Re: default!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-28 11:39:25

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: default!
   Date:   Tue, 28 May 1996 11:39:25 +0200 (MET)
   ------

> Åh, detta ord!

Jag tror att vi alla kan hålla med om att det är svårt att översätta.
Man har i engleskan, åtminstone i datorsammanhang, etablerat ordet för
en företeelse som vi inte har någon direkt översättning på i svenska.

Jag är nog av den åsikten att vi inte skall fixera en översättning av
ordet, utan anpassa lite till situationen. Någon sammansättning med
"normal" passar i de flesta fall. "normalfall", "normalläge", etc. I
de fall man kan breda ut sig så har vi ju frasen "om inget annat
anges" som är etablerad på svenska.

Vi kanske skulle ta med några förslag på översättning i ordlistan, så
att man är lite hjälpt när man behöver en översättning, men inte låst
till en som inte passar i det aktuella fallet? Hittills har följande
föreslagits:
	normalfall, normalläge, normalvärde, "om inte annat anges"
Skall det vara fler? Färre? "Bristvärde" tycker jag för tankarna
fel; jag tänker på ett värde som är FÖR LÅGT, inte ett värde som
används I BRIST PÅ ETT ANNAT VÄRDE. "Nollvärde" låter konstigt i mina
öron, men vad tycker ni andra? "Standard" används lite på det här
sättet på svenska.

> Lite efterforskning har dock givit detta:

Jag kan kanske tillägga att före datorn användes ordet på engelska
huvudsakligen som en ekonomisk term för att beskriva att man inte
betalade sina skulder, eller i jurudiska sammanhang när en svarande
blir dömd p.g.a. att han inte närvarar när hans fall kommer upp. Det
senare kallas på svenska en "tredskodom", så när jag vill skoja till
det säger jag ibland "tredskofall". (Jag föreslår dock inte det som
en term i ordlistan.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.