Re: GNU music

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-23 14:11:53

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: GNU music 
   Date:   Thu, 23 May 1996 14:11:53 +0200
   ------


>> Transponera motsvaras ju normalt av transpose, eller i tekniska termer
>> "pitch shift". Kolla källan.

TG> Nu är jag osäker på vad som avses med "shift octave", men det kan bara vara 
TG> endera av dessa båda:

TG> 1. En flyttning ett antal toner i någondera riktningen, dvs. helt enkelt ett 
TG> byte av tonart. Detta kallas på svenska transponering.

Men eftersom det heter transposition på engelska så borde det inte
stått "shift octave" i originalet.

TG> 2. En flyttning en hel oktav i någondera riktningen. Detta kallas ottava 
TG> (vilket uppenbarligen kommer av italienskans octave).

Flyttningen är en ottava (8va känns nog bekant även för den som inte
är musiker), men det man gör är *oktavera*, vilket jag tror är mer
känt och dessutom är ett alldeles vanligt svensk verb på -era. Det
går också alldeles utmärkt att bilda "oktavering" av "oktavera", om
man föredrar substantiv.

TG> I vilket fall som helst tycker jag inte om "skifta oktaver". Så, mina förslag:

TG> 1. "Transponering i för många steg nedåt" resp. "... uppåt".
TG> 2. "Ottava i för många steg nedåt" resp. "... uppåt".

3. "Oktavering i för många steg..."

Men, som sagt, kolla källan.

/David

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.