Re: Gettext 0.10.38

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-05-26 19:35:29

Christian Rose wrote:
> 
> "Jan D." wrote:
> > N "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
> 
> Wooo... det här kommer vi nog att få se mer av i framtiden!

Jag kan ju dra lite av vad det betyder (från gettext-manualen). nplurals talar
om hur många pluralformer språket (svenska här) har. Vissa språk har bara ett,
andra så många som fyra. Vi har två en för ental, en för noll och flera.
plural=(n != 1) räknar ut vilket index som ska användas. Om man vill säga
något med 3 (ex.vsi 3 fel hittades) så blir n = 3. Uttrycket blir plural=1
vilket talar om att det är msgstr[1] som ska användas.

Om n == 1 blir plural = 0 och msgstr[0] ska användas.
> 
> >  #: src/msgcmp.c:283 src/po-lex.c:103
> >  #, c-format
> > N msgid "found %d fatal error"
> > N msgid_plural "found %d fatal errors"
> > N msgstr[0] "%d allvarligt fel hittat"
> > N msgstr[1] "%d allvarliga fel hittades"
> 
> Dito... Spännande detta med pluralsyntax!


> > N " -d, --default-domain=NAMN   använd NAMN.po som utfil (i st.f messages.po)\n"
> 
> en punkt efter f kanske
> 

Javisst.

> >  #: src/msgfmt.c:1014
> >  #, c-format
> > G msgid "format specifications for argument %u are not the same"
> > G msgstr "formateringsdirektivet för parametern %u är inte likadant"
> > N msgid "format specifications for argument %lu are not the same"
> > N msgstr "formateringsdirektivet för parameter %lu är inte likadant"
> 
> Nämen! "Parametern" vill jag ha i så fall...
> Ska det inte vara "argumentet" istället för "parametern"?

Jag har ju använt argument på andra ställen så jag byter.

> 
> >  #: src/po.c:370 src/po.c:405
> > N msgid "Continuing anyway, expect parse errors."
> > N msgstr "Fortsätter ändå, flera parsningsfel kan förväntas."
> 
> Jag tycker "tolkning" är bättre än "parsning".

Tro det eller inte, men parser finns i S.A.O.L. numera (och inte bara som
"anhängare till parsismen" :-) Tolkningsfel är inte så dumt däremot, jag ska
fundera.


> >  #: src/po.c:375
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "Charset \"%s\" is not supported. %s relies on iconv(),\n"
> > N "and iconv() does not support \"%s\".\n"
> > N msgstr ""
> > N "Teckenuppsättning \"%s\" stöds ej. %s beror på iconv(),\n"
> > N "och iconv() stöder inte \"%s\".\n"
> 
> ej -> inte ? :-)

Ej inte, utan inte inte ej.


> 
> >  #: src/po.c:385 src/po.c:418
> > N msgid ""
> > N "Installing GNU libiconv and then reinstalling GNU gettext\n"
> > N "would fix this problem.\n"
> > N msgstr ""
> > N "Installera GNU libiconv och sedan ominstallera GNU gettext\n"
> > N "skulle lösa detta problem\n"
> 
> nej, snarare "InstallATION AV GNU libiconv och ominstallATION AV GNU
> gettext
> efteråt..."

Ändrar.

> Jag orkade inte titta igenom hela filen tyvärr, utan bara ändringarna...
> :-(
> Mycket, mycket bra översättning, som är värdig gettext! Bra jobbat.
> 

Tack, 

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.