Re: abiword

From: Per Larsson (tucker_at_algonet.se)
Date: 2001-05-23 23:46:16

Onsdagen 23 May 2001 skrev Christian Rose sålunda:

Nu struntar jag i att kommentera sådant jag redan besvarat.

> En ämnesrad är aldrig fel... :-)

Så sant, så sant.
 
> Per Larsson wrote:
> > Några problem jag vet själv:
> > 1. Jag har inte varit konsekvent vid översättning av 'style/styles'.
> 
> "stil/stilar"? Eller är det mer "stilmall"?
 
Jag tror att stilmallar kan fungera. 
Vad anser övriga? Jag lämnar dessa tills vidare.

> > 3. 'Änka/horunge kontroll' för 'Widow/Orphan control'.
> 
> Oj... "horunge" tycker jag är lite väl laddat, "orphan" används ju rätt
> mycket i betydelsen "föräldralös" också.
> 
> "Styrning av änka/föräldralös"?
> "Änka/föräldralös-styrning"?
> Inte helt lätt kanske...
 
"Styrning av änka/horunge" får det bli. 

> > 4. 'Preview' hade föregående översättare satt till 'Exempel'.
> >    Jag har ändrat till 'förhandsgranskning' men är inte säker på om den
> >    ändringen är till det bättre.
> 
> Vi använder "Förhandsgranska" i Gnome, dvs som ett verb.

Ok. Fortfarande långt, men acceptabelt.

> > #. MSG_DlgNotImp
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:11
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "%s not implemented yet.\n"
> > "\n"
> > "If you are a programmer, feel free to add code in %s, line %d\n"
> > "and mail patches to:\n"
> > "\n"
> > "\tabiword-dev@abisource.com\n"
> > "\n"
> > "Otherwise, please be patient."
> > msgstr ""
> > "%s har inte skrivits ännu.\n"
> > "\n"
> > "Om du är programmerare, så är du välkommen att lägga till kod i %s, rad %d\n"
> > "och skicka ändringarna som e-post till:\n"
> > "\n"
> > "\tabiword-dev@abisource.com\n"
> > "\n"
> > "I annat fall kanske du kan hjälpa till på annat sätt."
> 
> Jag tycker att både kommat och "så":et är onödigt.
> "Om du är programmerare är du välkommen att lägga till..."

Förslaget godtas. 

> > #. DLG_PageSetup_Adjust
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:23
> > msgid "&Adjust to:"
> > msgstr "&Ändra till:"
> 
> Säker på att det ska vara "ändra"? Det är inte "justera" eller någonting
> sådant?

Här ska det nog vara ändra till.

> > #. DLG_Options_Label_ViewAll
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:25
> > msgid "&All"
> > msgstr "&Alla tecken"
> 
> Varför inte bara "alla" eller "allt"?
> 
> 
> > #. DLG_Options_Label_PrefsAutoSave
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:29
> > msgid "&Automatically save this Scheme"
> > msgstr "Spara inställningarna &automatiskt"
> 
> Är schema samma som inställningar? Gäller även på fler ställen i filen.
> 
> > #. DLG_Options_Label_PrefsCurrentScheme
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:41
> > msgid "&Current Preferences Scheme"
> > msgstr "Nuvarande inställningsuppsättning"
> 
> Inget &? Samma kommentar om schema/inställningar som tidigare.
 
Finns det bättre ord än "inställningsuppsättning" för "preference scheme"?

> > #. DLG_Field_Fields
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:53
> > msgid "&Fields:"
> > msgstr "&Fältnamn:"
> 
> Inte bara "fält"?

Jo. Ändrar till "Fält:"

> > #. DLG_Para_ButtonTabs
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:103
> > msgid "&Tabs..."
> > msgstr "&Tabbar..."
> 
> Kanske "tabbsteg" eller "tabulatorsteg"... kommer inte ihåg vad vi kom
> överens om sist vi hade det på listan. När jag hör "tabbar" tänker jag
> iaf på "misstag". :-)

Finns det arkiv för den här listan? Kan nog vara ganska nyttigt att läsa
igenom i så fall.

