GNU music

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 08:53:42

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Robert STRANDH <Robert.Strandh@labri.u-bordeaux.fr>
   Subject: GNU music
   Date:   Wed, 22 May 96 08:53:42 +0200
   ------

Här kommer mitt första jobb. Kommentarer välkomna. 

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: music 0.3.8\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: editor.c:244
msgid "Type `h' for a help screen, at any time."
msgstr "Skriv `h' närsomhelst för att få en hjälpskärm"

#: editor.c:377
msgid "Def"
msgstr "Def"

#: editor.c:580
msgid "%% bar %d/%d  "
msgstr "%% %d/%d takt "

#: editor.c:699
msgid "Unexisting bar"
msgstr "Icke existerande takt"

#: editor.c:734
msgid "Unexisting voice"
msgstr "Icke existerande stämma"

#: editor.c:737
msgid "The display is too small"
msgstr "Skärmen är för liten"

#: editor.c:809 editor.c:840
msgid "Unexisting note"
msgstr "Icke existerande not"

#: editor.c:951
msgid "^List of help pages (1 h)"
msgstr "^Lista utav hjälpsidor (1 h)"

#: editor.c:963
msgid "^Usage and modes (2 h)"
msgstr "^Användning och möjliga lägen (2 h)"

#: editor.c:975
msgid "^Moving around (3 h)"
msgstr "^Flytta omkring (3 h)"

#: editor.c:992
msgid "^Modifying commands (4 h)"
msgstr "^Kommandon för förändringar (4 h)"

#: editor.c:1013
msgid "^Utility commands (5 h)"
msgstr "^Diverse nyttiga kommandon (5 h)"

#: editor.c:1048
msgid "Display cannot hold that many voices"
msgstr "Skärmen kan inte visa så många stämmor"

#: editor.c:1207
msgid "Unknown command"
msgstr "Okänt kommando"

#: editor.c:1263
msgid "Macro loops unimplemented"
msgstr "Makroslingor är inte implementerade"

#: editor.c:1265
msgid "No macro definition"
msgstr "Makrodefinition saknas"

#: editor.c:1280
msgid "Metronome out of range"
msgstr "Metronomvärde utanför acceptabelt intervall"

#: editor.c:1298
msgid "Invalid key signature"
msgstr "Felaktig tonart"

#: editor.c:1309
msgid "Invalid time signature"
msgstr "Felaktig taktart"

#: editor.c:1354
msgid "Missing argument"
msgstr "Argument saknas"

#: editor.c:1439 editor.c:1450 editor.c:1461 editor.c:1472
msgid "No pitch"
msgstr "Ingen tonhöjd"

#: editor.c:1520
msgid "Cannot tie"
msgstr "Kan inte binda"

#: main.c:105
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)\n"
"any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
msgstr ""

#: main.c:130 mplay.c:163
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med "%s --help" för mer information.\n"

#: main.c:135
msgid "Usage: %s [OPTION...] [FILE...]\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA ...] [FIL ...]\n"

#: main.c:139
msgid ""
" -C, --copyright      print Copyright then exit\n"
" -b, --bar-select=BAR    single bar selection\n"
" -e, --edit-score      full-screen edit score (default)\n"
" -n, --no-macros      bypass preprocessing\n"
" -f, --format-score     format internal score on stdout\n"
" -l, --scanner-debug    debug scanner\n"
" -m, --metronome=BEATS   beats per minute\n"
" -p, --play-score      produce `mplay' sequence on stdout\n"
" -t, --musictex-output   produce a MusicTeX score\n"
" -v, --voice-select=VOICE  single voice selection\n"
" -y, --parser-debug     debug parser\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
"\n"
" If no FILEs are specified, read score from standard input unless -e.\n"
msgstr ""
" -C, --copyright      visa författar- och förlagsrätt (copyright) och avsluta\n"
" -b, --bar-select=BAR    välj enstaka taktnummer\n"
" -e, --edit-score      skärmeditering av partitur\n"
" -n, --no-macros      unvik förbehandling\n"
" -f, --format-score     formatera internt partutur på standard ut\n"
" -l, --scanner-debug    avlusa lexikalisk anlysator\n"
" -m, --metronome=BEATS   slag per minut\n"
" -p, --play-score      producera `mplay'-sekvens på standard ut\n"
" -t, --musictex-output   producera partitur i MusicTeX-format\n"
" -v, --voice-select=VOICE  välj enstaka stämnummer\n"
" -y, --parser-debug     avlusa syntaxanalysator\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
" Om inga FILer givits, läs partitur från standard in, förutom om -e har givits.\n"

