Re: differential-algebraic equations

From: Jörgen Tegnér (jorgen.tegner_at_post.utfors.se)
Date: 2001-06-04 23:30:40

On Mon, Jun 04, 2001 at 08:06:34PM +0200, Göran Uddeborg wrote:
> Vad är "differential-algebraic equations"? Eller mer precis, vad är
> den korrekta svenska termen? Det står i beskrivningen av det
> matematiska språket Octave:
> 
>   Octave has extensive tools for solving common numerical linear
>   algebra problems ... and integrating ordinary differential and
>   differential-algebraic equations.
> 
> 

DAE:er är helt enkelt ODE:er kopplade med vanliga algebraiska 
ekvationer. Kallas på svenska differentialalgebraiska ekvationer.


<matteporr on>
Ett exempel:

dx/dt=y
y=x+2

Man kan ju förenkla ovanstående utan problem, men om beskrivningen
av fysiken i problemet medför en DAE är det trevligt att slippa 
trassla med att omvandla till en ODE. Det är inte heller möjligt
i realistiska fall.
<matteporr off>

Jörgen
-- 
"I'll carry your books, I'll carry a tune, I'll carry on, carry over,
carry forward, Cary Grant, cash & carry, Carry Me Back To Old Virginia,
I'll even Hara Kari if you show me how, but I will *not* carry a gun."
        -- Hawkeye, M*A*S*H

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.