Re: differential-algebraic equations

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-04 23:44:56

Göran Uddeborg wrote:
> Vad är "differential-algebraic equations"?  Eller mer precis, vad är
> den korrekta svenska termen?  Det står i beskrivningen av det
> matematiska språket Octave:
> 
>     Octave has extensive tools for solving common numerical linear
>     algebra problems ... and integrating ordinary differential and
>     differential-algebraic equations.

Jag gjorde en högst ovetenskaplig undersökning och sökte efter
"differentialalgebraisk" på Google. Hittade ett dokument:
http://www.google.com/search?q=cache:iVEjqhZIPmA:www.fs.isy.liu.se/Publications/MSc/99_EX_2069_JT.pdf+%2Bdifferentialalgebraisk&hl=sv

:-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.