flex, första version

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-11-07 21:43:05

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: flex, första version
   Date:   Thu, 7 Nov 1996 21:43:05 +0100
   ------

Hej allihopa!

Här kommer första versionen av översättningen av flex.
Meddelandena markerade med "fuzzy" innehåller kryptiska förkortningar,
som jag tänkte fråga författaren om vad de betyder.

Johan

# Swedish messages for flex.
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Johan Linde <jl@theophys.kth.se>, 1996.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: flex 2.5.2\n"
"PO-Revision-Date: 1996-11-07 21:37\n"
"Last-Translator: Johan Linde <jl@theophys.kth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: main.c:361
msgid "input error reading skeleton file %s"
msgstr "fel när skelettfilen %s lästes"

#: main.c:898
msgid " and may be the actual source of other reported performance penalties\n"
msgstr " och kan vara den egentliga orsaken till andra rapporter om detta\n"

#: main.c:814
msgid ""
"%s: unknown flag '%c'. For usage, try\n"
"\t%s --help\n"
msgstr ""
"%s: okänd flagga '%c'. För mer information, använd\n"
"\t%s --help\n"

#: dfa.c:211
msgid " out-transitions: "
msgstr " ut-övergångar: "

#: main.c:394
msgid "Compressed tables always back up.\n"
msgstr "Komprimerade tabeller backar alltid tillbaka.\n"

#: main.c:896
msgid "-l AT&T lex compatibility option entails a large performance penalty\n"
msgstr "flaggan -l för kompatibilitet med AT&T:s lex medför att utförandet går mycket långsammare\n"

#: scan.l:493
msgid "missing quote"
msgstr "citationstecken saknas"

#: dfa.c:130
msgid "dangerous trailing context"
msgstr "farlig efterföljande kontext"

#: main.c:556
msgid " %d/%d equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d ekvivalensklasser skapade\n"

#: main.c:158
msgid "-s option given but default rule can be matched"
msgstr "flaggan -s angiven men standardreglen kan följas"

#: main.c:762
msgid "-P flag must be given separately"
msgstr "flaggan -P måste anges separat"

#: gen.c:426 gen.c:902
msgid "state # %d accepts: [%d]\n"
msgstr "tillstånd # %d godtar: [%d]\n"

#: main.c:401
msgid "error closing backup file %s"
msgstr "fel när backfilen %s stängdes"

#: main.c:753
msgid "-o flag must be given separately"
msgstr "flaggan -o måste anges separat"

#: main.c:774
msgid "-S flag must be given separately"
msgstr "flaggan -S måste anges separat"

#: main.c:302
msgid "can't open skeleton file %s"
msgstr "kan inte öppna skelettfilen %s"

#: main.c:545
#, fuzzy
msgid " %d protos created\n"
msgstr " %d prototyper skapade\n"

#: dfa.c:1043
msgid "bad transition character detected in sympartition()"
msgstr "otillåtet övergångstecken funnet i sympartition()"

#: dfa.c:606
msgid "state # %d:\n"
msgstr "tillstånd # %d:\n"

#: main.c:662
msgid "-C flag must be given separately"
msgstr "flaggan -C måste anges separat"

#: main.c:390
msgid "%d backing up (non-accepting) states.\n"
msgstr "%d backa-tillbaka-tillstånd (icke accepterade).\n"

#: scan.l:136
msgid "unrecognized '%' directive"
msgstr "okänt '%'-direktiv"

#: main.c:543
msgid " %d empty table entries\n"
msgstr " %d tomma tabellposter\n"

#: main.c:539
#, fuzzy
msgid " %d/%d (peak %d) template nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (max %d) schablon-nxt-chk-poster skapade\n"

#: main.c:533
#, fuzzy
msgid " %d/%d base-def entries created\n"
msgstr " %d/%d base-def-poster skapade\n"

#: dfa.c:173
msgid " associated rule line numbers:"
msgstr " radnummer för associerad regel:"

#: scan.l:286
msgid "unrecognized %%option: %s"
msgstr "okänd %%flagga: %s"

#: main.c:496
msgid " Compressed tables always back-up\n"
msgstr " Komprimerade tabeller backar alltid tillbaka\n"

#: main.c:573
msgid " %d total table entries needed\n"
msgstr " %d totala tabellposter krävs\n"

#: main.c:519
msgid " %d/%d unique/duplicate transitions\n"
msgstr " %d/%d unika/duplicerade övergångar\n"

