Re: Gettext 0.10.38

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-26 14:43:30

"Jan D." wrote:
> N "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Wooo... det här kommer vi nog att få se mer av i framtiden!


>  #: src/msgcmp.c:283 src/po-lex.c:103
>  #, c-format
> N msgid "found %d fatal error"
> N msgid_plural "found %d fatal errors"
> N msgstr[0] "%d allvarligt fel hittat"
> N msgstr[1] "%d allvarliga fel hittades"

Dito... Spännande detta med pluralsyntax!


> N " -d, --default-domain=NAMN   använd NAMN.po som utfil (i st.f messages.po)\n"

en punkt efter f kanske


>  #: src/msgfmt.c:1014
>  #, c-format
> G msgid "format specifications for argument %u are not the same"
> G msgstr "formateringsdirektivet för parametern %u är inte likadant"
> N msgid "format specifications for argument %lu are not the same"
> N msgstr "formateringsdirektivet för parameter %lu är inte likadant"

Nämen! "Parametern" vill jag ha i så fall...
Ska det inte vara "argumentet" istället för "parametern"?


>  #: src/po.c:370 src/po.c:405
> N msgid "Continuing anyway, expect parse errors."
> N msgstr "Fortsätter ändå, flera parsningsfel kan förväntas."

Jag tycker "tolkning" är bättre än "parsning".


>  #: src/po.c:375
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "Charset \"%s\" is not supported. %s relies on iconv(),\n"
> N "and iconv() does not support \"%s\".\n"
> N msgstr ""
> N "Teckenuppsättning \"%s\" stöds ej. %s beror på iconv(),\n"
> N "och iconv() stöder inte \"%s\".\n"

ej -> inte ? :-)


>  #: src/po.c:385 src/po.c:418
> N msgid ""
> N "Installing GNU libiconv and then reinstalling GNU gettext\n"
> N "would fix this problem.\n"
> N msgstr ""
> N "Installera GNU libiconv och sedan ominstallera GNU gettext\n"
> N "skulle lösa detta problem\n"

nej, snarare "InstallATION AV GNU libiconv och ominstallATION AV GNU
gettext
efteråt..."


>  #: src/po.c:410
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "Charset \"%s\" is not supported. %s relies on iconv().\n"
> N "This version was built without iconv().\n"
> N msgstr ""
> N "Teckenuppsättning \"%s\" stöds ej. %s beror på iconv().\n"
> N "Denna version byggdes utan iconv().\n"

ej -> inte ? =)


> N " -d, --default-domain=NAMN   använd NAMN.po som utfil (i st.f messages.po)\n"

Kanske även punkt efter f:et här

Jag orkade inte titta igenom hela filen tyvärr, utan bara ändringarna...
:-(
Mycket, mycket bra översättning, som är värdig gettext! Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.