Re: differential-algebraic equations

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-05 10:56:05

> DAE:er är helt enkelt ODE:er kopplade med vanliga algebraiska 
> ekvationer.
> Ett exempel:
> 
> dx/dt=y
> y=x+2

Jag hade på känn att det var något i den stilen.

> Kallas på svenska differentialalgebraiska ekvationer. 

Ok, tack för det!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.