#: dfa.c:990
msgid "consistency check failed in symfollowset"
msgstr "konsistenskontrollen misslyckades i symfollowset"

#: scan.l:533
msgid "bad character class expression: %s"
msgstr "otillåtet uttryck för teckenklass: %s"

#: scan.l:444
msgid "undefined definition {%s}"
msgstr "odefinierad definition {%s}"

#: main.c:397
msgid "error writing backup file %s"
msgstr "fel när backfilen %s skrevs"

#: scan.l:628
msgid "EOF encountered inside an action"
msgstr "filslut påträffat inuti en funktion"

#: main.c:874
msgid "could not create backing-up info file %s"
msgstr "kunde inte skapa backfilen %s"

#: main.c:548
msgid " %d templates created, %d uses\n"
msgstr " %d schabloner skapade, %d ändamål\n"

#: main.c:228
msgid "-Cf/-CF are incompatible with lex-compatibility mode"
msgstr "-Cf/-CF kan inte användas i lex-kompatibilitetsläge"

#: scan.l:677
msgid "can't open %s"
msgstr "kan inte öppna %s"

#: main.c:489
msgid " No backing up\n"
msgstr " Inget backande\n"

#: scan.l:555
msgid "missing }"
msgstr "} saknas"

#: main.c:483
msgid " %d/%d DFA states (%d words)\n"
msgstr " %d/%d DFA-tillstånd (%d ord)\n"

#: scan.l:648
msgid "bad character: %s"
msgstr "otillåtet tecken: %s"

#: gen.c:925
msgid "\n\nMeta-Equivalence Classes:\n"
msgstr "\n\nMeta-ekvivalensklasser:\n"

#: main.c:232
msgid "-Cf/-CF and %option yylineno are incompatible"
msgstr "-Cf/-CF och %flaggan yylineno kan inte användas tillsammans"

#: main.c:296
msgid "could not create %s"
msgstr "kunde inte skapa %s"

#: dfa.c:585
msgid "could not create unique end-of-buffer state"
msgstr "kunde inte skapa ett unikt bufferslutstillstånd"

#: main.c:365
msgid "error closing skeleton file %s"
msgstr "fel när skelettfilen %s stängdes"

#: main.c:911
msgid "-I (interactive) entails a minor performance penalty\n"
msgstr "-I (interaktiv) medför att utförandet går något långsammare\n"

#: main.c:536
#, fuzzy
msgid " %d/%d (peak %d) nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (max %d) nxt-chk-poster skapade\n"

#: main.c:235
msgid "-Cf and -CF are mutually exclusive"
msgstr "-Cf och -CF är ömsesidigt uteslutande"

#: main.c:407
msgid "%s version %s usage statistics:\n"
msgstr "Statistik över användning av %s version %s:\n"

#: main.c:221
msgid "-Cf/-CF and -Cm don't make sense together"
msgstr "-Cf/-CF och -Cm kan inte användas tillsammans"

#: main.c:512
msgid " %d/%d character classes needed %d/%d words of storage, %d reused\n"
msgstr " %d/%d teckenklasser krävdes %d/%d ord för lagring, %d återanvända\n"

#: main.c:380
msgid "error deleting output file %s"
msgstr "fel när utfilen %s raderades"

#: dfa.c:356
msgid "consistency check failed in epsclosure()"
msgstr "konsistenskontrollen misslyckades i epsclosure()"

#: main.c:481
msgid " %d/%d NFA states\n"
msgstr " %d/%d NFA-tillstånd\n"

#: main.c:509
msgid " no character classes\n"
msgstr " inga teckenklasser"

#: main.c:904
msgid "%%option yylineno entails a large performance penalty\n"
msgstr "%%flaggan yylineno medför att utförandet går mycket långsammare\n"

#: main.c:182
msgid "Can't use -+ with -l option"
msgstr "-+ kan inte användas tillsammans med flaggan -l"

#: dfa.c:439
msgid "\n\nDFA Dump:\n\n"
msgstr "\n\nDFA-utskrift:\n\n"

#: main.c:410
msgid " scanner options: -"
msgstr " scannerflaggor: -"

#: gen.c:823
msgid "state # %d accepts: "
msgstr "tillståndet # %d godtar: "

#: main.c:224
msgid "-Cf/-CF and -I are incompatible"
msgstr "-Cf/-CF och -I kan inte användas tillsammans"

