Re: Gettext 0.10.38

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-05-27 14:50:31

Göran Uddeborg wrote:
> 
> > N msgid "Continuing anyway, expect parse errors."
> > N msgstr "Fortsätter ändå, flera parsningsfel kan förväntas."
> 
> Behöver du lägga till "flera"?

Nej, jag vet inte var det kom ifrån.  Jag tar bort ordet.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.