Re: Gettext 0.10.38

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-05-27 14:59:03

Dennis Bjorklund wrote:
> 
> On Sat, 26 May 2001, Jan D. wrote:
> 
> > > Jag tycker "tolkning" är bättre än "parsning".
> >
> > Tro det eller inte, men parser finns i S.A.O.L. numera (och inte bara
> > som "anhängare till parsismen" :-)  Tolkningsfel är inte så dumt
> > däremot, jag ska fundera.
> 
> Det hade jag inte kunnat gissa, parsning är svenska!
> 
> På engelska så skiljer man ofta på parse and interpret. Där parse bara
> läser indata och bygger en struktur. Sedan så tolkas denna struktur och
> ges någon semantik.
> 
> Jag har själv översatt parse til tolka, men är inte övertygad om att det
> är bra i alla sammanhang. Men i andra så är det helt klart okay.
> 
> Så hur använder man parse i svenska, enligt saol?
> 
> Att parsa?
> En parser?
> Utföra en parsning?

Det är bara substantivet som finns där, så kanske tolka är rätt verb.

parser [pa'rs-] s, -n parsrar
  datorprogram för automatisk språkanalys

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.