flex, kommentarsamling 1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-11-09 22:20:45

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: flex, kommentarsamling 1
   Date:   Sat, 9 Nov 1996 22:20:45 +0100 (MET)
   ------

Några kommentarer till flex, jag återkommer med fler.

> #: main.c:898
> msgid " and may be the actual source of other reported performance penalties\n"
> msgstr " och kan vara den egentliga orsaken till andra rapporter om detta\n"

"rapporter om detta" är en konstig översättning av "reported
preformance penalties". Är det meningen, eller blev det fel?

> #: main.c:896
> msgid "-l AT&T lex compatibility option entails a large performance penalty\n"
> msgstr "flaggan -l för kompatibilitet med AT&T:s lex medför att utförandet går mycket långsammare\n"

Din rad blev väldigt lång. Gör antingen en radbrytning efter
t.ex. "utförandet", eller förkorta, t.ex.

"flaggan -l för beteende som AT&Ts lex medför väsentlig prestandaförlust"

> #: gen.c:426 gen.c:902
> msgid "state # %d accepts: [%d]\n"
> msgstr "tillstånd # %d godtar: [%d]\n"

"#" som en förkortning för "nummer" används väl bara i engelska?
ersätt med "nr" eller "nummer", eller ta bort helt och hållet.

> #: dfa.c:606
> msgid "state # %d:\n"
> msgstr "tillstånd # %d:\n"

D:o

> #: gen.c:823
> msgid "state # %d accepts: "
> msgstr "tillståndet # %d godtar: "

D:o

> #: dfa.c:63
> msgid "State #%d is non-accepting -\n"
> msgstr "Tilltånd #%d godtar ej -\n"

D:o

> #: nfa.c:112
> msgid "state # %4d\t"
> msgstr "tillstånd # %4d\t"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.