Re: GNU music

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-23 00:37:14

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: GNU music
   Date:   Thu, 23 May 1996 00:37:14 +0200 (MET)
   ------

> Old-From: Robert STRANDH <Robert.Strandh@labri.u-bordeaux.fr>
> 
> Här kommer mitt första jobb.

Bra jobbat!

> Kommentarer välkomna.

Som samordnare får jag väl ta fram pekpinnen och påpeka att du skulle
skickat ut ett meddelande till oss innan/när du började med
översättningen, så att vi andra visste och jag kunde anteckna i listan
över ansvariga.

Sedan tänkte jag bara kolla att du observerat att du måste fylla i och
skicka in ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/DISCLAIM innan det är
någon mening att skicka in själva översättningen.

> #: editor.c:244
> msgid "Type `h' for a help screen, at any time."
> msgstr "Skriv `h' närsomhelst för att få en hjälpskärm"

Som redan påpekats så bör du använda citationstecken (") istället för
apostrof och grav accent (som de tecknen heter enligt senaste
standarderna). Citationstecken används genomgående för att citera på
svenska, och de ser likadana ut före som efter citatet. Apostrofer
används sparsamt på svenska. Man har dem till att markera ett
utelämnat genitiv-s efter ett ord som slutar på "s", och till citat
inne i andra citat.

> #: editor.c:377
> msgid "Def"
> msgstr "Def"

Vad är "Def" här? Är det en musikterm jag inte kan, kanske?

> " -e, --edit-score      full-screen edit score (default)\n"
> " -e, --edit-score      skärmeditering av partitur\n"

Du har missat att få med att det är normalfallet.

> " -l, --scanner-debug    debug scanner\n"
> " -l, --scanner-debug    avlusa lexikalisk anlysator\n"

"lexikalanalysator" är väl bättre?

> " -m, --metronome=BEATS   beats per minute\n"
> " -m, --metronome=BEATS   slag per minut\n"

Översätt även parametern "BEATS" till "SLAG".

> " -v, --voice-select=VOICE  single voice selection\n"
> " -v, --voice-select=VOICE  välj enstaka stämnummer\n"

VOICE -> STÄMMA

> #: mplay.c:167
> msgid "%s [OPTION]... [FILE]...\n"
> msgstr ""

Bortglömt. (Jag kan bara instämma i Jans rekommendation av po-mode
till emacs. Den kommer alltså med gettext, eller, om man vill ha
allra hetaste testversionen, på
ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/po-mode.el.)

> " -b, --bar-select=BAR    select a single bar number\n"
> " -b, --bar-select=BAR    välj enstaka taktnummer\n"

BAR -> TAKT

> " -p, --pitch-adjust=PITCH  increase pitch by number of semitones\n"
> " -p, --pitch-adjust=PITCH  öka tonhöjd med ett antal halvtoner\n"

PITCH -> TONHÖJD

> " -s, --speed-adjust=SPEED  adjust speed, <100 faster, >100 slower\n"
> " -s, --speed-adjust=SPEED  anpassa hastighet, < 100 är snabbare, > 100 är långsammare\n"

SPEED -> HASTIGHET (eller TEMPO, jag förstår mig inte på de
musikaliska aspekterna, jag kommenterar bara de språkliga).

> " -v, --voice-select=VOICE  select a single voice number\n"
> " -v, --voice-select=VOICE  välj enstaka stämnummer\n"

VOICE -> STÄMMA

> #: /home/pinard/music/scanner.l:132
> msgid "Illegal character `%c'"
> msgstr "Felaktigt tecken `%c'"

Vi har i ordlistan med översättningen "illegal -> otillåten" vilket
jag tycker passar bättre här.

> Old-From: David <cl2david@cling.gu.se>
> 
> RS> #: editor.c:580
> RS> msgid "%% bar %d/%d  "
> RS> msgstr "%% %d/%d takt "
> 
> Det ser mystiskt ut. Hur bär jag mig åt om jag vill se kontexten?

Om du har koden tillgänglig, och använder emacs' po-mode, så kommer du
dit genom att trycka "c". Se gettextmanualen för vidare info. Koden
kan för det mesta också hämtas från alpha.gnu.ai.mit.edu.

> RS> #: editor.c:699
> RS> msgid "Unexisting bar"
> RS> msgstr "Icke existerande takt"
> 
> Låter inte det torrt? Jag föredrar "Takten saknas" eller "Takten
> finns inte".

"Taktlöst"! (Nej, det var inte på allvar. :-)

> Old-From: Erik Mats <f96ema@student.tdb.uu.se>
> 
> > "If no FILE, reads standard input.\n"
> 
> Har skulle det kanske statt
> "Om fil inte anges, läses standard in.\n"

Ja, fast "FIL", eftersom det är en referens till samma ord i
syntaxraden tidigare i kommentaren.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.