Re: flex, första version

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-11-07 23:47:02

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: flex, första version
   Date:   Thu, 7 Nov 1996 23:47:02 +0100
   ------


JL> #: main.c:896
JL> msgid "-l AT&T lex compatibility option entails a large
JL> performance penalty\n" 
JL> msgstr "flaggan -l för kompatibilitet med AT&T:s lex medför att
JL> utförandet går mycket långsammare\n" 

Din rad är för lång.

JL> #: main.c:232
JL> msgid "-Cf/-CF and %option yylineno are incompatible"
JL> msgstr "-Cf/-CF och %flaggan yylineno kan inte användas tillsammans"

Borde det inte vara \%?
Fast det förekommer så ofta, så det är väl jag som missar något.

I övrigt kan jag inte hitta några fel, men jag har inte räknat alla
mellanslag. Bra jobbat!

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.