> > #. DLG_Field_Types
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:107
> > msgid "&Types:"
> > msgstr "&Kategori:"
> 
> Plural! "Kategorier" i så fall. Fungerar inte "typer"?
> 
Kategorier it is. Typer låter fel i mina öron.

> > #. DLG_Styles_ModifyTemplate
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:129
> > msgid "Add to template"
> > msgstr "Lägg till mall"
> 
> Kanske "Lägg till i mall"?

Godtages.
 
> > #. DLG_Styles_LBL_All
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:139 po/tmp/xap_String_Id.h.h:35
> > msgid "All"
> > msgstr "Alla"
> 
> Kan också vara "allt", beroende på vad det syftar på. Har du kollat?
 

 
> > #. DLG_Options_Label_CheckWhiteForTransparent
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:141
> > msgid "Allow screen colors other than white"
> > msgstr "Tillåt annan bakgrundsfärg än vit"
> 
> plural... "andra bakgrundsfärger".

Jupp.

> > #. DLG_Lists_Apply_Current
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:147
> > msgid "Apply to Current List"
> > msgstr "Använd på nuvarande lista"
> 
> I många sådana här sammanhang tycker jag att "aktuell" passar bättre än
> "nuvarande". Men det är ju en smaksak och beror på sammanhanget.
> 
> 
> > #. DLG_Lists_Resume
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:151
> > msgid "Attach to Previous List"
> > msgstr "Fortsätt med föregående lista"
> 
> Inte riktigt samma sak... men jag har inget bra förslag. "Lägg till i
> föregående lista" kanske.
> 
> 
> > #. DLG_Options_Label_AutoSaveCurrent
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:155
> > msgid "Auto &save current file each"
> > msgstr "Lagra automatiskt var"
> 
> Ett &?
> Dessutom tycker jag att "save" gott kan översättas med "spara". "Lagra"
> brukar jag använda som översättning av "store".
 
Här går det fint att ändra till spara.
 
> > #. DLG_Options_Label_AutoSave
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:157
> > msgid "Auto Save"
> > msgstr "Autolagring"
> 
> Dito.

..dock inte här. Autosparning låter fel i mina öron. Förslag?
 
> > #. DLG_Styles_Available
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:163
> > msgid "Available Styles"
> > msgstr "Tillgängliga"
> 
> "Tillgängliga stilar" kanske? Eller "Tillgängliga stilmallar" om det är
> det det handlar om.
> 
> 
> 
> > #. DLG_Options_Label_BiDiOptions
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:177
> > msgid "Bi-Directional Options"
> > msgstr "&Inställningar för dubbelriktat"
> 
> Originalet har inget &
> Dessutom skulle jag kanske bytt "dubbelriktat" mot "dubbelriktning"

Oki.

> > #. DLG_Lists_Type_bullet
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:191
> > msgid "Bullet"
> > msgstr "Onumrerad"
> 
> "Stjärna" eller "punkt" kanske?

Detta är samlingsnamnet på alla onumrerade listtyper.

> > #. DLG_PageNumbers_Center
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:203
> > msgid "Center"
> > msgstr "Mitten"
> 
> Det används inte i betydelsen "centrera"? Har du kollat?
> 
> 
> > #. FIELD_Numbers_NbspCount
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:221
> > msgid "Character Count (w/o spaces)"
> > msgstr "Antal tecken (utan mellanrum)"
> 
> Kanske "blanksteg" istället för "mellanrum"?

Tack, det fungerar bättre.
 
> > #. DLG_Goto_Label_Help
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:239
> > msgid ""
> > "Choose your target in the left side.\n"
> > "If you want to use the \"Go To\" button, just fill the Number Entry with the "
> > "desired number.  You can use + and - to perform relative movement.  I.e., if "
> > "you write \"+2\" and you select \"Line\", the \"Go To\" will go 2 lines "
> > "below your current position."
> > msgstr ""
> > "Välj ditt mål till vänster.\n"
> > "Om du vill använda "Gå till"-knappen, fyll bara i nummerfältet med "
> > "önskat värde. Du kan använda + och - för att utföra relativ förflyttning. "
> > "Dvs om du skriver "+2" och du väljer "Rad", så kommer "
> > ""Gå till" att gå 2 rader nedanför din nuvarande position."
> 
> Varför använder du en HTML-kontrollsekvens istället för \" ?
> 
> Jag skulle nog ha skrivit om meningen så att det kanske får lite bättre
> flyt på svenska.
> "Om du vill använda \"Gå till\"-knappen fyller du bara i nummerfältet
> med önskat "
> "värde."
> [...]
> "Om du exempelvis skriver \"+2\" och du väljer \"Rad\" kommer \"Gå
> till\" att "
> "gå två rader nedanför din nuvarande position."
> 
> Alla konstruktioner med ", så" tycker jag är av ondo :-)

Ursäkt för att mixtra med sträng antagen.

