "boolesk" eftersom
snubben hette Boole. Jag föreslår alltså att "boolesk" används
genomgående.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.