Re: GNU music

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 10:37:19

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Erik Mats <f96ema@student.tdb.uu.se>
   Subject: Re: GNU music
   Date:   Wed, 22 May 1996 10:37:19 +0200 (MET DST)
   ------


Jag reagerade pa ett par saker i oversattningen:

On Wed, 22 May 1996, Swedish GNU/LI List wrote:

> msgid "Type `h' for a help screen, at any time."
> msgstr "Skriv `h' närsomhelst för att få en hjälpskärm"

Det ar inte givet att nar som helst ska skrivas som ett ord. Det ar
iochforsig inte fel, men vi kanske iallafall bor diskutera om sadana
uttryck som illustreras har ska skrivas ihop eller inte. Jag har for min
del aldrig sett det aktuella uttrycket ihopskrivet pa detta satt forut.


> #: editor.c:951
> msgid "^List of help pages (1 h)"
> msgstr "^Lista utav hjälpsidor (1 h)"

Har vill jag halla med foregaende talare. 

> msgid "Standard Input"
> msgstr "Standard in"

Jag ar lite tveksam till att anvanda en preposition som nomen, rent
allmant. Jag vet att denna oversattning ar den vedertagna, men jag gillar
den inte. Standard-indata eller nŒgot liknande kanske vore battre?

> " -s, --speed-adjust=SPEED  anpassa hastighet, < 100 är snabbare, > 100 är långsammare\n"

JAg vet inte om det ar relevant att ta upp sadant man inte gillar i
originalspraket, men "hastighet" ar val en fysikalisk storhet. Jag
misstanker att det som fran borjan avsetts var TEMPO. isafall ar <100
hogre, och >100 langsammare.

> "If no FILE, reads standard input.\n"

Har skulle det kanske statt 
"Om fil inte anges, lŠses standard in.\n"

> #: /home/pinard/music/parser.y:157
> msgid "Missing parts in divided link"
> msgstr "Delar saknas i uppdelat länk"

Jag tror bestamt att "lank" ar ett utrum-ord, dvs att det ska sta "i
UPPDELAD lank."

Jag ber om ursakt for min avsaknad av strategiska svenska tecken (a,a och
o), men det beror pa att jag nu sitter hemma framfor min mac, och har
installningar pa den som brukar fungera bra annars, men inte i denna
lista. Normalt anvander jag nagot Unix-system, sa da gar det lite lattare
att forsta varandra, kanske...)

For ovrigt hoppas jag att min kritik tolkas som positiv.

/Erik Mats
_______________________________________________

  erik@kuai.se http://www.kuai.se/~erik
_______________________________________________

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.