#: scan.l:480
msgid "bad <start condition>: %s"
msgstr "otillåtet <startvillkor>: %s"

#: main.c:492
msgid " %d backing-up (non-accepting) states\n"
msgstr " %d backa-tillbaka-tillstånd (icke accepterade)\n"

#: main.c:505
msgid " %d epsilon states, %d double epsilon states\n"
msgstr " %d epsilontillstånd, %d dubbla epsilontillstånd\n"

#: main.c:239
msgid "Can't use -+ with -CF option"
msgstr "-+ kan inte användas tillsammans med flaggan -CF"

#: main.c:153
msgid "rule cannot be matched"
msgstr "regeln kan inte matchas"

#: main.c:796
msgid "%s version %s\n"
msgstr "%s version %s\n"

#: main.c:525
msgid " %d table entries\n"
msgstr " %d tabellposter\n"

#: main.c:702
msgid "unknown -C option '%c'"
msgstr "okänd flagga till -C '%c'"

#: scan.l:412 scan.l:512
msgid "bad character class"
msgstr "otillåten teckenklass"

#: main.c:185
msgid "Can't use -f or -F with -l option"
msgstr "-f eller -F kan inte användas tillsammans med -l"

#: main.c:571
msgid " %d sets of reallocations needed\n"
msgstr " %d uppsättningar med återallokeringar krävdes\n"

#: main.c:387
msgid "No backing up.\n"
msgstr "Inget backande.\n"

#: main.c:243
msgid "%array incompatible with -+ option"
msgstr "-+ kan inte användas tillsammans med %array"

#: main.c:485
msgid " %d rules\n"
msgstr " %d regler\n"

#: main.c:517
msgid " %d state/nextstate pairs created\n"
msgstr " %d par med tillstånd/nästa-tillstånd skapade\n"

#: scan.l:549
msgid "bad character inside {}'s"
msgstr "otillåtet tecken inom {}"

#: dfa.c:63
msgid "State #%d is non-accepting -\n"
msgstr "Tilltånd #%d godtar ej -\n"

#: dfa.c:219
msgid "\n jam-transitions: EOF "
msgstr "\n stoppövergångar: filslut "

#: main.c:500
msgid " Beginning-of-line patterns used\n"
msgstr " Början-av-rad-mönster använda"

#: main.c:564
msgid " %d/%d meta-equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d meta-ekvaivalensklasser skapade\n"

#: main.c:372
msgid "error writing output file %s"
msgstr "fel när utfilen %s skrevs"

#: gen.c:248
msgid "\n\nEquivalence Classes:\n\n"
msgstr "\n\nEkvivalensklasser:\n\n"

#: main.c:376
msgid "error closing output file %s"
msgstr "fel när utfilen %s stängdes"

#: main.c:862
msgid "fatal parse error"
msgstr "allvarligt fel vid analysen"

#: main.c:502
msgid " %d/%d start conditions\n"
msgstr " %d/%d startvillkor\n"

#: main.c:569
msgid " %d (%d saved) hash collisions, %d DFAs equal\n"
msgstr " %d (%d sparade) hash-kollisioner, %d DFA lika\n"

#: scan.l:203
msgid "incomplete name definition"
msgstr "ofullständig namndefinition"

#: main.c:915
msgid "yymore() entails a minor performance penalty\n"
msgstr "yymore() medför att utförandet går något långsammare\n"

#: main.c:920
msgid "REJECT entails a large performance penalty\n"
msgstr "REJECT medför att utförandet går mycket långsammare\n"

#: main.c:924
msgid "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
msgstr "Regler för variabel efterföljande kontext medför att utförandet går mycket långsammare"

#: main.c:937
msgid "REJECT cannot be used with -f or -F"
msgstr "REJECT kan inte användas tillsammans med -f eller -F"

#: main.c:940
msgid "%option yylineno cannot be used with -f or -F"
msgstr "%flaggan yylineno kan inte användas tillsammans med -f eller -F"

#: main.c:943
msgid "variable trailing context rules cannot be used with -f or -F"
msgstr "regler för variabel efterföljande kontext kan inte användas tillsammans med -f eller -F"

#: main.c:1038
msgid "%option yyclass only meaningful for C++ scanners"
msgstr "%flaggan yyclass är bara meningsfull för C++-scannrar"

