Peter Krefting

Peters skolsida
(This page will never be available in English, HAH!)

Detta är min tråkiga sida, nämligen den sida där jag publicerat delar av min produktion som student vid det datatekniska programmet vid Mälardalens Högskola i Västerås samt som elev vid naturvetenskapliga linjen vid Lindeskolan i Lindesberg. Alla dokument och program jag har gjort kommer inte att läggas upp här, utan bara ett mindre urval.

Eftersom jag inte längre studerar är den här sidan "klar" i den meningen att det sannolikt inte kommer läggas till något mer här. Se även blandatsidan.

Kurser jag gått

Högskolekurs Poäng Betyg
Läsåret 1995/1996 (totalt 44 poäng)
Introduktionskurs till datateknikprogrammet 3p G
Programmeringsteknik med C 5p 5
Linjär algebra för ingenjörer 4p 5
Datalogins grunder 5p 5
Differential- och integralkalkyl, del I 4p 4
Digital konstruktion 5p 5
Numeriska metoder 5p 5
C i PC-miljö, fortsättningskurs 3p 4
Datastrukturer och algoritmer 5p 5
Mikroprocessorsystem 5p 5
Läsåret 1996/1997 (totalt 40 poäng)
Mikrodatorteknik del II 5p 5
Matematisk logik 5p 5
Utveckling av operativsystem 5p 4
Allmän företagsekonomi för ingenjörer 5p 4
Unix - utvecklingsmiljö 5p G
Utveckling av realtidsystem 5p 4
Objektorienterad programmering och användargränssnitt 5p 5
Automater, beräkningar och formella metoder 5p 5
Läsåret 1997/1998 (totalt 40 poäng)
Funktionell programmering 5p 5
Datakommunikation 5p 4
Distribuerade system 5p 4
Kompilatorteknik 5p 5
Datorgrafik 5p 5
Artificiell intelligens 5p 5
Distribuerade realtidssystem 5p G
VR-teknik 5p G
Sommarkurser 1998 (totalt 5 poäng)
Konfigurering och felsökning 5p VG
Läsåret 1998/1999 (totalt 40 poäng)
Realtidssystem, fortsättningskurs 5p 4
Vetenskapsmetodik inom datateknikområdet 5p 4
Programspråkssemantik 5p 5
Logikprogrammering 5p 4
Avancerad datorarkitektur 5p 4
Systemdesign och databasteknik 10p VG
Teknisk engelska 5p G
Läsåret 1999/2000 (totalt 20 poäng)
Examensarbete D-nivå 20p  
Övriga kurser Timmar
2001
Norsk for svensker og dansker, trinn 1 12h
Norsk for skandinaver, trinn 2 12h
2007
Serial Attached SCSI 2.0 Plus & Serial ATA 2.6 Plus 4d

Saker jag gjort

Det är ingen idé att fråga efter källkod till något som är upplagt här. Speciellt inte om du vill fuska på motsvarande laborationer… Nu är det visserligen ett antal år sedan jag hade dessa uppgifter, så jag misstänker att de inte är så relevanta längre ändå.

1995

Specialarbete (gymnasieskolan)
Datakomprimering
Introduktion till datateknikprogrammet (4p)
Rapport om FidoNet:

1996

Digital konstruktion (5p)
Projektuppgift: UART-krets (enbart rapport)

1997

[Skärmbild från PaTetris]
Unix - utvecklingsmiljö (5p)
Rapport
(Den körbara versionen är inte längre tillgänglig)
Objektorienterad programmering och användargränssnitt (5p)
Objektorienterat Tetris (endast körbar fil, kräver RTL-filer från Borland C++, vilka t.ex kan hittas på DLL storage); eller källkod och allting (RAR-arkiv) (som jag först tog bort eftersom det kunde användas för att fuska på kursen, men jag antar att ett Borland C++ 4.02-program inte längre är till så extremt stor hjälp längre).

1998

Datorgrafik (5p)
Bilder
OBS! Det är mycket grafik på dessa sidor, och de kan därför ta tid att ladda ner!
Vetenskapsmetodik inom dataområdet (5p)
Introducing the Optimization-Pack Algorithm – mitt bidrag till konferensen "revolutionary results in computer science - beyond the correct". Blev nästan antaget att presenteras (åtta av tjugonio valdes ut). Filen består av tre zip-komprimerade postscriptfiler.

1999

Teknisk engelska (5p)
Examensarbete (20p)
Jämförelse av registerallokeringsstrategier för programmeringsspråket PLEX; utfört hos Ericsson Utvecklings AB, Älvsjö:
Denna sida har kontrollerats i enlighet med HTML 4.01-specifikationen. $Date: 2008/07/23 20:16:51 $ | peter@softwolves.pp.se

Bilden på den försvinnande hjärnan © Copyright Camilla Eriksson. Använd med tillstånd.