> > #. DLG_Tab_Button_Clear
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:241
> > msgid "Clear"
> > msgstr "&Ta bort"
> 
> Inget & i originalet
> Vi använder "Töm" som översättning för detta i GNOME.
>
> > #. DLG_Tab_Button_ClearAll
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:243
> > msgid "Clear &All"
> > msgstr "Ta bort &alla"
> 
> d:o
> 
> 
> > #. MSG_IE_CouldNotOpen
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:259
> > #, c-format
> > msgid "Could not open file %s for writing"
> > msgstr "Det går inte att öppna filen %s för skrivning"
> 
> Eller "Kunde inte öppna..."
> 
> 
> > #. MSG_IE_CouldNotWrite
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:261
> > #, c-format
> > msgid "Could not write to file %s"
> > msgstr "Kunde inte skriva till filen %s."
> 
> Det har du exempelvis använt här =)
> Men ingen punkt på slutet!

Det är rörigt att ta tag i gamla översättningar. 
Dessa 2 äro sålunda åtgärdade.

> > #. DLG_NEW_Tab1_FAX1
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:265
> > msgid "Create a fax"
> > msgstr "Skapa fax"
> 
> Kanske "skapa ett fax". Det blir mer likt originalet och det finns ingen
> chans att missförstå det med att man skapar en faxmaskin ("ett fax" och
> "en fax" är ju olika saker) :-)
> 
> 
> > #. DLG_NEW_Tab1_WP1
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:267
> > msgid "Create a new blank document"
> > msgstr "Skapa nytt tomt dokument"
> 
> Du kanske vill ha med "ett" på sådana här ställen också för att vara
> konsekvent. Jag kommenterar det dock inte fler gånger.
 
Det skall naturligtvis ses över.

> > #. DLG_Options_Label_SpellCustomDict
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:285
> > msgid "Custom Dictionary:"
> > msgstr "Egen ordlista:"
> 
> kanske "Anpassad ordlista"?

Ändrar inte.
 
> > #. DLG_Lists_Customize
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:287
> > msgid "Customized List"
> > msgstr "Egen"
> 
> Samma här... men var är listan?
 
Jag undrar var strängen har gått och gömt sig. Den verkar inte användas.
Ändrar till "Anpassad lista"
 
> > #. DLG_Options_Btn_Default
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:295
> > msgid "De&faults"
> > msgstr "&Återställ"
> 
> Inte "Standardvärden"?
> 
> 
> > #. AUTOTEXT_SALUTATION_1
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:297
> > msgid "Dear Mom and Dad,"
> > msgstr "?"
> 
> "Kära mor och far,"?
> Bättre än ett frågetecken i alla fall.
> 
> 
> > #. AUTOTEXT_SALUTATION_2
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:299
> > msgid "Dear Sir or Madam:"
> > msgstr "?"
> 
> "Bäste Herre eller Fru:"
> Vet inte om det var så bra dock.
> 
> 
> > #. DLG_Tab_Radio_Decimal
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:301
> > msgid "Decimal"
> > msgstr "Decimal"
> 
> Det används inte i betydelsen "decimaltecken"?

