Re: default!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-28 10:06:26

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Jan.Bohme@imun.su.se
   Subject: Re: default!
   Date:   Tue, 28 May 1996 10:06:26 +0200
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
>   Subject: default!
>   Date:   Mon, 27 May 1996 21:44:55 +0200

>default kommer av latinets defallere, som betyder "att saknas" (to be 
>lacking). Default betyder egentligen "något som saknas". Vad ska man då kalla 
>det på svenska?
>
>Vissa har i andra sammanhang föreslagit "förval", "standardval" och liknande 
>konstruktioner. Jag gillar dem inte.
>
>Jag föreslår i stället att vi håller oss till källan (latinet) och satsar på 
>att hitta något som säger vad ordet egentligen innebär, samtidigt som det är 
>begripligt.
>
>Mitt förslag kommer därför att bygga på ordstammen "brist".
>
>Dvs. "bristval", "bristvärde", etc.
>
>Riktigt perfekt känns det inte, men det är nog för att jag är ovan vid det :-)

Det finns en fara i att vara FÖR etymologisk. Problemet är, att "default" i 
uttrycket "by default", som ligger till grund för datoruttryck som "default 
setting", är en ganska specialiserad betydelse, som ar avlägsnat sig väldigt 
långt från latinet. Det är ju engelska du trots allt översätter ifrån, inte 
latin. "Förval" och "standardval" säger ju mycket mer av vad det egentligen 
är frågan om än "bristval".

Men om du vill ha fram, att ett "default value" är ett värde som man 
använder _i brist på_ andra instruktioner, varför inte säga "nollval", 
"nollvärde" etc. Då får du med bristen, samtidigt som du är begriplig, 
vilket jag faktiskt inte tycker att du är, om du skriver "bristval".
Jan Bohme
Dep. of immunology, Stockholm University
S-196 91 Stockholm, Sweden
E-mail Jan.Bohme@imun.su.se Fax: +46 8 154163 Phone: +46 8 161594

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.