default!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-27 21:44:55

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: default!
   Date:   Mon, 27 May 1996 21:44:55 +0200
   ------

Åh, detta ord!

Det säger så mycket, men att hitta ett svenskt ord som säger samma saker torde 
knappast gå.

Lite efterforskning har dock givit detta:

default kommer av latinets defallere, som betyder "att saknas" (to be 
lacking). Default betyder egentligen "något som saknas". Vad ska man då kalla 
det på svenska?

Vissa har i andra sammanhang föreslagit "förval", "standardval" och liknande 
konstruktioner. Jag gillar dem inte.

Jag föreslår i stället att vi håller oss till källan (latinet) och satsar på 
att hitta något som säger vad ordet egentligen innebär, samtidigt som det är 
begripligt.

Mitt förslag kommer därför att bygga på ordstammen "brist".

Dvs. "bristval", "bristvärde", etc.

Riktigt perfekt känns det inte, men det är nog för att jag är ovan vid det :-)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.