"ok, that translates to "Decimal" in english. Tabs can be set:"
"Right, Left, Centered, or at an exact position (Decimal)"

> 
> > #. FIELD_DateTime_DefaultDateNoTime
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:303
> > msgid "Default date (w/o time)"
> > msgstr "Standard datumformat (utan klockslag)"
> 
> Jag tycker man kan skriva samman... "standarddatumformat"
> 
> 
> > #. FIELD_DateTime_DefaultDate
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:305
> > msgid "Default date representation"
> > msgstr "Standard datumformat"
> 
> d:o
> 
> 
> > #. DLG_Options_Label_DefaultPageSize
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:307
> > msgid "Default page size"
> > msgstr "Standard pappersstorlek"
> 
> Även här tycker jag det kan sammanskrivas.
> 
> 
> > #. DLG_Tab_Label_DefaultTS
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:309
> > msgid "Default tab stops:"
> > msgstr "Tabbavstånd"
> 
> Standard? Se även diskussionen om tabbsteg.
> Du har glömt kolon på slutet
> 
> 
> > #. DLG_Options_Label_DirectionRtl
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:311
> > msgid "Default to right-to-left direction of text"
> > msgstr "Standardinställning höger till vänster"
> 
> Kanske "Standardriktning för text är höger till vänster"
> 
> 
> > #. MSG_SaveFailedExport
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:327
> > #, c-format
> > msgid "Error while attempting to save %s: could not construct exporter"
> > msgstr "Kunde inte skriva till filen %s."
> 
> Du har glömt det mer specierade felmeddelandet.
> Mitt förslag:
> "Fel vid försök att spara filen %s: kunde inte skapa exportör"
> 
> 
> > #. MSG_SaveFailedName
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:329
> > #, c-format
> > msgid "Error while attempting to save %s: invalid name"
> > msgstr "Kunde inte skriva till filen %s."
> 
> "Fel vid försök att spara filen %s: ogiltigt namn"
> 
> 
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:341
> > #, c-format
> > 
> > msgid "File %s is not of a currently supported file type"
> > msgstr "Filen %s är av en icke godkänd typ"
> 
> Inte riktigt samma sak väl... "Filen %s är inte av en typ som stöds för
> tillfället"
> 
> 
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:343
> > #, c-format
> > msgid "File %s is not of the type it claims to be"
> > msgstr "Filen %s är av en felaktig typ"
> 
> "Filen %s är inte av den typ som den utger sig för att vara"
> 
> 
> > #. DLG_Options_Label_General
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:377
> > msgid "General"
> > msgstr "Generellt"
> 
> "Allmänt" brukar vara en bättre översättning.

Medhåll.
 
> > #. DLG_Options_Label_Icons
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:403
> > msgid "Icons"
> > msgstr "Bild"
> 
> "Ikoner"?

Ska det nog vara, ja.
Ändrar på "Text och bild" också.
 
> > #. DLG_Para_TabLabelLineAndPageBreaks
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:459
> > msgid "Line and &Page Breaks"
> > msgstr "Rad och &sidbrytningar"
> 
> Nej, snarare "Rad- och &sidbrytningar"

> > #. DLG_Options_Label_SpellInternet
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:407
> > msgid "Ignore Internet and &file addresses"
> > msgstr "Ignorera Internet och fil&adresser"
> 
> Nah, så drastiska behöver vi väl inte vara... Internet är ju ändå ganska
> viktigt, om än inte livsavgörande, men att ignorera Internet helt...
> Du menar kanske
> "Ignorera Internet- och &filadresser"
 
Hupp! Skyller denna fadäs på föregående översättare.

> > #. DLG_Options_Label_SpellUppercase
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:409
> > msgid "Ignore words in &UPPERCASE"
> > msgstr "Ignorera ord med bara &VERSALER"
> > 
> > #. DLG_Options_Label_SpellNumbers
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:411
> > msgid "Ignore words with num&bers"
> > msgstr "Ignorera ord med &siffror"
> > 
> > #. DLG_Options_Label_SpellIgnoredWord
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:413
> > msgid "Ignored words:"
> > msgstr "Undantagna ord:"
> 
> Kanske inte helt konsekvent... är kanske bra om du använder "ignorera"
> eller "undanta" genomgående.
> 
> 
> > #. DLG_Styles_LBL_InUse
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:417
> > msgid "In Use"
> > msgstr "I bruk"
> 
> Kanske "Används"?
> 
> 
> > #. DLG_Break_Insert
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:423 po/tmp/xap_String_Id.h.h:113
> > msgid "Insert"
> > msgstr "Sätt in"
> 
> Kanske hellre "infoga"?
> 
> > #. AUTOTEXT_SALUTATION_3
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:435
> > msgid "Ladies and Gentlemen:"
> > msgstr "?"
> 
> "Mina damer och herrar:"
> Bättre översättning än ett frågetecken i alla fall :-)
> 
> 
> > #. DLG_Options_Label_Layout
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:439
> > msgid "Layout"
> > msgstr "Layout"
> 
> Eller kanske "utseende", beroende på hur det används.
 
