Re: flex, första version

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-11-09 10:54:39

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: Re: flex, första version
   Date:   Sat, 9 Nov 1996 10:54:39 +0100
   ------

>JL> #: main.c:232
>JL> msgid "-Cf/-CF and %option yylineno are incompatible"
>JL> msgstr "-Cf/-CF och %flaggan yylineno kan inte användas tillsammans"
>
>Borde det inte vara \%?
>Fast det förekommer så ofta, så det är väl jag som missar något.
>

Strängen används som argument till en function flexerror, som i sin tur
anropar fprintf, så det är helt i sin ordning.

Johan

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.