Re: oktett?

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-27 21:51:34

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Re: oktett? 
   Date:   Mon, 27 May 1996 21:51:34 +0200
   ------


>Men frågan är om man ska "översätta" till låneord. I och för sig är det en
>gradskillnad, byte är ett relativt nytt låneord, det finns säkert många vi
>använt som också är låneord, men av äldre datum.

Varför inte? Titta på "fil"! I konsekvensens namn borde vi kalla det mapp, 
akt, handling eller något ditåt. För vad är en "fil" för något, om inte ett 
direktlån! Ordet är tidigare helt okänt i svenskan med den betydelsen.

Att jag hävdar låneordet "byte" före "oktett" beror på att det är, vågar jag 
påstå, det mest vedertagna lånordet i hela branschen. Vi stället bara till med 
oreda om vi byter ut det; sen må det vara hur lånat som helst :-)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.