"Utseende" får det bli. Passar faktiskt bättre.

> > #. DLG_Tab_Label_Leader
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:441
> > msgid "Leader"
> > msgstr "Leader"
> 
> Vad är detta?

Ej ordentligt översatt ord.
Hm.
De 4 alternativ man har är:

DLG_Tab_Radio_None="&1 Ingen"
DLG_Tab_Radio_Dot="&2 .........."
DLG_Tab_Radio_Dash="&3 ----------"
DLG_Tab_Radio_Underline="&4 __________"

Är "Ledare" acceptabelt här (mycket osäker)?
 
> > #. AUTOTEXT_CLOSING_4
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:471
> > msgid "Love,"
> > msgstr "?"
> 
> Kanske "Kram," ?
> Bättre översättning än ett frågetecken...

Jo...
 
> > #. FIELD_DateTime_MilTime
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:479
> > msgid "Military Time"
> > msgstr "24-timmarstid"
> 
> "24-timmarsklocka" är nog ett vanligare uttryck.

Då tar vi det istället, va?
 
> > #. DLG_Styles_ModifyTitle
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:481
> > msgid "Modify Styles"
> > msgstr "Ändra formatmallar"
> 
> Eller stilar/stilmallar. Bara du bestämmer dig =)
> 
> 
> > #. FIELD_DateTime_MonthDayYear
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:485
> > msgid "Month Day, Year"
> > msgstr "Månad dag, år"
> > 
> > #. FIELD_DateTime_MthDayYear
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:487
> > msgid "Mth. Day, Year"
> > msgstr "Mnd. dag, år"
> 
> Ick, vilka hemska datumformat!
> Klaga!

Will do.
 
> > #. DLG_Styles_New
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:497
> > msgid "New..."
> > msgstr "Ny ..."
> 
> Inget blanksteg innan punkterna tycker jag.
> 
> 
> > #. DLG_PageSetup_Orient
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:525
> > msgid "Orientation..."
> > msgstr "Pappersriktning ..."
> 
> D:o
> 
> > #. DLG_PageSetup_Scale
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:611
> > msgid "Scale..."
> > msgstr "Skala ..."
> 
> Jag tycker inte om blanksteg innan punkter... :-)

Då tar vi och snyggar vi upp lite bland strängarna.
 
> > #. DLG_Para_PreviewPrevParagraph
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:573
> > msgid ""
> > "Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph "
> > "Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph"
> > msgstr ""
> > "Föregående Stycke Föregående Stycke Föregående Stycke Föregående Stycke "
> > "Föregående Stycke Föregående Stycke Föregående Stycke"
> 
> Kanske "Föregående stycke Föregående stycke... " dvs med litet s
 
Bra. Bort Med Osvenska Styggelser Som Alltid Stor Begynnelsebokstav.
 
> > #. DLG_Break_SectionBreaks
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:617
> > msgid "Section breaks"
> > msgstr "Styckebrytning"
> 
> brytningAR
 
Ok.
 
> > #. DLG_Lists_SetDefault
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:623
> > msgid "Set Default Values"
> > msgstr "Sätt standardvärden"
> 
> Jag brukar använda "ställ in" istället för "sätt".
 

 
> > #. AUTOTEXT_CLOSING_8
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:631
> > msgid "Sincerely yours,"
> > msgstr "Med helsning"
> 
> Nejdu. ä tack.
> Kanske "Hälsningar,"
> 
> 
> > #. DLG_Options_Label_ViewStandardTB
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:641
> > msgid "Standard Toolbar"
> > msgstr "Standard verktygsfält"
> 
> Ick! Skriv ihop!

Jag gillar inte riktigt ordet "standard". Sammansatta ord blir väldigt
lätt tungrodda, men det får man väl stå ut med.

