Re: GNU music

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-23 13:36:35

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: GNU music
   Date:   Thu, 23 May 1996 13:36:35 +0200
   ------


RS> #: editor.c:377
RS> msgid "Def"
RS> msgstr "Def"
>> 
RS> #: editor.c:580
RS> msgid "%% bar %d/%d  "
RS> msgstr "%% %d/%d takt "
>> 
>> Det ser mystiskt ut. Hur bär jag mig åt om jag vill se kontexten?
RS> Jag har ingen aning. Jag måste kolla med François.

Då kan ju jag gissa lika bra som du: Jag tror att meddelandet talar om
vilken takt som redigeras, exvis "bar 3/57" och då tror jag mer på
"takt 3 av 57". Din översättning verkar handla om 4/4-takt, och det
kan jag inte få in i originalet.

RS> " -b, --bar-selectºR    välj enstaka taktnummer\n"
>> 
>> Det kanske är fullkomligt klart, men egentligen väljer man ju inte ett
>> taktnummer, utan en takt, som förvisso specificeras med nummer.
RS> Jag håller med, men vet inte riktigt hur jag skall skriva i så
RS> fall. Kanske "Välj enstaka takt (ange taktnummer)\n"?

Takter har bara nummer, aldrig namn (namn sätts bara på delar, satser
och liknande), så jag tror att det är ganska självklart. Men en
lösning är naturligtvis:

" -b, --bar-select=NUMMER    välj enstaka takt\n"

RS> #: /home/pinard/music/parser.y:399
RS> msgid "Shifting octaves up too high"
RS> msgstr "Skiftar oktaver för högt upp"
>> 
RS> #: /home/pinard/music/parser.y:405
RS> msgid "Shifting octaves down too low"
RS> msgstr "Skiftar oktaver för långt ner"
>> 
>> Skulle man kunna använda verbet "oktavera"?
RS> Jag misstänker att jag borde använda "transposition" eller något
RS> ditåt. 

Transponera motsvaras ju normalt av transpose, eller i tekniska termer
"pitch shift". Kolla källan.

10 öre till,

/David

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.