#: main.c:1117
msgid "%s [-bcdfhilnpstvwBFILTV78+? -C[aefFmr] -ooutput -Pprefix -Sskeleton]\n"
msgstr "%s [-bcdfhilnpstvwBFILTV78+? -C[aefFmr] -outfil -Pprefix -Sskelett]\n"

#: main.c:1119
msgid "\t[--help --version] [file ...]\n"
msgstr "\t[--help --version] [fil ...]\n"

#: main.c:1121
msgid "\t-b generate backing-up information to %s\n"
msgstr "\t-b skriv information om backande till %s\n"

#: main.c:1123
msgid "\t-c do-nothing POSIX option\n"
msgstr "\t-c POSIX-flaggan gör-ingenting\n"

#: main.c:1124
msgid "\t-d turn on debug mode in generated scanner\n"
msgstr "\t-d sätt den skapade scannern i felsökningsläge\n"

#: main.c:1125
msgid "\t-f generate fast, large scanner\n"
msgstr "\t-f skapa en snabb, stor scanner\n"

#: main.c:1126
msgid "\t-h produce this help message\n"
msgstr "\t-h visa denna hjälptext\n"

#: main.c:1127
msgid "\t-i generate case-insensitive scanner\n"
msgstr "\t-i skapa en scanner oberoende av gemena/versaler\n"

#: main.c:1128
msgid "\t-l maximal compatibility with original lex\n"
msgstr "\t-l maximal kompatibilitet med ursprungliga lex\n"

#: main.c:1129
msgid "\t-n do-nothing POSIX option\n"
msgstr "\t-n POSIX-flaggan gör-ingenting\n"

#: main.c:1130
msgid "\t-p generate performance report to stderr\n"
msgstr "\t-p skicka rapport om utförandet till standard fel\n"

#: main.c:1132
msgid "\t-s suppress default rule to ECHO unmatched text\n"
msgstr "\t-s undertryck standardregeln att skriva ut text som ej kunde matchas\n"

#: main.c:1142
msgid "\t-t write generated scanner on stdout instead of %s\n"
msgstr "\t-t skriv den skapade scannern till standard ut i stället för %s\n"

#: main.c:1146
msgid "\t-v write summary of scanner statistics to f\n"
msgstr "\t-v skriv en sammanställning av scannerstatistik till f\n"

#: main.c:1147
msgid "\t-w do not generate warnings\n"
msgstr "\t-w visa inga varningar\n"

#: main.c:1148
msgid "\t-B generate batch scanner (opposite of -I)\n"
msgstr "\t-B skapa en gruppscanner (motsatsen till -I)\n"

#: main.c:1150
msgid "\t-F use alternative fast scanner representation\n"
msgstr "\t-F använd en alternativ snabb scannerrepresentation\n"

#: main.c:1152
msgid "\t-I generate interactive scanner (opposite of -B)\n"
msgstr "\t-I skapa en interaktiv scanner (motsatsen till -B)\n"

#: main.c:1153
msgid "\t-L suppress #line directives in scanner\n"
msgstr "\t-L undertryck #raddirektiv i scannern\n"

#: main.c:1154
msgid "\t-T %s should run in trace mode\n"
msgstr "\t-T %s körs i spårningsläge\n"

#: main.c:1155
msgid "\t-V report %s version\n"
msgstr "\t-V visa %s version\n"

#: main.c:1156
msgid "\t-7 generate 7-bit scanner\n"
msgstr "\t-7 skapa en 7-bitars scanner\n"

#: main.c:1157
msgid "\t-8 generate 8-bit scanner\n"
msgstr "\t-8 skapa en 8-bitars scanner\n"

#: main.c:1158
msgid "\t-+ generate C++ scanner class\n"
msgstr "\t-+ skapa en C++-scannerklass\n"

#: main.c:1159
msgid "\t-? produce this help message\n"
msgstr "\t-? visa denna hjälptext\n"

#: main.c:1161
msgid "\t-C specify degree of table compression (default is -Cem):\n"
msgstr "\t-C ange graden av tabellkompression (standard -Cem):\n"

#: main.c:1163
msgid "\t\t-Ca trade off larger tables for better memory alignment\n"
msgstr "\t\t-Ca byt ut stora tabeller för att förbättra minneshanteringen\n"

#: main.c:1164
msgid "\t\t-Ce construct equivalence classes\n"
msgstr "\t\t-Ce skapa ekvivalensklasser\n"

#: main.c:1166
msgid "\t\t-Cf do not compress scanner tables; use -f representation\n"
msgstr "\t\t-Cf komprimera inte scannertabellerna; använd representationen -f\n"

