Bilder från datorgrafikkursen, del 1

[ Del 1 | Del 2 | Del 3 ]

Här är några bilder jag och Pierre Lundqvist gjorde under datorgrafikkursen vid Mälardalens högskola under våren 1998. Vi modellerade inte objekten själva, utan skrev bara programmet som ritade objekten – laborationsuppgifterna var att utgå från ett väldigt enkelt program och sedan hela tiden bygga på med nya funktioner allteftersom kursen pågick. Kursen har med största sannolikhet ändrat sig en hel del sedan vi gick den...

Bilder

GIF 677x421, 20 Kbyte
Gourad-shade:ad tekanna, en ljuskälla med monokromt ljus.

GIF 412x653, 27 Kbyte
Gourad-shade:ad kolonnad, en ljuskälla med monokromt ljus.

GIF 661x669, 50 Kbyte
Gourad-shade:ad löpare från ett schackspel, en färgad ljuskälla, förbättrad med Floyd-Steinbergs felfortplantningsalgoritm.

GIF 665x592, 104 Kbyte
Gourad-shade:ad torus, med fyra olikfärgade ljuskällor, förbättrad med Floyd-Steinbergs felfortplantningsalgoritm.

GIF 610x460, 77 Kbyte
Gourad-shade:ad tekanna, två olikfärgade ljuskällor, förbättrad med Floyd-Steinbergs felfortplantningsalgoritm.

GIF 610x460, 51 Kbyte
Samma bild, men med en optimal palett framtagen enligt median-cut-algoritmen.

Denna sida har kontrollerats i enlighet med HTML 4.01-specifikationen. $Date: 2011-09-27 08:45:10 $ | peter@softwolves.pp.se

Åter till skolsidan; se även del 2 och del 3.