#: main.c:215
msgid "Illegal -m value"
msgstr "Felaktigt värde på -m"

#: main.c:274
msgid "Standard Input"
msgstr "Standard in"

#: mplay.c:167
msgid "%s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr ""

#: mplay.c:168
msgid ""
"\n"
" -b, --bar-select=BAR    select a single bar number\n"
" -p, --pitch-adjust=PITCH  increase pitch by number of semitones\n"
" -r, --percussion      add percussion by octave notes at attack\n"
" -s, --speed-adjust=SPEED  adjust speed, <100 faster, >100 slower\n"
" -v, --voice-select=VOICE  select a single voice number\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version       output version information and exit\n"
"\n"
"If no FILE, reads standard input.\n"
msgstr ""
"\n"
" -b, --bar-select=BAR    välj enstaka taktnummer\n"
" -p, --pitch-adjust=PITCH  öka tonhöjd med ett antal halvtoner\n"
" -r, --percussion      lägg till slag genom oktavnoter vid notstart\n"
" -s, --speed-adjust=SPEED  anpassa hastighet, < 100 är snabbare, > 100 är långsammare\n"
" -v, --voice-select=VOICE  välj enstaka stämnummer\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"If no FILE, reads standard input.\n"

#: music.c:1561
msgid ""
"\n"
"%% bar %d\n"
msgstr "%% %d takt\n"

#: /home/pinard/music/parser.y:112
msgid "Music file is empty"
msgstr "Musikfilen är tom"

#: /home/pinard/music/parser.y:130 /home/pinard/music/parser.y:135
msgid "Key signature is invalid"
msgstr "Felaktig tonart"

#: /home/pinard/music/parser.y:157
msgid "Missing parts in divided link"
msgstr "Delar saknas i uppdelat länk"

#: /home/pinard/music/parser.y:163
msgid "Voices have different duration in bar"
msgstr "Det finns stämmor med olika varaktighet i takten"

#: /home/pinard/music/parser.y:221
msgid "Link is divided too deeply"
msgstr "Länken är delad i för många delar"

#: /home/pinard/music/parser.y:226
msgid "Beat is divided too tiny"
msgstr "Takten är uppdelad i för små delar"

#: /home/pinard/music/parser.y:399
msgid "Shifting octaves up too high"
msgstr "Skiftar oktaver för högt upp"

#: /home/pinard/music/parser.y:405
msgid "Shifting octaves down too low"
msgstr "Skiftar oktaver för långt ner"

#: /home/pinard/music/parser.y:492 /home/pinard/music/parser.y:498
msgid "There is no preceeding link to tie with"
msgstr "Det saknas en länk att binda med"

#: /home/pinard/music/scanner.l:132
msgid "Illegal character `%c'"
msgstr "Felaktigt tecken `%c'"

#: /home/pinard/music/scanner.l:198
msgid "Errors in input"
msgstr "Fel i indata"

#: wave.c:97 wave.c:239
msgid "Audio hardware unavailable."
msgstr "Maskinvara för ljudåtergivning saknas."


-- 
Robert Strandh

---------------------------------------------------------------------
Greenspun's Tenth Rule of Programming: any sufficiently complicated C
or Fortran program contains an ad hoc informally-specified bug-ridden
slow implementation of half of Common Lisp.
---------------------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.