#: main.c:1168
msgid "\t\t-CF do not compress scanner tables; use -F representation\n"
msgstr "\t\t-CF komprimera inte scannertabellerna; använd representationen -F\n"

#: main.c:1169
msgid "\t\t-Cm construct meta-equivalence classes\n"
msgstr "\t\t-Cm skapa meta-ekvivalensklasser\n"

#: main.c:1171
msgid "\t\t-Cr use read() instead of stdio for scanner input\n"
msgstr "\t\t-Cr använd read() i stället för standard in som indata till scannern\n"

#: main.c:1172
msgid "\t-o specify output filename\n"
msgstr "\t-o ange namnet på utfilen\n"

#: main.c:1173
msgid "\t-P specify scanner prefix other than \"yy\"\n"
msgstr "\t-P ange annat scannerprefix än \"yy\"\n"

#: main.c:1174
msgid "\t-S specify skeleton file\n"
msgstr "\t-S ange skelettfil\n"

#: main.c:1175
msgid "\t--help   produce this help message\n"
msgstr "\t--help   visa denna hjälptext\n"

#: main.c:1176
msgid "\t--version report %s version\n"
msgstr "\t--version visa %s version\n"

#: misc.c:42
msgid "name \"%s\" ridiculously long"
msgstr "namnet \"%s\" är löjligt långt"

#: misc.c:91
msgid "memory allocation failed in allocate_array()"
msgstr "minnesallokeringen misslyckades i allocate_array()"

#: misc.c:169
msgid "bad character '%s' detected in check_char()"
msgstr "otillåtet tecken '%s' funnet i check_char()"

#: misc.c:174
msgid "scanner requires -8 flag to use the character %s"
msgstr "scannern kräver flaggan -8 för att kunna använda tecknet %s"

#: misc.c:207
msgid "dynamic memory failure in copy_string()"
msgstr "dynamiskt minnesfel i copy_string()"

#: misc.c:339
msgid "%s: fatal internal error, %s\n"
msgstr "%s: allvarligt internt fel, %s\n"

#: misc.c:765
msgid "attempt to increase array size failed"
msgstr "försök att öka arraystorlek misslyckades"

#: misc.c:811
msgid "bad line in skeleton file"
msgstr "otillåten rad i skelettfilen"

#: misc.c:864
msgid "memory allocation failed in yy_flex_xmalloc()"
msgstr "minnesallokeringen misslyckades i yy_flex_xmalloc()"

#: nfa.c:100
msgid "\n\n********** beginning dump of nfa with start state %d\n"
msgstr "\n\n********** början av utskrift av nfa med starttillstånd %d\n"

#: nfa.c:112
msgid "state # %4d\t"
msgstr "tillstånd # %4d\t"

#: nfa.c:127
msgid "********** end of dump\n"
msgstr "********** slut på utskrift\n"

#: nfa.c:173
msgid "empty machine in dupmachine()"
msgstr "tom maskin i dupmachine()"

#: nfa.c:225
msgid "Variable trailing context rule at line %d\n"
msgstr "Regel för variabel efterföljande kontext på rad %d\n"

#: nfa.c:347
msgid "bad state type in mark_beginning_as_normal()"
msgstr "otillåten tillståndstyp i mark_beginning_as_normal()"

#: nfa.c:600
msgid "input rules are too complicated (>= %d NFA states)"
msgstr "indatareglerna är för komplicerade (>= %d NFA-tillstånd)"

#: nfa.c:679
msgid "found too many transitions in mkxtion()"
msgstr "fann för många övergångar i mkxtion()"

#: nfa.c:705
msgid "too many rules (> %d)!"
msgstr "för många regler (> %d)!"

#: sym.c:78
msgid "symbol table memory allocation failed"
msgstr "minnesallokering för symboltabell misslyckades"

#: sym.c:188
msgid "name defined twice"
msgstr "namnet definierat två gånger"

#: sym.c:243
msgid "start condition %s declared twice"
msgstr "startvillkoret %s deklarerat två gånger"

#: yylex.c:55
msgid "premature EOF"
msgstr "för tidigt filslut"

#: yylex.c:204
msgid "End Marker\n"
msgstr "Slutmarkering"

#: yylex.c:209
msgid "*Something Weird* - tok: %d val: %d\n"
msgstr "*Något märkligt* - tecken: %d värde: %d\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.