Re: fileutils 3.13g

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-31 18:19:01

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: fileutils 3.13g
   Date:   Thu, 31 Oct 1996 18:19:01 +0100 (MET)
   ------

> Det finns en viss risk att en användare som i huvudsak kör
> engelskspråkiga program skriver "y" istället för "j". Särskilt stor
> blir naturligtvis risken om utvecklaren har ändrat någon fråga just
> innan en ny version släpps, så att den inte finns översatt.

OK, det kan naturligtvis bli förvirrande. Tänkte inte på det.

> (Jag har föreslagit utvecklaren att han skall hämta den här
> informationen därifrån med "nl_langinfo" istället.)

Ja, det är nog rätta vägen att gå.

> > Jag har fått anmärkning på att datumet inte är i ISO-8601-format (- istf
> > /). Om man gör co -zLT så får man det.
> 
> -zLT? Hmm. Jag får nog uppdatera min rcs-version.

5.7 kör jag.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.