differential-algebraic equations

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-04 20:06:34

Vad är "differential-algebraic equations"?  Eller mer precis, vad är
den korrekta svenska termen?  Det står i beskrivningen av det
matematiska språket Octave:

    Octave has extensive tools for solving common numerical linear
    algebra problems ... and integrating ordinary differential and
    differential-algebraic equations.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.