Gettext 0.10.38

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-26 23:02:14

> N msgid "Continuing anyway, expect parse errors."
> N msgstr "Fortsätter ändå, flera parsningsfel kan förväntas."

Behöver du lägga till "flera"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.