Re: Gettext 0.10.38

From: Dennis Bjorklund (db_at_zigo.dhs.org)
Date: 2001-05-27 08:11:19

On Sat, 26 May 2001, Jan D. wrote:

> > Jag tycker "tolkning" är bättre än "parsning".
>
> Tro det eller inte, men parser finns i S.A.O.L. numera (och inte bara
> som "anhängare till parsismen" :-)  Tolkningsfel är inte så dumt
> däremot, jag ska fundera.

Det hade jag inte kunnat gissa, parsning är svenska!

På engelska så skiljer man ofta på parse and interpret. Där parse bara
läser indata och bygger en struktur. Sedan så tolkas denna struktur och
ges någon semantik.

Jag har själv översatt parse til tolka, men är inte övertygad om att det
är bra i alla sammanhang. Men i andra så är det helt klart okay.

Så hur använder man parse i svenska, enligt saol?

Att parsa?
En parser?
Utföra en parsning?

-- 
/Dennis

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.