Re: Gettext 0.10.38

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-26 22:57:22

Christian Rose writes:
> > N msgid "format specifications for argument %lu are not the same"
> > N msgstr "formateringsdirektivet för parameter %lu är inte likadant"
> 
> Nämen! "Parametern" vill jag ha i så fall...
> Ska det inte vara "argumentet" istället för "parametern"?

Men här följs det ju faktiskt av ett tal, och då gick väl även du med
på att ha obestämd form?  (buss 312, utgång 10, sal 5A, parameter 3).

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.