> > #. DLG_Lists_Start
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:645
> > msgid "Start At:"
> > msgstr "Starta på:"
> 
> Kanske "börja med"
> 
> 
> > #. DLG_Lists_Stop_Current_List
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:655
> > msgid "Stop Current List"
> > msgstr "Avbryt denna lista"
> 
> Hur avbryter man en lista? Kanske "stoppa" är bättre.
> 
> 
> > #. DLG_Lists_Style
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:661 po/tmp/xap_String_Id.h.h:197
> > msgid "Style:"
> > msgstr "Format:"
> > 
> > #. DLG_Styles_StylesTitle
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:663
> > msgid "Styles"
> > msgstr "Mallar"
> 
> Du använder väldigt olika översättningar av "style"... =)
> 
> 
> > #. TabStopStatus
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:673
> > #, c-format
> > msgid "Tab Stop [%s]"
> > msgstr "Tabstopp [%s]"
> > 
> > #. DLG_Tab_Label_TabPosition
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:675
> > msgid "Tab stop position:"
> > msgstr "Tabstoppsposition:"
> > 
> > #. DLG_Tab_Label_TabToClear
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:677
> > msgid "Tab stops to be cleared:"
> > msgstr "Tabstopp att ta bort:"
> > 
> > #. DLG_Tab_TabTitle
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:679
> > msgid "Tabs"
> > msgstr "Tabbar"
> 
> Se diskussionen om tabbsteg tidigare
> 
> 
> > #. AUTOTEXT_CLOSING_9
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:681
> > msgid "Take care,"
> > msgstr "Ha det bra så lenge"
> 
> Nämen... norska igen?
> "Ha det bra," kanske
> 
"Ha det så bra" får det nog bli. 

> > #. DLG_Lists_Align
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:685
> > msgid "Text Align:"
> > msgstr "Justera vid:"
> 
> Eller "textjustering"?
> 
> 
> > #. DLG_Options_Label_Both
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:687
> > msgid "Text and Icon"
> > msgstr "Text och bild"
> 
> ikon?
> 
> 
> > #. AUTOTEXT_CLOSING_10
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:689
> > msgid "Thank you,"
> > msgstr "Tack på förhand"
> 
> Är det säkert att det är på förhand?
> kanske bara "tack" eller "tack så mycket"
> 
> 
> > #. AUTOTEXT_CLOSING_11
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:691
> > msgid "Thanks,"
> > msgstr "Tack"
> 
> Varför inget komma?
 
Ingår det ett komma i den svenska standardfrasen "Tack"?
I så fall ska det naturligtvis vara ett komma, annars inte.
Som jag sagt tidigare, deras AUTOTEXT är inte bra.
 
> > #. FIELD_DateTime_Wkday
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:695
> > msgid "The weekday"
> > msgstr "Veckodag"
> 
> veckodagEN

Givet.
 
> > #. DLG_Para_PreviewSampleFallback
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:697
> > msgid ""
> > "This paragraph represents words as they might appear in your document.  To "
> > "see text from your document used in this preview, position your cursor in a "
> > "document paragraph with some text in it and open this dialog."
> > msgstr ""
> > "Detta stycke visar ord så som de kan se ut i ditt dokument. För att se text"
> > "från ditt dokument här, placera markören i ett stycke i dokumentet, och "
> > "öppna denna dialogruta."
> 
> Ganska knepig mening. Jag brukar skriva om så här:
> "För att se text från ditt dokument som visas i denna förhandsgranskning
> "
> "placerar du markören i ett stycke i dokumentet och öppnar denna
> dialogruta."

Vi försöker med det.

> > #. FIELD_DateTime_TimeZone
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:703
> > msgid "Time Zone"
> > msgstr "Tidzon"
> 
> tidSzon tycker jag
> 
> 
> > #. AUTOTEXT_SALUTATION_4
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:707
> > msgid "To Whom It May Concern:"
> > msgstr "?"
> 
> "Till den det berör:" är nog en bättre översättning än ett frågetecken.

Det köper jag.
 
