Re: gawk 3.1.31

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-10 12:44:24

tor 2002-01-10 klockan 07.59 skrev Martin Sjögren:
> > > > Kanske bör du göra som i http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ss6.3
> > > > och även ta med det på engelska, och trycka på att det är en informell
> > > > översättning.
> > > 
> > > Hmm, det blir väldigt mycket om man ska ha med både ock... Kanske är
> > > bättre att inte översätta det alls? Vad tror ni? Fast iofs, det här är ju
> > > inte licensen, utan en beskrivning av den, så varför inte översätta den?
> > 
> > Det har funnits skäl att både översätta och lämna kvar originalet
> > tidigare, så de skälen finns nog kvar. Det är just det där med att man
> > frånsäger sig ansvar som jag tror är känsligt (ingår väl inte i
> > licenstexten?), så det är nog rätt viktigt att man påpekar att det inte
> > är en juridiskt granskad översättning. Kör du på den modellen som
> > rekommenderas ovan tycker jag.
> 
> Från GPL:
> """
>   11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
> FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN
> OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
> PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
> OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
> MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS
> TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD THE
> PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
> REPAIR OR CORRECTION.
> """
> 
> Så jag ser inte problemet. Jag lägger gärna till den där texten om att
> "det här är en informell översättning" osv, men jag vill inte ha både
> engelska och svenska med, det tycker jag är onödigt.

Men om du översätter texten och påpekar att det är en informell
översättning och hänvisar till den engelska originaltexten, och den
texten inte visas, hur blir det då? Licenstexten är på engelska och
medföljer men uppenbarligen har man tyckt att det var viktigt att trycka
på lite information i licensen även direkt i själva programmet, och den
informationen plockar du bort nu.

Licenser och juridisk tolkning är känsligt och även om situationen i
Sverige kanske inte är densamma som den i USA finns det inget som säger
att en viss översättning bara kommer att användas i Sverige och vara
knuten till svensk lag och rättspraxis.

Jag tycker det är helt klart vanskligt att införa egna juridiska
tolkningar och göra en informell översättning och hänvisa till ett
engelskt original som hade visats annars men som man inte väljer att
visa. Man kan kanske tänka sig att eftersom det står att det är en
informell och inte juridiskt prövad översättning på den text som
hänvisar till licensen innebär det alltså att den inte ska tolkas
juridiskt och alltså att programmet när det körs inte hänvisar till en
licens längre, med vad det kan ha för konsekvenser... :-/


> > > > > #: dfa.c:1008
> > > > > msgid "No regexp syntax bits specified"
> > > > > msgstr "Inga regexp-syntaxbitar angivna"
> > > > 
> > > > "Inga syntaxbitar för reguljära uttryck angivna" kanske
> > > 
> > > Jag vill helst inte göra stora ändringar i texten, det skulle likagärna
> > > kunnat stå "regular expression" på engelska, det kanske finns en anledning
> > > att hålla ned längden på strängen? Men jag ändrar väl dådå.
> > 
> > "regexp" ser jag som en slangmässig sammanskrivning, och vi har inte
> > någon etablerad motsvarighet. "reguljärt uttryck" är det här. Jag har
> > svårt att tro att det skulle råda platsbrist här.
> 
> Fast regexp är så pass etablerat att jag tycker nästan det är
> egennamnskaraktär på det. Använder man awk (oavsett på engelska eller
> svenska) så vet man nog vad ett regexp är... Men det skadar väl inte att
> skriva ut det, så jag gör det.

Hur kan "regexp" vara ett egennamn?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.