Re: default!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-27 22:43:48

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: default!
   Date:   Mon, 27 May 1996 22:43:48 +0200 (MET DST)
   ------

> 
> Åh, detta ord!

Håller med!

> Lite efterforskning har dock givit detta:
> 
> default kommer av latinets defallere, som betyder "att saknas" (to be 
> lacking). Default betyder egentligen "något som saknas". Vad ska man då kalla 
> det på svenska?
> 
> Vissa har i andra sammanhang föreslagit "förval", "standardval" och liknande 
> konstruktioner. Jag gillar dem inte.
> 
> Jag föreslår i stället att vi håller oss till källan (latinet) och satsar på 
> att hitta något som säger vad ordet egentligen innebär, samtidigt som det är 
> begripligt.
> 
> Mitt förslag kommer därför att bygga på ordstammen "brist".
> 
> Dvs. "bristval", "bristvärde", etc.
> 


Normalvärde, normalläge, normalfall, o.s.v. ser jag inga problem med.
Ex.vis:
"   --sync      invoke sync before getting usage info (default)\n"
"   --sync      anropa sync före information hämtas (normalfall)\n"

" -a, --alignment=NUMBER  align strings to NUMBER bytes (default: %d)\n"
" -a, --alignment=TAL   lägg strängar på jämna TAL oktetter (normalt: %d)\n"


Är det inte så att "bristvärde" kommer av "i brist på värde"? "Något som
saknas" är väl i dessa sammanhang något som skiljer från det normala?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.