> > #. DLG_Options_Label_Toolbars
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:711
> > msgid "Toolbars"
> > msgstr "Verktygsfält"
> 
> Jag kom precis att tänka på det... vi kallar nog det för "verktygsrader"
> i GNOME.

MS Office kallar det i alla fall för verktygsfält.
Dilemma...
 
> > #. DLG_Styles_LBL_TxtMsg
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:745
> > msgid "What Hath God Wrought"
> > msgstr "What Hath God Wrought"
> 
> Huh? Vad är detta för text?
> Det finns kanske en svensk motsvarighet som man kan använda.
 
"it was the first words spoken over the telephone by edison"
 
> > #. DLG_Options_Label_WithExtension
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:747
> > msgid "With extension:"
> > msgstr "Med filtillägg:"
> 
> "filändelse" kanske?
> 
> 
> > #. MSG_SaveFailedWrite
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:755
> > #, c-format
> > msgid "Writing error when attempting to save %s"
> > msgstr "Kunde inte skriva till filen %s."
> 
> Inte samma sak.
> "Skrivfel vid försök att spara %s"
> 
Ändrar.
> 
> > #. MSG_DefaultDirectionChg
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:757
> > msgid "You have changed the default direction."
> > msgstr "Du har ändrat standardriktning."
> 
> standardriktningEN
> 
> 
> > #. MSG_DirectionModeChg
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:759
> > msgid "You have changed the direction mode."
> > msgstr "Du har ändrat riktningsläge."
> 
> riktningslägeT

Fint.
 
> > #. AUTOTEXT_CLOSING_12
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:761
> > msgid "Yours truly,"
> > msgstr "Kjærleg helsing"
> 
> Nämen, nu får det vara slut på norska artigheter...
 
Ersatt med "?" medans jag funderar, eller får fler förslag.
 
> > #. DLG_Options_Label_CustomDict
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:763
> > msgid "custom.dic"
> > msgstr "custom.dic"
> 
> varfär är detta filnamn (antar jag) markerat för översättning?

Uppenbarligen en glitch någonstans.
 
> > #. FIELD_DateTime_DDMMYY
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:765
> > msgid "dd/mm/yy"
> > msgstr "dd/mm/åå"
> > 
> > #. FIELD_DateTime_MMDDYY
> > #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:771
> > msgid "mm/dd/yy"
> > msgstr "mm/dd/åå"
> 
> Det finns ingen möjlighet att använda korrekt svenskt datumformat
> "YYYY-MM-DD"?

Jodå, "i can do that tonight" fick jag som svar.
  
> > #. DLG_PLUGIN_MANAGER_TITLE
> > #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:25
> > msgid "AbiWord Plugin Manager"
> > msgstr "AbiWord insticksprogramhanterare"
> 
> Kanske genitiv?
> Dessutom hade vi en diskussion en gång om hur man skulle översätta
> "plugin". Vi fastnade nog ganska mycket vid "insticksmodul" om modulen
> inte även kan köras som ett fristående program.
 
Jag ändrar till "insticksmodul" överallt.
 
<klipp>

> > #. DLG_PLUGIN_MANAGER_LIST
> > #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:153
> > msgid "Plugin List"
> > msgstr "Lista på insticksprogram"
> 
> s/på/med/
> se även det där om insticksmoduler
 
Okidoki.

> > #. DLG_IP_Activate_Label
> > #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:159
> > msgid "Preview Picture"
> > msgstr "Förhandsgranskning av bild"
> 
> Eller "Förhandsgranska bild", beroende på sammanhanget

Kan fungera bättre. Ändrar.
 
> > #. DLG_UFS_TransparencyCheck
> > #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:189
> > msgid "Set no Hightlight Color"
> > msgstr "Sätt ingen märkningsfärg"
> 
> se det där om "ställ in"

Done.
 
> > #. DLG_UP_InvalidPrintString
> > #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:205
> > msgid "The print command string is not valid."
> > msgstr "Utskriftskommandot är inte korrekt."
> 
> eller "är ogiltigt"
> 
>  
> Bra jobbat! 
> 
> 
> Christian
> 

-- 
Democracy is the working model of any form of mob rule. The fruit of
democracy, if unchecked by respect for human rights, is gang violence.
Always! -- http://www.unquietmind.com/mislaid_iv.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.