Re: GNU music

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 12:48:15

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Robert STRANDH <Robert.Strandh@labri.u-bordeaux.fr>
   Subject: Re: GNU music
   Date:   Wed, 22 May 96 12:48:15 +0200
   ------

> I svensk typografi =E4r inledande och avslutande citattecken lika; skriv
> allts=E5 "Skriv 'h' n=E4r som helst...".

Fixat!

> RS> #: editor.c:377
> RS> msgid "Def"
> RS> msgstr "Def"
> 
> RS> #: editor.c:580
> RS> msgid "%% bar %d/%d  "
> RS> msgstr "%% %d/%d takt "
> 
> Det ser mystiskt ut. Hur b=E4r jag mig =E5t om jag vill se kontexten?

Jag har ingen aning. Jag måste kolla med François.

> L=E5ter inte det torrt? Jag f=F6redrar "Takten saknas" eller "Takten
> finns inte".

Bra idé! Jag gillade inte min ursprungliga formulering.

> =C4ndringskommandon?

OK, why not!

> RS> #: main.c:130 mplay.c:163
> RS> msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
> RS> msgstr "F=F6rs=F6k med "%s --help" f=F6r mer information.\n"
> 
> Jag blir f=F6rv=E5nad om du inte m=E5ste skriva bak=E5tstreck f=F6re de inre
> citattecknen, men jag vet ju inte hur det fungerar.

Helt riktigt!

> RS> msgstr ""
> RS> " -C, --copyright      visa f=F6rfattar- och f=F6rlagsr=E4tt =
> (copyright) och avsluta\n"
> RS> " -b, --bar-select=3DBAR    v=E4lj enstaka taktnummer\n"
> 
> Det kanske =E4r fullkomligt klart, men egentligen v=E4ljer man ju inte ett
> taktnummer, utan en takt, som f=F6rvisso specificeras med nummer.

Jag håller med, men vet inte riktigt hur jag skall skriva i så
fall. Kanske "Välj enstaka takt (ange taktnummer)\n"?

> RS> " -e, --edit-score      sk=E4rmeditering av partitur\n"
> RS> " -n, --no-macros      unvik f=F6rbehandling\n"
>                   ^d
> undvik

Tack.

> RS> " -s, --speed-adjust=3DSPEED  anpassa hastighet, < 100 =E4r snabba=
> re, > 100 =E4r l=E5ngsammare\n"
> 
> Jag tycker ocks=E5 att tempo l=E5ter b=E4ttre.

Fixat!

> RS> msgid "Beat is divided too tiny"
> RS> msgstr "Takten =E4r uppdelad i f=F6r sm=E5 delar"
> 
> Beat brukar vara (takt)slag, inte takt.

Helt riktigt!

> RS> #: /home/pinard/music/parser.y:399
> RS> msgid "Shifting octaves up too high"
> RS> msgstr "Skiftar oktaver f=F6r h=F6gt upp"
> 
> RS> #: /home/pinard/music/parser.y:405
> RS> msgid "Shifting octaves down too low"
> RS> msgstr "Skiftar oktaver f=F6r l=E5ngt ner"
> 
> Skulle man kunna anv=E4nda verbet "oktavera"?

Jag misstänker att jag borde använda "transposition" eller något
ditåt. 

> Bara mina tv=E5 =F6re, s=E5 att s=E4ga.

Borde det inte vara runt 10 öre?

-- 
Robert Strandh

---------------------------------------------------------------------
Greenspun's Tenth Rule of Programming: any sufficiently complicated C
or Fortran program contains an ad hoc informally-specified bug-ridden
slow implementation of half of Common Lisp.
---------------------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.