Man2HTML


Man2HTML

Projektuppgift Unixkurs CD2780
Peter Karlsson, m9944@abc.se

Inledning

Jag har som projektuppgift i kursen Unix - utvecklingsmiljö (CD2780) valt att göra ett program för att konvertera manualsidor till HTML-format.

Översikt

Manualsidekonverteringsprojektuppgiften består av två delar:

Sektionslistan

Programmet sectlist.cgi (http://coyote.eu.org:8080/~peter/cgi-bin/sectlist.cgi) är det som hanterar sektions- och manualsidelistan. Vid anrop utan parametrar visas en lista över de tillgängliga sektionerna, vilka är länkar till anrop av programmet med parametrar som motsvarar sektionsnumret. När dessa anrop används kommer programmet att lista, i bokstavsordning, de sidor som finns tillgängliga inom denna sektion, utförda som länkar till manualsidekonvereringsprogrammet.

Manualsidekonverteringen

Programmet wwwman.cgi (http://coyote.eu.org:8080/~peter/cgi-bin/wwwman.cgi) är programmet som hanterar själva manualsidekonverteringen. Vid anrop utan parametrar fås en standardsida upp, med information om hur anrop sker, och med länkar till sektionslistan. Vid anrop med lämplig parameter (manualsida med eller utan sektionsnummer) kommer programmet att leta upp den önskade manualsidan, och visa den i HTML-format. De allra flesta formateringskommandon i nroff-koden hanteras. Om sidan inte kan hittas ges ett statusmeddelande.

Filerna

Manualsidekonverteringsprojektuppgiften består av dessa filer:

Filnamn

Beskrivning
sectlist.c
Huvudprogrammet för sektionslisteprogrammet, sectlist.cgi
wwwman.c
Huvudprogrammet för manualsidekonverteringsprogrammet, wwwman.cgi
html.c
Rutiner för att förenkla användningen av olika HTML-koder
html.h
Headerfil för html.c
manpath.c
Rutiner för att hantera sökvägen för manualsidor
manpath.h
Headerfil för manpath.c

© 1997 Peter Karlsson