Re: header?

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-27 21:22:24

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: header?
   Date:   Mon, 27 May 1996 21:22:24 +0200 (MET DST)
   ------


> Dvs., vad skriver man här:

> # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
> # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
> # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
> #
> #, fuzzy
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
> "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+DIST\n"
> "POT-Creation-Date: 1996-05-22 09:11-0400\n"
> "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
> "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
> "Content-Transfer-Encoding: ENCODING\n"

#, fuzzy kan du ta bort om det inte finns "fuzzy" meddelanden kvar, vilket
det inte borde finnas om man översatt alla.
Det kan även finnas #, fuzzy på enskilda meddelanden.

Här är ett exempel för gettext 0.10.12:
# Swedish messages for gettext
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.
# $Revision: 1.4 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gettext 0.10.12\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1996/05/19 10:22:44 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"


Jag förutsätter att alla kör med ISO-8859-1. Det borde vara det mest
användbara för svenska.

Jag har de kataloger jag översatt versionshanterat med rcs (något som
Göran började med och jag tog efter), så raderna
# $Revision: 1.4 $
och
"PO-Revision-Date: $Date: 1996/05/19 10:22:44 $\n"

är expanderade av rcs. Vill man inte versionshantera dem får man
väl fylla i förhand.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.