Re: Gettext 0.10.38

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-05-27 14:53:56

Göran Uddeborg wrote:
> 
> Jan D. writes:
> > Jag kan ju dra lite av vad det betyder (från gettext-manualen).
> 
> Och hur används det på andra sidan? Blir det en särskild
> gettext-funktion? Det verkade finnas ett nytt kommando för ändamålet,
> av meddelandena att döma.

Precis, ngettext är den nya funktionen och även ett nytt kommando för
pluralformer:

 - Function: char * ngettext (const char *MSGID1, const char *MSGID2,
     unsigned long int N)
   The `ngettext' function is similar to the `gettext' function as it
   finds the message catalogs in the same way. But it takes two
   extra arguments. The MSGID1 parameter must contain the singular
   form of the string to be converted. It is also used as the key
   for the search in the catalog. The MSGID2 parameter is the plural
   form. The parameter N is used to determine the plural form. If no
   message catalog is found MSGID1 is returned if `n == 1', otherwise
   `msgid2'.

   An example for the use of this function is:

     printf (ngettext ("%d file removed", "%d files removed", n), n);

  ...

% ngettext --help
Användning: ngettext [FLAGGA] [TEXTDOMÄN] MDLID MDLID-PLURAL ANTAL
 -d, --domain=TEXTDOMÄN  hämta översatta meddelanden från TEXTDOMÄN
 -e            expandera några kontrollsekvenser
 -E            (ignorerad för bakåtkompatibilitet)
 -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta
 -V, --version       visa versionsinformation och avsluta
 [TEXTDOMÄN]        hämta meddelande från TEXTDOMÄN
 MDLID MDLID-PLURAL    översätt MDLID (singular) / MDLID-PLURAL (plural)
 ANTAL           välj singular/plural baserat på detta värde


Om parametern TEXTDOMÄN utelämnas så bestäms domänen av miljövariabeln
TEXTDOMAIN. Om meddelandekatalogen inte hittas i den normala katalogen så
kan en annan katalog anges med miljövariabeln TEXTDOMAINDIR.
Normal katalog för meddelandekataloger: /usr/share/locale
Rapportera fel till <bug-gnu-utils@gnu.org>.
Rapportera fel på översättningen till <sv@li.org>.


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.